БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "техник, електрически системи" в Дирекция "Техника"

Кратко описание на задълженията на длъжността "техник, електрически системи"


Заемащият длъжността:

·  Извършва планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с поддържането на съоръженията и инсталациите;

·  Трябва да познава актуалните наредби: за техническа експлоатация на енергообзавеждането и за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии;

·  Участва при изграждане на нови инсталации и в монтажа на нови съоръжения;

·  Контролира изправността и техническото състояние на съоръженията и инсталациите в обектите, за които отговаря;

·  Упражнява наблюдение върху състоянието на системата за пожароизвестяване и при наличие на аларма своевременно уведомява отговорните лица с цел предприемане на необходимите мерки.


Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – средно специално по електротехника, силни токове;

·  Умение за работа в екип;

·  Професионален опит в областта на електротехниката – предимство.


За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка, телефон за обратна връзка и копие от диплома за завършено образование до 17:00 ч. на 17.10.2016 г., на електронен адрес: psd.staff@bnr.bg или на адрес: София 1040, бул. "Драган Цанков" №4, Българското национално радио – за участие в подбор за заемане на длъжността "техник, електрически системи".

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.