БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – координатор в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – координатор в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Техника“.

Кратко описание на задълженията за длъжността:

·  Да осъществява координация между ръководството на отдела и структурните звена в БНР, а също така и с външни организации, ведомства и лица;

·  Да изготвя различни документи и участва в работата на отдела, включително графиците за дежурства. Да координира изготвянето на техническа документация и технически задания;

·  Да води входяща и изходяща кореспонденция;

·  Да съхранява необходимата документация и да организира архив.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – средно, специалности от областта на ИТ, телекомуникации и други сродни са предимство;

·  Професионален опит в изготвянето на технически задания;

·  Добра степен на ползване на английски език;

·  Комуникативни способности и умение за работа в екип.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка, както и копие от диплома за завършено образование, не по-късно от 17 ч. на 24.03.2017 г., на електронен адрес:jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.