Преподаватели в Югозападния универститет с изложба в Арт салона на Радио Благоевград

Партньорството на Радио Благоевград и Факултета по изкуствата на Югозападния университет се изразява в много съвместни инициативи, които вече са се превърнали в традиция. Такива са именно годишните изложби, които Арт салонът на обществената медия показва - през месец май на преподавателите, през месец декември на студентите. Месец май е отреден за преподавателите, именно защото изложбата се посвещава на празника на духовността.  

Осъзнали своята мисия на учители и вдъхновители, които възпитават чрез личния пример, преподавателите от Катедра "Изобразително изкуство" във Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски" наредиха свои творби живопис, графика, колаж, дигитален принт. Общо 21 произведения представят художниците Анна Покровнишка, Атанас Дафинов, Георги Драчев, Диана Захариева, Емил Куков, Здравка Лисийска, Йордан Йорданов,  Румен Дешев и Христо Шапкаров.