Общественият съвет на БНР единодушно подкрепи решението за преструктуриране и редуциране на Радио България

Снимка: Борис Димитров

Общественият съвет на Българското национално радио се срещна днес с генералния директор на БНР Александър Велев и изслуша съдържателните, технологични и финансови аргументи за преструктуриране на Радио България. Общественият съвет подкрепи единодушно решението на ръководството на БНР за преструктуриране и редуциране на Радио България при обявените условия и критерии.