БНР обявява конкурси за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи

Българското национално радио обявява конкурси за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи:


11 юли 2017 г. - Сопран

12 юли 2017 г  - Тенори 

13 юли 2017 - Баси


Конкурсите  ще се проведат  от 11.00 ч. в зала № 1 – ул.”Георги Сава Раковски” № 108, етаж 2 ,

Кандидатите да имат завършено средно или висше музикално образование.

Необходимите документи: молба и подробна автобиография (адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на БНР – бул. „Драган Цанков” №4  до 7.07 2017 г.

Конкурсните  изпити включват :

-  ария и песен по избор

-  разпяване, солфеж, прима виста


Кандидатите си осигуряват корепетитор.

Справка на телефон 029336352 или 029336261