Генералният директор на БНР се срещна с редколегията на Главна редакция „Радио България“

Генералният директор на БНР Александър Велев се срещна днес с редколегията на Главна редакция „Радио България“. Срещата се състоя по негова инициатива и в изпълнение на решението на Управителния съвет на БНР от 16 юни 2017 г. На срещата беше обсъдено изготвянето на концепция за структурни промени и начините за тяхното осъществяване. До 3 юли 2017 г. редколегията на Главна редакция „Радио България“ ще представи своите конкретни предложения, които ще обсъди с ръководството на БНР.