БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността ръководител сектор „Учрежденска автоматична телефонна централа и часовникова централа“ в дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – ръководител сектор „Учрежденска автоматична телефонна централа и часовникова централа“ в дирекция „Техника“.

Кратко описание на задълженията за длъжността:

·  Ръководи, организира, координира и контролира дейността на сектора в съответствие с нормативните актове, отнасящи се до дейността;

·  Следи за правилната експлоатация и поддържане на съоръженията в УАТЦ, телефонните инсталации и апарати в сградата на БНР;

·  Дава указания при извършването на ремонти и за преодоляването на аварии;

·  Заявява материали от техническия склад, следи за наличности и дава предложения за закупуването на необходимите технически материали, обезпечаващи нормалното функциониране на УАТЦ;

·  Съставя и попълва техническа документация;

·  Съставя графиците за работа на служителите и контролира тяхното спазване;

·  При необходимост работи по утвърден график за осигуряване на нормалната дейност на сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование - висше - бакалавър, специалности от областта на техническите науки, направления - Комуникационна и компютърна техника или Електротехника, електроника и автоматика;

·  Професионален опит в областта на телефонната и съобщителна техника – предимство;

·  Добра компютърна грамотност;

·  Умение за работа в екип;

·  Комуникативност, инициативност, оперативност и способност за работа в динамична среда.

 

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка, както и копие от диплома за завършено образование, не по-късно от 17 ч. на 28.07.2017 г., на електронен адрес: jobs.it@bnr.bg

 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.  

 

 

 

Работа в БНР

Реклама в БНР

Медийни партньорства

Търгове

Отчети

Отчети

Бюджет