БНР обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор


Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хорист, алт, по заместване на отсъстващ титуляр. Конкурсът ще се проведе на 20 октомври 2017 г. от 11:00 часа в зала № 1 – ул.”Георги Сава Раковски” № 108, етаж 2.
  Изискване за заемане на длъжността – средно или висше музикално образование.
  Необходимите документи: молба и подробна автобиография (адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на БНР до 18.10.2017 г.
  Конкурсният изпит включва :

-   ария и песен по избор
-   разпяване, солфеж, прима виста

Кандидатите си осигуряват корепетитор.

  Справки на тел. 02/  9336 352