БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист–оркестрант, помощник водач в групата на кларинетите

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист–оркестрант, помощник водач в групата на кларинетите.

Кандидатите да имат завършено висше музикално образование.

Конкурсът ще се състои на 25 октомври 2017 г. от 14.00 часа в зала „Орфей” - бул. ”Драган Цанков“ 4.

Необходимите документи: молба и подробна автобиография (адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на БНР до 22 октомври 2017 г.

Задължителна програма:

В.А.Моцарт – Концерт за кларинет и оркестър  А dur

Оркестрови трудности:

Бетовен – Симфония N 6 и N 8

Брамс – Симфония N 4

Брамс – Вариации на тема от Хайдн

Менделсон  – Симфония N 4

Берлиоз – Фантастична симфония

Равел - Циганката

Римски - Корсаков – Шехерeзада

Шостакович – Празнична увертюра

Шостакович – Симфония N 9

Барток – Концерт за Оркестър

Кодай – Танци от Галанта

Гершуин – Рапсодия в синьо

Владигеров – Касично и романтично


Можете да получите нотите на Информация на БНР.

Всеки участник си осигурява акомпанятор.

Справки на тел.  9336 396 и 9336 261.