График за явяване на кандидати за конкурс заместник-водач на група кларинети в СО на БНР

ГРАФИК

За явяване на кандидатите за конкурс за заместник-водач на група кларинети в СО на БНР, който ще бъде проведен на 25.10.2017 г. в зала „Орфей” на БНР

1. Анатолий Митев Габров    14.00 ч. – 14.20 ч.

2. Ангелина-Огняна Гочева    14.20 ч. – 14.40 ч.

3. Атанас Станков Илиев    14.40 ч. – 15.00 ч.

4. Кристиян Диянов Калоянов  15.00 ч. – 15.20 ч.


Почивка – 10.00 мин.


5. Мартин Александров Савелиев  15.30 ч. – 15.50 ч.

6. Наум Груйовски  15.50 ч. – 16.10 ч.

7. Радослав Евгениев Карауланов  16.10 ч. – 16.30 ч.

8. Цветелина Цветанова Найденова  16.30 ч. – 16.50 ч.


Моля, кандидатите да се явят половин час преди посоченото време.