Конкурс за попълване на състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант, заместник водач в група Втори цигулки

Българското национално радио обявява конкурс за попълване на състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант, заместник-водач в група Втори цигулки. Конкурсът ще се проведе на 28 ноември 2017 г. от 14.00 часа в зала "Орфей" на БНР – София, бул. Драган Цанков №4.

Кандидатите да имат завършено средно специално музикално или  висше музикално образование.

Необходимите документи: молба и подробна автобиография (адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на БНР до 24.11.2017 г.

СПРАВКИ НА ТЕЛ . 02/ 9336 396

ПРОГРАМА:

І. Един от следните концерти по избор I част с каденца или II и III част

1. Моцарт – Концерт за цигулка № 2

2. Моцарт – Концерт за цигулка № 3; G dur K 216

3. Моцарт – Концерт за цигулка № 4; D dur K 218

4. Моцарт – Концерт за цигулка № 5; A dur K 219

ІІ. Концерт І част /с каденца / от Бетовен до съвременността - по избор на участника.

III. Оркестрови трудности:

1. Менделсон – Сън в лятна нощ

2. Брамс – Концерт за пиано № 1

3. Барток – Концерт за оркестър

4. Брамс – Симфония № 1

5. Брукнер – Симфония № 9 – 3–та част