Българското национално радио обявява конкурс за диригент на Детския радиохор

Българското национално радио обявява конкурс за диригент на Детския радиохор.

Конкурсът ще се проведе на 4 и 5 януари 2018 г. от 19 часа в зала „Орфей” на БНР – София, бул.Драган Цанков №4.

Кандидатите да имат завършено висше музикално образование – специалност „хорово дирижиране” и най-малко три години стаж като хоров диригент.

Необходимите документи: молба и подробна автобиография (адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията на БНР до 28.12.2017 г.

На 2 януари в сайта на „Музикална къща на БНР” ще бъде публикуван списък с допуснатите до конкурса кандидати.

Конкурсът включва разпяване на състава, работа с хора по познато и разучаване на непознато произведение. Кандидатите избират по една позната и една непозната пиеса от следния списък:

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОЗНАТИ НА ХОРА:

1. Разбраjалице – муз. Константин Бабич

2. La Fede – муз. Дж. Росини

3. Цигани – муз. Р. Шуман

4. Йове, малай моме – муз. Александър Танев

5. Ecce quam sit – Serenada latin from XVI c.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕПОЗНАТИ ЗА ХОРА:

1. Stabat mater – Duett (Chor) - муз. Дж. Б. Перголези

2. Тропар нa Рождество – муз. Добри Христов

3. In monte oliveti – муз. Дж. Мартини

Партитури на горепосочените произведения можете да получите от Информация на БНР, София, бул.”Драган Цанков” №4.

Допълнителна информация на тел.: 02/ 9336261