Температури от 16,7 градуса са измерени в сградата на БНР

Микроклиматът не съотвества на изискванията, установи акредитирана лаборатория

| обновено на 02.03.18 в 14:41
Снимка: Ани Петрова

Служителите в сградата на Българското национално радио работят на студено и на течение. В работните помещения бяха измерени температури от 16,7 – 16,8 градуса при минимални изисквания 20-23оС. Скоростта на въздуха е 0,5 метра/секунда при минимални изисквания до 0,2 метра/секунда, съгласно Наредба № РД – 07-3/18.07.2014. Измерванията бяха проведени от „СТМ-плюс“ ООД, акредитирана лаборатория, а заключението в нейния доклад е, че микроклиматът не съотвества на изискванията за работа.

Ниските показатели са въпреки доброто отопление и включените климатици. Причините са основно в старата алуминиева дограма без прекъснати термомостове, поставена още при строителството на сградата през 1972 г. Тази дограма обичайно се използва за вътрешни, а не за външни конструкции и не може да осигури изолация нито през зимните, нито през летните дни.

Поредица от обследвания през последните години установяват, че сградата на Българското национално радио е в критично състояние. Стените са изградени от силно канцерогенни етернитови плоскости, покривната конструкция е компрометирана, невъзможно е да се поддържат санитарно-хигиенни норми за нормални работни условия, изисквани в Наредбата за микроклимата.

Изготвен е проект за енергийно обновяване на сградата на БНР, който предвижда цялостна реконструкция на външните елементи – стени, дограми и покрив. За реализацията му са необходими 3 889 215 лева без ДДС, като инвестицията ще се възвърне от реализираните икономии на енергия за 6 години.

Проблемът е, че не покриваме критериите на нито една от съществуващите програми и сме изправени пред абсолютна невъзможност да реализираме санирането самостоятелно. Въртим се в един порочен кръг - не сме частна институция и не можем да кандидатстваме там, където кандидатстват собствениците на домове. Не можем да кандидатстваме и по линия на общината, защото не сме общинска собственост. Не сме и държавна собственост. Трябва да има решение и решението е на високо държавно ниво да се отпуснат средствата целево, обясни генералният директор на БНР Александър Велев.

Ръководството на Българското национално радио няколко пъти се обръща към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, с молба за съдействие за реализиране на проект за саниране на сградата. От регионалното министерство обаче са категорични, че сградата на БНР не попада в обхвата на зоните за въздействие от одобрения Интегрират план за градско възстановяване и развитие на Столичната община, а сградата не попада и сред типовете сгради, допустими за финансова подкрепа за енергийна ефективност по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Българското национално радио е подготвило и депозирало заявление за проект за цялостно саниране и енергийно обновяване на сградата по Инвестиционна програма за климата в Националния доверителен екофонд. Според актуализирания преди по-малко от месец регламент обаче за административни сгради (общински и държавни) финансирането от фонда е не повече от 400 000 лева. БНР не разполага с останалите средства, а като организация, която се финансира от държавния бюджет, няма право да тегли кредити.

Част от заключенията на акредитираната лаборатория са, че микроклиматът не съотвества на изискванията. Документът потвърждава първоначалните изводи и ръководството на Българското национално радио обмисля да предприеме организационни мерки за защита на работещите. Факсимиле на сертификата за контрол може да прочетете ТУК.