Детският радиохор на БНР заминава на творческа подготовка в Кранево

На традиционна лятна творческа подготовка заминава Детският радиохор на БНР в Кранево от 26 август до 5 септември.

Ръководството на БНР командирова свои служители, както лекар и социален работник, които ще се грижат творческата подготовка на радиодецата да е ползотворна и безопасна.

За нормалното протичане на творческата ваканция в Кранево е необходимо родителите да дадат писменото си съгласие.

Родителите, които до този момент не са успели да потвърдят, могат да изпратят декларации до 14.00 ч. на 22 август на адрес: София 1040, бул. „Драган Цанков“ 4, за дирекция „Музикална къща БНР“.

В случай, че нямат възможност да представят декларациите в срок, могат да изпратят сканирано копие на адрес: dmuzic@bnr.bg, като представят оригиналите на срещата, която ще се проведе на 24 август преди заминаването на Детския радиохор за Кранево.