Институт "Ройтерс": Българското национално радио е медията, на която българите най-много вярват

Българското национално радио е медията, на която българите най-много вярват. Това сочи Годишния доклад за 2018 г. на Института за изследване на журналистиката "Ройтерс" към университета в Оксфорд.

8,01 по скалата от 1 до 10 е оценката на респондентите, които слушат БНР, според проучването на Института „Ройтерс“. Това е най-високата оценка, дадена на българска медия в изследването. 7,29 по скалата от 1 до 10 пък е оценката за БНР на респондентите, които разпознават марката според изследването.

Високо е доверието на слушателите в новините на БНР като източник на достоверна информация. Те са надежден източник на информация за всеки пети българин, които ги е слушал в предходната седмица (19 %), както и за всеки осми българин, който ги е слушал три или повече дни (13 %).

Годишният доклад за 2018 г. на Института за изследване на журналистиката "Ройтерс" обобщава данните от изследване, проведено сред 74 000 потребители в 37 страни, сред които 24 в Европа, 3 в Северна Америка, 3  Южна Америка и 7 в Азия. 

Целият текст на Годишния доклад за 2018 г. на Института за изследване на журналистиката "Ройтерс" към университета в Оксфорд можете да видите на:

http://www.digitalnewsreport.org/