Репортерите от „Хоризонт“ с награда от Комисията за защита на личните данни

Призът за репортерите на „Хоризонт“ е за популяризиране на дейността на Комисията за защитата на личните данни и на правата на гражданите.

Репортерите на програма „Хоризонт“ получиха награда от Комисията за защита на личните данни за журналистически принос през 2018 г. Призът е за популяризиране на дейността на Комисията, правата на гражданите и тяхната неприкосновеност.

Председателят на Комисията Венцислав Караджов отбеляза:

„Репортерите на "Хоризонт" бяха изключително обективни и най-активни в разяснителната кампания и по този начин Комисията успя да достигне чрез своите разяснения до всеки един бизнес - малък и голям, до публичните институции, до гражданите, които да разберат в какво се състои промяната, а промяната е съществена за начина, по който бизнесът трябва да обработва личните данни и да ги защитава“.