Участници в изборите за Европейски парламент подписаха споразумение с БНР

Снимка: Ани Петрова

Упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България подписаха днес в сградата на БНР споразумение, предложено от Генералния директор на БНР.

Всички партии, коалиции и инициативни комитети, които желаят да се присъединят към споразумението, могат да направят това, като представят в БНР или който и да било от регионалните му центрове, декларация по образец, достъпен тук.

Когато декларацията е подписана от пълномощник, към нея трябва да се приложи и пълномощно, удостоверяващо представителната власт.