Планирани прекъсвания на електрозахранването и друга информация на "ЧЕЗ България" ЕАД

| обновено на 19.03.18 в 09:27
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЛАГОЕВГРАДСКА, КЮСТЕНДИЛСКА И ПЕРНИШКА ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОДА 19 - 23  МАРТ 2018 г. 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода19 - 23 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период  Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско  

На 20.03.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Банско: Атон, Драма, местност Грамадето, Найден Геров, Стражите

На 20.03.2018 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Банско: местност Грамадето, Пирин, Улично Осветление Тп Комфорт

На 20.03.2018 г. /14:30 - 15:30 ч./ -  Банско: Явор

Община Благоевград  

На 19.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Рилци: Васил Левски, Диновица, Илинден, местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ IX-144, Кв. 17, ХІ-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Клисура, Общ. Благоевград: Гяурска, махала  Гяурска и махала  Рекарска, махала Гяурска

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Рилци: IX-460, 000399, XV-273, Амитица, Грънчарски Андък, Диновица, Илинден, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Св.Иван Рилски, Стремата, Трети Март, УПИ Х-463, Кв.6, УПИ ХIII-261, Кв.11, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25, УПИ-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв.7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Благоевград: местност Чимево Дере

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Логодаж: Стоилова Кория

На 19.03.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  Банско: Хан Тервел

На 19.03.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Джеймс Баучер, Крушево, Радовиш, ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, ПИ 04279.617.14 и 04279.617

На 19.03.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Грамада, местност Под Грамадите-Ш13, местност Под Черквата, местност Царевско Шосе, местност Чикуто-Ш16, местност Чукито, Орбита

На 20.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Церово, Общ. Благоевград: местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв.15, УПИ І-139,Кв.12, УПИ ІV-110,Кв.15;

На 20.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Айдаровско Дере, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански; Делвино, Общ. Благоевград: Баздо, Вировете, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11; Еленово, Общ. Благоевград; Изгрев, Общ. Благоевград: 00701, 33.432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-ХІ 218 Кв.21, Чуката; Марулево;

На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Вардар, местност Чимево Дере, Ридо, Скакавица, Шар Планина;

На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Полигона, местност Река Струма, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански;

На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Изгрев, Общ. Благоевград;

На 20.03.2018 г. /09:30 - 12:15 ч./ -  Благоевград: Еленово, Калина, Хвойна;

На 20.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  Бело Поле, Общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279.818.47, Полето, Тухларната; Благоевград: 14-ти Полк, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, местност Герено, местност Среден Път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, Мир, Пътен Възел, Средния Път-Ш.09, Стоимен Календерски; Бучино: Ахмедово, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местността Чукарски Рид, Община Благоевград, махала  Тасковска; Дренково: махала Балевска, местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р; Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката; Лешко; Логодаж: Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Палански Валог Рилци: УПИ VI-465,Кв.27, Цигларката

На 20.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./  На 21.03.2018 г. /11:00 - 16:30 ч./ -  Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища

На 20.03.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Бадемите, Борис Сарафов, Дъбравска, К. и Никола Хайдукови, Мелник, Родолюбие, Сотир Атанасов, Трети Март, Христо Чернопеев

На 20.03.2018 г. /13:15 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /13:15 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Еленово

На 21.03.2018 г. /08:30 - 12:15 ч.; 13:15 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Еленово, Орион

На 21.03.2018 г. /08:30 - 14:15 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Броди, Струмско Център, Яне Сандански

На 21.03.2018 г. /09:45 - 10:20 ч.; 09:45 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Славово

На 21.03.2018 г. /09:45 - 10:20 ч.; 09:45 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 21.03.2018 г. /09:45 - 10:20 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово Тп Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната

На 21.03.2018 г. /09:45 - 10:20 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала  Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 21.03.2018 г. /09:45 - 10:20 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 21.03.2018 г. /09:45 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Милово Тп Милово, махала Петковци, местност Ковачница, Осойната

На 22.03.2018 г. /09:15 - 13:15 ч./ -  Благоевград: Васил Левски, местност Международно Шосе, Тодор Александров

На 23.03.2018 г. /11:30 - 16:15 ч./ -  Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, УПИ IV-220,Кв.8

Община Гоце Делчев  

На 19.03.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, ПИ -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин; Долно Дряново; Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен; Боголин: 253; Гоце Делчев: Драма, местност Мочура; Гърмен: местност Маноле; Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета; Крибул: 262; Крушево, Общ. Гърмен: VІ-138, Кв.10, Іх-108; Теплен; Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2;

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./ -  Копривлен: Александър Стаболийски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драма, Кирил и Методи, Неуточнен Адрес, Петър Берон, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Симеон, Юрий Гагарин;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч./ -  Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Хаджидимово: VIII, І-319, Кв.81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Савака, местност Свети Димитър, местност Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни Ливади, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Гоце Делчев;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Хаджидимово: Стопански Двор;

На 19.03.2018 г. /15:45 - 16:00 ч./ -  Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Александър Стаболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драва, Драма, Драма, Илинден, Кирил и Методи, Мрамора, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница, Тодор Паница, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

На 20.03.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Арда, Атанас Дуков, Атанас Свещаров, Атанас Тешовски, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Априлов, Враня, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Гранична, Дебър, Димитър Димов, Драгоман, Драма, Дунав, Екзарх Антим, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Илинден, Илия Дуков, Кв.157,207,216,218, Кв.158 УПИ І, Кичево, Комсалко Лако, Крива Паланка, Кръстьо Сарафов, Лакото, Майор Димитър Думбалаков, Марица, Марица 5а, местност Стрелбището, Михаил Антонов, Мише Баир, Неофит Бозвели, Неуточнен Адрес, Никола Мандушев, Ниш, Отец Паисий, Охрид, Патриарх Евтими, Пейо К.Яворов, Пенчо Славейков, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Потока, Преспа, Прилеп, Солун, Стара Планина, Стефан Захариев, Стойо Льондев, Стоян Петралийски, Струма, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов, Тунджа, Търговска, Христо Матов, Христо Силянов, Цар Иван Асен, Цар Калоян, Цариброд, Царица Йоана, Шипка, Янко Атанасов;

На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Брезница: Керанека;

На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, І-181006, Мест. Ташков Мост, Алеко Константинов, Ален Мак, Арда, Бели Брези, Бяло Море, Вардар, Вардар, Васил Левски, Георги Бенковски, Герман Титов, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Даскал Господин, Детска, Драма, Дунав, Дунав, Кв.201 УПИ Іі-344, Кмет Никола Атанасов, местност Мочура, местност Текето, Михаил Даев, Момини Кули, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Панаирски Ливади-Продължение, Петър Сарафов, Петър Сарафов, Попови Ливади, Потока, Радецки, Серес, Складова База, Складова База, Стоян Петралийски, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Търговска, Христо Ботев, Черна Гора, Черна Гора, Юг, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин;

На 20.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Мусомища: местност Стопански Двор;

На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Братя Миладинови, Враня, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Пирин, Христо Силянов, Цариброд;

На 21.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии;

На 21.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: 17395.8.143 17395.8.28 21680.5.136, Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К.К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Пейо К.Яворов, Попови Ливади, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян;

На 21.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите;

На 21.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Добротино: 4043, Сарп Дере;

На 22.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Китка, Криволак, местност Стопнаски Двор, местност Стопнаски Двор, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади, Попови Ливади, Рила, Стара Планина;

На 22.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ -  Копривлен: Неуточнен Адрес;

На 22.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ -  Ново Лески;

На 22.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ -  Хаджидимово: Мержането;

На 22.03.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово: Помпени Станции Подем1,2;

На 22.03.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Теплен: Помпена Станция;

На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Атанас Свещаров, Кръстьо Сарафов, Мише Баир, Христо Силянов;

На 23.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Кирил и Методий, Одрин, Охрид, Паоло Ленц, Парцел ХіV, Кв.97а, Серес, Скопие, Солун, Стара Планина, Тодор Александров, Търговска, Цар Самуил, Царица Йоана, Юг;

На 23.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Якоруда: Даме Груев/Никола Вапцаров/;

На 23.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Булаир, Васил Левски, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Горилата, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Димо Хаджидимов, Добруджа, Е и К Дукови, Иван Вазов, Кв.149 УПИ Vііі-1228, Кирил и Методий, Л.Каравелов, Милан Конев, Михаил Антонов, Одрин, Отец Паисий, Охрид, Петър Берон, Петър Сарафов, Полковник Борис Дрангов, Сестри Дукови, Скопие, Стара Планина, Тодор Каблешков, Търговска, ХVІ-763 Кв.138, Христо Ботев, Цар Самуил, Царица Йоана;

На 23.03.2018 г. /12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Булаир, Васил Левски, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Горилата, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Димо Хаджидимов, Добруджа, Е и К Дукови, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Вазов, Кв.149 УПИ Vііі-1228, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Л.Каравелов, Милан Конев, Михаил Антонов, Одрин, Одрин, Отец Паисий, Охрид, Охрид, Паоло Ленц, Парцел ХІV, Кв.97а, Петър Берон, Петър Сарафов, Полковник Борис Дрангов, Серес, Сестри Дукови, Скопие, Скопие, Солун, Стара Планина, Стара Планина, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Търговска, Търговска, ХVІ-763 Кв.138, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Самуил, Царица Йоана, Царица Йоана, Юг;

На 23.03.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Преспа, Прилеп, Тунджа, Христо Силянов, Цариброд;

Община Гърмен  

На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гърмен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Шеста

На 23.03.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Долно Дряново

На 22.03.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета

Община Кресна  

На 20.03.2018 г. /09:00 - 11:15 ч./ -  Кресна: местност Кресненско Ханче

Община Петрич  

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Чучулигово: Капсиди

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 19.03.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  Тополница, Общ. Петрич: Гробището

На 19.03.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: 1, Кв.355, Папульо, Цар Самуил

На 19.03.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Ново Кономлади

На 19.03.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  С.Капатово

На 20.03.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич: Драва

На 20.03.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Димитър Талев, Драва, Пейо Яворов, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, УПИ 6-1862, Христо Смирненски, Цар Симеон, Черноризец Храбър

На 20.03.2018 г. /09:00 - 19:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Старчево: Солун

На 20.03.2018 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Дончо Лазаров, Кат Петрич, Марица, Параскева Филипова, Полковник Дрангов, Цар Самуил, Цар Симеон

На 20.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая, Иван Апостолов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Полковник Дрангов, Серска, Цар Борис III

На 20.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Митино

На 21.03.2018 г. /08:15 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков

На 21.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Параскева Филипова, Цар Самуил

На 22.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: България, Европа, Места, Параскева Филипова, Промишлена Зона, Търговски Комлекс Биляна, Цар Самуил

На 22.03.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Кърналово: Вит, Витоша, Г.Димитров, извън регулацията, местност Бельовица, местност Джуново, местност Юрето, Одрин, Петко Р.Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето

На 22.03.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Кърналово: Арда, Бъкстон, Вела Благоева, Витоша, Марица, местност Слонищата, местност Улуко, местност Юрето, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Родопи, Септемврийска, Славянска, Хилендар, Цв.Радонов, Шипка

На 23.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Марица, Папульо, Софрони Врачански, Цар Самуил, Черно Море

Община Разлог  

На 19.03.2018 г. /10:00 - 10:15 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Баница, Бела Река, Бела Река, Булаир, Васил Левски, Вихрен, Възраждане, Генерал Ковачев, Голак, Грънчарска, Даме Груев, Занаятчийска, Изток, Изток, Иларион Макариополски, Илийска, Искър, Каракьой, Лазар Топалов, Марица, Мехомия, Неуточнен Адрес, Нов Път, Предел, Саровица, Св.Св.Кирил и Методий, Стара Планина, Телемах Илиев, Тодор Александров, Трети Март, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Самуил, Черна Река, Шаркьой, Шипка, Явор

На 21.03.2018 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  Разлог: Александър Стамболийски, Баница, Бела Река, Даме Груев, Изток, Иларион Макариополски, Каракьой, Предел, Черна Река

На 21.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Баня, Общ. Разлог: Шеста

На 21.03.2018 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Бачево: 23-ти Септември, Димитър Благоев, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Шипка

На 21.03.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Бачево: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Оборище, Партизанска, Пенчо Славейков, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака

На 21.03.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Разлог: Черна Река

На 22.03.2018 г. /09:30 - 11:00 ч./ -  Елешница, Общ. Разлог: Минно Селище

На 22.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Горно Краище

На 22.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Елешница, Общ. Разлог: Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Иван Вазов, Кокиче, Лале, Минно Селище, Пирин, Първа, Рила, Трета, Шеста

На 22.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Разлог: Александър Стамболийски

На 22.03.2018 г. /13:00 - 14:30 ч./ -  Разлог

На 22.03.2018 г. /14:30 - 16:00 ч./ -  Банско: Пирин

На 22.03.2018 г. /14:30 - 16:00 ч./ -  Разлог: Александър Стамболийски, Бела Река, Възраждане, Иван Даскала, Изгрев, Иларион Макариополски, Лазар Топалов, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Опълченска, Охрид, Патриарх Евтимий, Пирин, Родопи, Саровица, Св.Климент Охридски, Св.Св.Кирил и Методий, Телемах Илиев, Хан Пресиян, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон, Черна Река, Яне Сандански

Община Сандански  

На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Сандански: Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Лешница, Общ. Сандански: местност Струма

На 20.03.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Малки Цалим

На 21.03.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Сандански: Гоце Делчев, Свети Георги

На 21.03.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Вихрен

На 21.03.2018 г. /12:30 - 14:30 ч./ -  С.Катунци

Община Сатовча  

На 19.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кочан: Младост, Пристране

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

Община Симитли  

На 19.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 20.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 21.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 24.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Полето: 026023

На 23.03.2018 г. /08:00 - 14:15 ч./ -  Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски

Община Струмяни  

На 20.03.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Илинденци: местност Бабище

На 20.03.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Струмяни: 7-Април, Димчо Дебелянов, Долна Белица, Дядо Ильо Малешевски, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Св.Св.Кирил и Методи, Св.Св.Константин и Елена, Спартак, Христо Ботев

На 20.03.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ -  Струмяни: Врабче, Дядо Ильо Малешевски, Кочо Честименски, Мура, Неуточнен Адрес, Св.Св.Кирил и Методи, Синаница, Спартак, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил

Община Хаджидимово  

На 23.03.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово: Анещи Узунов, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Дунав, Елин Пелин, Кокиче, местност Вельов Рид, Неуточнен Адрес, Стопански Двор, Тъпане

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Якоруда  

На 22.03.2018 г. /10:30 - 14:30 ч./ -  Бел Камен

На 22.03.2018 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Конарско

На 22.03.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Якоруда: Алпийска, местност Трещеник, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването. 


ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

Община Бобов дол  

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Шатрово: 067016, VІ-255, Кв.27

На 21.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Големо Село

На 22.03.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Долистово: I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 22.03.2018 г. /09:30 - 13:00 ч./ -  Паничарево

На 22.03.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Паничарево: УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 23.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Блато: местност Турските Ниви

Община Бобошево  

На 20.03.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Бобошево: Алекси Величков, Васил Левски, Върба, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Еделвайс, Единство, Ела, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Крайречна, Лале, местност Мърдище, Морава, Никифор Бибин, Пирин, Пламък, Свети Иван Рилски, Свобода, Сотир Бранков, Струма, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Явор

Община Дупница  

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/  На 23.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Дупница: 68789.17.484, 68789.23.413, Александър Стамболийски, Андон Величков, Арда, Асен Златаров, Бачо Киро, Бел Кладенец, Бешика, Бистрица, Битоля, Ботьо Петков, Братя Миладинови, Бричи Бор, Булаир, Бяло Море, Венелин, Витоша, Влахина Планина, Войводска, Гергана, Добруджа, Драган Овчаров, Дренски Рид, Еделвайс, Елица, Жива Вода, Здравец, Иван Вазов, Искър, Кирил и Методий, Княз Борис I, Кокиче, Криволак, Латинка, Липа, Максим Горки, Марин Дринов, местност Дренски Рид, местност Марек, Милин Камък, Невена Коканова, Неофит Рилски, Никола Лазаров, Одрин, Орляк, Оструган, Патриарх Евтимий, Плиска, Побит Камък, Професор Ал. Балабанов, Професор Александър Балан, Рилски Езера, Свобода, Седма Рилска Дивизия, Средна Гора, Старите Жилища, Стръмна, Тобеница, Трети Гвардейски Полк, Тумбата, УПИ II, Кв. 109, УПИ - 68789.24.9, УПИ ХІ, Фенерка, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цар Освободител, Цар Симеон Велики, Черни Връх, Яне Сандански, Янтра

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Дупница: 68789.20.626, Кв.248, Академик Петър Динеков, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Асен Меджидиев, Атанас Величков, Бачо Киро, Бистрица, Братя Миладинови, Бричи Бор, Бузлуджа, Велико Търново, Влахина Планина, Генерал Владимир Вазов, Двадесет и Втори Март, Дупница, Евтим Трайчев, Еделвайс, Жива Вода, Иван Шишман, Калина, Калоян, Княз Ал. Батенберг, Люляк, Максим Горки, махала Гиздова, местност Савако, Никола Чомаков, Отец Полихроний, Професор Ал. Балабанов, Ропотамо, Средец, Фенерка, Цар Симеон Велики, Чавдар Войвода

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Самораново: Георги Димитров

На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Дупница: Бричи Бор, Дренски Рид, Здравец, Криволак, Лакатица, местност Дренски Рид, Момина Сълза, Невена Коканова, Стръмна, Тодор Самодумов

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Битоля, Битоля, Битоля, Битоля, Бяло Море, Бяло Море, Дренски Рид, Дренски Рид, Елица, Елица, Иван Вазов, Иван Вазов, местност Дренски Рид, местност Дренски Рид, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Орляк, Орляк, Орляк, Орляк, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Плиска, Плиска, Побит Камък, Побит Камък, Побит Камък, Побит Камък, Фенерка, Фенерка, Цар Освободител, Цар Освободител, Яне Сандански, Яне Сандански

На 19.03.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Дупница: Бистрица, Драган Овчаров, Милин Камък, Оструган, Свобода, Черни Връх

На 19.03.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Никола Малашевски

На 19.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Дупница, Свети Георги

На 21.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: I,Кв.124 Ж.П Гара, Аракчийски Мост, Възход, Никола Малашевски, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Тютюнева Долина

Община Кочериново  

На 20.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Кочериново: VII-372, Кв.4, Аврора, Баба Люба, Братя Костови, В.Вретенарски, Георги Бенковски, Иван Вазов, Искър, Калин, Комсомолска, Крашево, М.Бангоев, М.Преображенски, Места, Оборище, Родопи, Свети Иван Рилски, Свилен Русев, Сотир Карпудски, Странджа, Трети Март, УПИ - VII ,Кв.40, УПИ 14, Кв. 38, Христо Сокола, Шипка

Община Кюстендил  

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Кюстендил: Аверки, Александър Стамболийски, Братя Миладинови, България, Гладстон, Гороцветна, Двадесет и Осми Февруари, Демокрация, Димитър Беровски, Димитър Грънчаров, Димчо Дебелянов, Драгоман, Екзарх Йосиф, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Индустриална, Калоян, Каменица, Кирил и Методий, Клокотница, Княз Ал. Батемберг, Княз Богороди, Колуша, Кресна, Лиляна Димитрова, Лозенград, Людмил Янков, Македония, местност Гърлянски Черешарник, Метохия, Оборище, Орлица, Осоговска, Отец Паисий, Панайот Хитов, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Румена Войвода, Савойски, Свети Георги, Свети Мина, Сливница, Соволска, Средна Гора, Стрема, Тодор Пеев, Три Кладенци, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Освободител, Чапаев, Черно Море, Шейново, Шести Септември

На 19.03.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Кюстендил: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, България, Велбъжд, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Гургулят, Демокрация, Дондуков, Жданов, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Индустриална, Калосия, Калоян, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Кубрат, Лавале, Левски, Любен Харалампиев, Люле Бургас, Македония, Неофит Рилски, Оборище, Орлица, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Преславска, Раковски, Родопи, Свети Георги, Свети Мина, Соволска, Тодор Ангелов - Божаната, Търговска, ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Цар Крум, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Шейново, Шести Септември, Юри Гагарин

На 19.03.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./  На 20.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ -  Бобешино; Горно Уйно; Гурбановци; Гюешево: 000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, махала Богданица, махала Борнарска, махала Гарище, махала Димирци, махала Зарева, махала Рекалска, махала Тонева, махала Центъра, махала Цървенджийска, махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух; Долно Село: М.Планиница, махала Бистрица, махала Буковска, махала Дяволска, махала Каймаканска, махала Кошарелска, махала Логовска, махала Малиновска, махала Пищилци, махала Превалец, махала Ридарци, махала Салакунска, махала Транчовска, махала Чукарска, махала Шаламанци; Долно Уйно: махала Олтоманци; Ивановци, Общ. Кюстендил; Каменичка Скакавица: Васил Левски, Здравец, Каменица, махала Дудевска, махала Пилищарска, махала Чакмаджийска, махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър; Коприва; Кутугерци; Кършалево; Ломница, Общ. Кюстендил: махала Анина, махала Батина, махала Богойна, махала Грамаче, махала Джурина, махала Донина, махала Милоорниче, махала Плавнище, махала Попов Дол, махала Прекендачка, махала Равно Буче, махала Щърбец; Мазарачево: махала Безбелинци, махала Модро Поле, махала Тренките, махала Черна Река; Преколница: махала Байковска, махала Вароша, махала Делевска, махала Карадачка, махала Османци, махала Прапорска, махала Ридарска, махала Сливарска, махала Тупандийска, махала Чукойска; Раненци: Людмила Живкова, махала Боровска, махала Велиновска, махала Димовска, махала Друмлийска, махала Кривошийска, махала Лехчанска, махала Мечкарска, махала Реджовска, махала Славевска, махала Стругарска, махала Центъра, махала Шляпарска; Церовица: махала Бело Камене; Чудинци;

На 19.03.2018 г. /08:30 - 10:30 ч./  На 20.03.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Вратца: махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил; Горна Брестница; Грамаждано: местност Гола Велика; Гърляно: Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Смоквата, местност Средно Поле, Руен; Жиленци: Везенска махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев; Кюстендил: Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, ул. Дупнишко Шосе; Ръсово: махала  Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка;

На 19.03.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Кюстендил: Индустриална, Соволска;

На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Овощарска, Цар Освободител;

На 19.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Раждавица: Александър Стамболийски, Асен Златаров, Васил Коларов, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Железничар, Партизанска, Славянска, Струга, Христо Смирненски, Юрий Гагарин;

На 20.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Индустриална, Петър Берон;

На 21.03.2018 г. /08:30 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Кюстендил;

На 22.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Белият Камък;

На 22.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Слокощица: Александър Димитров, Георги Кръстев, Ивайло, махала Диновска, местност Галеница, местност Чадъра, Синчец;

На 22.03.2018 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  Кюстендил: местност Хисарлъка;

На 22.03.2018 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  Слокощица: Александър Димитров, Георги Кръстев, Иглика, Калоян, местност Галеница, местност Змиярника, Мичурин, Пролет, Радецки, Синчец, Теменужка, Шипка;

На 23.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 08:45 - 12:00 ч./ -  Богослов: 037149, махала Топилата;

На 23.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 08:45 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Абоба, местност Планина Осогово, местност Хисарлъка;

На 23.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 08:45 - 12:00 ч./ -  Слокощица: махала Рошковци;

На 23.03.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Ветрен, Общ. Невестино: махала Агушка, махала Дамянска, махала Капралска, махала Ковачевска, махала Новаковска, махала Ризовци, махала Смиленска; Илия; Ново Село, Общ. Кюстендил: махала Двете Реки; Раково, Общ. Невестино: махала Бурнаавска, махала Зидинци, махала Ковачка, махала Озранци, махала Рахталинска, махала Реката, махала Решанска, махала Чеканец; Савойски: махала Бреза, махала Пелтечка; Сажденик: махала Златанска; Търсино;

На 23.03.2018 г. /08:45 - 12:00 ч.; 08:45 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Цървена Ябълка: Таскова Плевня;

На 23.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Аверки, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Братя Миладинови, България, България, Велбъжд, Врабча, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гладстон, Гороцветна, Гороцветна, Гургулят, Двадесет и Осми Февруари, Демокрация, Демокрация, Димитър Беровски, Димитър Грънчаров, Димчо Дебелянов, Дондуков, Драгоман, Екзарх Йосиф, Жданов, Захари Стоянов, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Иларион Макариополски, Индустриална, Индустриална, Калосия, Калоян, Калоян, Каменица, Кирил и Методий, Клокотница, Княз Ал. Батемберг, Княз Богороди, Колуша, Константинова Баня, Кракра, Крали Марко, Кресна, Кубрат, Лавале, Левски, Лиляна Димитрова, Лозенград, Любен Харалампиев, Людмил Янков, Люле Бургас, Македония, Македония, местност Гърлянски Черешарник, Метохия, Неофит Рилски, Оборище, Оборище, Орлица, Орлица, Осоговска, Отец Паисий, Отец Паисий, Панайот Хитов, Патриарх Евтимий, Петър Берон, Петър Берон, Полковник Стефан Манов, Полковник Стефан Манов, Преславска, Раковски, Родопи, Румена Войвода, Савойски, Свети Георги, Свети Георги, Свети Мина, Свети Мина, Сливница, Соволска, Соволска, Средна Гора, Стрема, Тодор Ангелов - Божаната, Тодор Пеев, Три Кладенци, Търговска, ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Хаджи Йоаким, Хайдушка, Хайдушка, Цар Крум, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Чапаев, Черно Море, Шейново, Шейново, Шести Септември, Шести Септември, Юри Гагарин;

На 23.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Александър Стамболийски, България, Кирил и Методий, Кресна, Людмил Янков, Сливница, Тодор Пеев;

На 23.03.2018 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Кюстендил: Владимир Димитров Майстора, Генерал Крум Лекарски, Демокрация, Емил Шекерджийски, Жданов, Капанска, Константинова Баня, Пауталия, Полковник Стефан Манов, Тодор Ангелов - Божаната, Търговска, Цар Освободител;

На 23.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Богослов: 037149, махала Топилата, местност Саманли Баир;

На 23.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил: Абоба, Белият Камък, местност Планина Осогово, местност Ръжеве, местност Самали Баир, местност Хисарлъка;

На 23.03.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Слокощица: 247, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил и Методий, Кубрат, махала Диновска, махала Маркова, махала Рошковци, местност Галеница, местност Змиярника, местност Саманли Баир, местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Шипка;

Община Невестино  

На 23.03.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Мърводол

Община Рила  

На 20.03.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Рила: 62671.500.2, Васил Демиревски, Здравец, Кокиче, Крайречна, Света Варвара, Септемврийска, Спортела, Спротива, Тинтява

Община Сапарева баня  

На 21.03.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня: Верила, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Здравец, Кокиче, Лозана, местност Герена, местност Ридо, местност Фидиня, Незабравка, Прогона, Ридо, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Сталевица, Хаджи ДимитърОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 19.03.2018 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Банище; Бегуновци; Беренде, Общ. Земен; Брезник: Мтп;Ръждавец;; Брезнишки Извор; Велиново; Габровдол; Горна Секирна: Местност Валога; Долна Секирна: МТП; Д.Секирна;; Ерул; Кошарево; Милкьовци; Непразненци; Режанци; Садовик; Станьовци;

На 19.03.2018 г. /09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./  На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв.22;

На 19.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Долна Секирна;

На 19.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Душинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Гигинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Слаковци;

На 21.03.2018 г. /09:00 - 12:45 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Озърновци;

На 21.03.2018 г. /12:45 - 16:30 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Красава;

На 22.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Гоз: махала Логатор, местност Янкулица; На 22.03.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Арзан: Рангелова махала; Брезник: Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън; Брусник; Видрица; Горни Романци; Долни Романци; Завала; Ярославци;

На 22.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./  На 23.03.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Брезник: 06286.502.39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров Камък;

Община Ковачевци  

На 19.03.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 10:15 - 10:30 ч./ -  Габровдол; Горна Глоговица; Дивля: махала Кукувичарска, махала Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Калотинци; Кошарево: 000339; Мурено; Светля; Слатино, Общ. Ковачевци

На 19.03.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 10:15 - 10:30 ч./ -  Калище; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв.49, Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка; Лобош; Перник: Хасково; Радибош; Сирищник: УПИ ІV-494, Кв.38;

На 19.03.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 10:15 - 10:30 ч.; 12:00 - 16:00 ч./ -  Косача;

На 19.03.2018 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  Сирищник;

На 19.03.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 10:15 - 10:30 ч./ -  Горна Врабча: Стопански Двор; Еловдол: Кв.15; Ракиловци; Смиров Дол;Чепино;

Община Перник  

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/  На 23.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Друган: УПИ ХV-407 Кв.49

На 19.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св.Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 19.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./  На 20.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 19.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Перник: Ален Мак, Балван, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Бунтовник, Васил Априлов, Васил Петлешков, Витоша, Вихрен, Дъга, Ела, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Изток, Калина, Капитан Векилски, Кръстец, Лилия, Люлин, Малашевска, Мальовица, Младен Стоянов, Могиличе, Момина Сълза, Монтана, Мургаш, Никола Козлев, Оборище, Острица, Отец Паисий, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пантелеи, Петрохан, Пирин, Протожерица, Рила, Родопи, Роза, Света Петка, Селимица, Сергей Румянцев, Синчец, Софийско Шосе, Средец, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Странджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ясенов, Чавдар, Чинар, Шибой, Шипка

На 19.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 21.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Кракра

На 19.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бистрица, Вардар, Ерма, Иван Вазов, Каражинец, махала Кашова, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Ропотамо, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 20.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 20.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Отец Паисий

На 21.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска

На 21.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Изток, Младен Стоянов, Монтана

На 21.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Изток, Искър, Кадиевка, Клемент Готвалд, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Луганск, Миньор, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рашо Димитров, Рено, Търговска, Черешово Топче, Юрий Гагарин

На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Рударци: Бреза, Загарица, Йовчова, Кирил и Методий, Минерал, Москва, Никола Вапцаров, Обеля, Рига, Солун, Христо Смирненски, Черни Връх, Шумнатица

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: Арчар, Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Левски, Васил Стоин, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Захари Зограф, Искър, Калина, Калкас, Караманица, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Куциян, Липа, Миньор, Могиличе, Найчо Цанов, Незабравка, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Резервоара, Рено, Търговска, Черешово Топче, Чинар

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/  На 23.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Радомир: Върба, Райко Даскалов

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/  На 23.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Кралев Дол: 3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, махала Айдарица, махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв.81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 22.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Бор, Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 22.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Перник: 101, Аврора, Александър Стоянов, Асен Търновски, Белоградчик, Бенковска, Бор, Боян Чонос, Ваклин Церковски, Валентина Терешкова, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дъбрава, Еднофамилни Къщи, Железничарска, Жива Вода, Искър, Йордан Лютибродски, Калофер, Кирил Тупанков, Княз Александър Батенберг, Ковачевци, Кракра, Крум Накев, Кръстина Михайлова, Кюстендил, Лазар Робев, Ленин, Лиляна Димитрова, Мадарски Конник, Малчика, Маниш, Мануш Войвода, Металург, Миньор, Момин Проход, Найчо Цанов, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Опълченска, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Пещера, Пушкин, Ракитовец, Раковска, Раковски, Рахила Ангелова, Родина, Свети Спас, Сините Вълни, Станке Димитров, Страцин, Тинтява, Тодор Йорданов, Търговска, Училищна, Хан Крум, Христо Кърпачев, Цветна Градина, Църква, Черни Връх, Черно Море, Явор

На 22.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 23.03.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Вардар

На 22.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска, Черешово Топче

На 23.03.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Ален Мак, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Люлин, Могиличе, Найчо Цанов, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Шамък

На 23.03.2018 г. /08:15 - 10:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Перник: Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица, Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма, Тунджа, УПИ 1 Кв.263

На 23.03.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Ален Мак, Арчар, Васил Левски, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Железничарска, Захари Зограф, Искър, Калина, Калкас, Караманица, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Куциян, Липа, Люлин, Могиличе, Могиличе, Найчо Цанов, Незабравка, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Резервоара, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Чинар, Шамък

Община Радомир  

На 19.03.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  Радомир: Архимандрит Зинови, Батенберг, Васил Левски, Витоша, Гаврил Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Драгоман, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Екзарх Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово, Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, Път №627, Рилска, Софроний Врачански, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

За периода 22-23.03.2018 г. /08:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Радомир: Сн Червена Могила

На 19.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците 
Съобщение до медиите

В Прага се проведоха разговори между „ЧЕЗ а.с.“ и „Инерком България“

Днес следобед в Прага се състоя среща между представители на „ЧЕЗ а.с.“ и „Инерком България“. На нея бяха обсъдени две теми:   

1.  Съгласуване на действия съгласно подписания договор между двете страни във връзка с процедурата по подаване на уведомление пред КЗК по реда на чл. 79 ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията.

2.  Представителите на „Инерком България“ запознаха „ЧЕЗ а.с.“ с искането на българската държава да участва в сделката.

Разговорите ще продължат и през следващите дни. За резултата от тях „Инерком България“ ще информира всички заинтересовани страни.

„Инерком България“

6. 03. 2018 г. 


ИЗЯВЛЕНИЕ НА Инерком България ЕАД:

Изрядни сме, сделката  е прозрачна и според  най-добрите бизнеспрактики!

-  Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София, едва днес се запознах с премиера Бойко Борисов, казва в изявление пред медиите изпълнитеният директор на Инерком България ЕАД г-жа Гинка Върбакова

В последните седмици вие сте свидетели, а ние -  потърпевши от безпрецедентната и яростна кампания, насочена срещу една коректна и изрядна пред държавата българска компания, каквато е нашата – „Инерком“.

Това се случва, защото сме избраният сред множество кандидати да сключи договор за  продажбата  на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България.

Свидетели сме на един политически и икономически шантаж, целящ  спирането на една абсолютно законосъобразна сделка и на груба намеса в инвестиционните намерения на нашата компания.

Яростното политизиране на продажбата на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, достигна до степен на сатанизиране. Различни политически сили, фактори и институции видяха в тази сделка единствено и само възможност за повишаване на политическите си рейтинги, за трупане на дивиденти, за раздухване на страхове и съмнения, за тиражиране на спекулации.

Трябва да признаем, че когато преди повече от година подготвяхме документацията заучастие в тази изключително сложна, мащабна и водена по най-добрите европейски и световни стандарти сделка, сериозно подценихме ролята на политическата интрига в тази ситуация. Подценихме и възможността да бъдем атакувани от наши конкуренти, които искат да провалят сделката и да я обърнат в своя полза, но не по законов ред или чрез откритото и прозрачно конкурентно състезание, а чрез оказване на политически натиск в България и в Чехия. Атаките срещу нас са и заради икономически интереси на вече отпаднали от преговорите кандидати, които не искат честно състезание, конкурентни предложения и законосъобразни действия, за да получат и сключат тази сделка. Те искат да спечелят „по служебен ред“, задкулисно, чрез оказване на политически натиск - както върху нас, така и върху дружеството-продавач ЧЕЗ а.с., изкривявайки медийната среда, тиражирайки откровени лъжи и инсинуации. Ние и нашата компания Инерком бяхме набедени за „лошите“ в една политическо-икономическа постановка. Това е сценарий, в който категорично отказваме да участваме!

Днес сме тук, за да отговорим на въпросите, които тревожат обществеността, медиите и политиците. Ще Ви разкажем кои сме, коя е компанията ни и с какво се занимаваме през последните 10 години. Защо именно ние сме избрани за купувач на ЧЕЗ сред останалите кандидати. Искаме да опровергаем  съмненията, че нямаме професионална биография, капацитет и финансови възможности за обезпечаване на сделката, да покажем, че имаме ясни и конкретни инвестиционни намерения и подготвен екип.

Държим да защитим доброто си име и ще отговорим на всички спекулации, на грозните квалификации и определения, които бяха отправени към нас и нашите дружества. Дължим това преди всичко на  на хората, институциите и банките, с които работим, а и на себе си. Убедени сме, че това е наше законно право и единствено правилно и  отговорно поведение в тази ситуация.

Също така искаме категорично да заявим, че с нашите адвокати ще прегледаме всички изявления, обидни квалификации, откровени лъжи и инсинуации, които бяха тиражирани по наш адрес, включително и от най-високо политическо ниво. Ще търсим правата си по отношение на всички последващи спекулации и лъжи.

Няма да допуснем да ни превръщат в марионетка, да тиражират слухове, че сме подставени лица или че участваме в схеми за скрито придобиване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България. Който твърди подобни неща, ще трябва да ги докаже в съда! Подобни лъжи, волно или неволно, обслужват корпоративните интереси на влиятелни кръгове.

Молим уважаемите депутати и медии да потърсят с ресурсите, с които разполагат, причините, финансовите интереси и злонамерените участници в този шантаж.

Въпреки произнесените и тиражирани лъжи, ние сме готови да се срещнем с президентската институция, с политическите централи, с представители на правителството, с парламентарни комисии – с една-единствена цел – да кажем истината; да оставим фактите да говорят, да успокоим обществената, политическата и медиийната среда.

Сега за фактите по сделката:

Предварително искам да кажа, че всеки един от кандитите в тази процедура има подписан договор за конфиденциалност с изключително рестриктивни и строги клаузи, които забраняват оповестяването  и коментирането на детайли, свързани със сделката. Ако попитате друг участник в същата процедура каква е структурата на финансиране на неговата оферта, той няма да ви отговори. Никой от кандидатите няма да наруши договора си за конфиденциалност. Информация за механизма на финансиране на сделката, за банковите институции, ангажирани в нея, може да бъде предоставяна единствено когато законите изискват това. Неизпълнение на договор за конфиденциалност при сделка от подобен мащаб може да предизвика прекратяване на договора за продажба и отправянето на претенции за вреди към  нас. Изискването за конфиденциалност на сделката е утвърдена, световна бизнеспрактика във всички големи международни сделки, каквато е и тази сделка.

Участието ни в преговорите за закупуване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, започна преди повече от година. Цялата процедура по сделката и всички преговори се водеха в Чехия, съгласно чешкото законодателство, а договорът за покупко-продажба се сключи по английското право. Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София.

Не сме търсили разговори и контакти с нито един български политик, с нито един представител на българското правителство!

Едва тази сутрин се запознах с Министър Председателя г-н Бойко Борисов.

Във връзка с проведените разговори с г-н Борисов и в резултат на разразилата се дискусия сме съгласни да включим държавата в сделката така, че тя да има контрол върху електроразпределителното дружество за вбъдеще.

В нашия договор за покупко-продажба е поета дългосрочна забрана за промяна на собствеността и по тази причина ще започнем разговори с продавачите относно възможността да включим държавата в сделката.

Наши партньори и консултанти по тази сделка са едни от най-авторитетните български и международни компании. Накратко за тях:

·  Нашият юридически консултант по договора за покупко-продажбата е една от най-влиятелните и авторитетни международни компании „Алън и Овъри“. За Ваша информация, за 2016 год., споредThomson Reuters & Dealogic “Алън и Овъри” са  най-голямата адвокатска кантора в света по  брой сделки с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. „Алън и Овъри“ са най-голямата адвокатска кантора в света по брой сделки, с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. Именно те осъществиха правна защита на интересите ни по време на преговорният процес за подготовката на Договора за продажба на акции между Инерком и ЧЕЗ.

·  От българска страна за свой юридически съветник се доверихме на една от водещите правни кантори – „Спасов & Братанов“. Тяхното уважавано адвокатско съдружие с близо 20-годишен стаж на национално и на международно ниво, с изключително богат опит в сферата на корпоративното право, сливанията и придобиванията, трансгранични финансирания и капиталови пазари.  

„Спасов & Братанов“ осъществиха правен и регулаторен дю дилиджънс, извършиха цялото правно обслужване на процеса и също участваха в преговорите с Продавача.

·  Нашият финансов консултант по сделката са „Мейн Кепитал“ (Mane Capital). Това е независима бутикова консултанска компания в сферата на инвестиционното банкиране, специализирана в стратегическото и финансово консултиране в областта на сливанията и придобиванията и капиталовите пазари. Mane Capital има доказан опит с международни трансакции и глобални инвеститори и компании, работи с множество инвестиционни фондове и стратегически инвеститори.

·  Deloitte България – изготвиха финансов и данъчен дю дилиджънс. Делойт България е част от една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите, чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.

·  Същевременно процесът по сключване на сделката в Чехия беше наблюдаван и продължително одитиран от няколко от най големите международни одиторски и консултански компании.

Имената и авторитета на консултантите, с които работим, сами по себе си дават абсолютна яснота, че сделката по закупуването на дружествата притежавани от ЧЕЗ а.с. в България е законосъобразна.

Искам да изразя изключителната си благодарност и уважение към тях за това, че ни се довериха, оцениха нашия потенциал и ни партнираха по време на целия сложен и труден процес по осъществяване на сделката в последната година и половина.

Кои сме ние?

От лидера на една политическа сила беше зададен въпросът как може Гинка от Пазарджик на 43 години да си купи ЧЕЗ? Мога ли и аз да върна въпрос в същия стил? А как може млада дама, от село Крушовица, на 28 години, да си купи Техноимпекс? Ние не можем да си позволим да водим дискусия на подобно ниво. Затова ще говорим с факти.

Ние започнахме да развиваме бизнес в енергетиката преди 10 години. Основните инвестиции на дружествата от групата на Инерком са във ВЕИ-мощности, производство на зелена енергия, строителство и реконструкция на енергийни обекти и инфраструктура, изграждане и реконструкция на жилищни и офис сгради, разработване и управление на енергийни проекти и решения.

За последните 10 години Инерком се утвърди на българския енергиен пазар като уважавано дружество, коректен данъкоплатец и надежден партньор. Ние сме един от най-големите български производители на енергия от слънчева енергия. Реализирали сме множество проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. В България имаме 6 работещи фотоволтаични централи.

Инерком е произвела над 150 000 MW h чиста енергия, като за последните 5 години оборотът на нашите дружества се е увеличил с над 300%, и за 2017 г. надхвърля 50 милиона лева. Активите на компаниите ни са на стойност над 100 милиона лева.

В дейността си Инерком използва модерни и конкурентни технологии, благодарение на които постигаме оптимални производствени параметри на ВЕИ-съоръженията, които управляваме. Стремим се към дългосрочно оптимизиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Компаниите от групата на Инерком допринасят за спестяването на 150 000 тона вредни въглеродни емисии средногодишно чрез проектите, които реализират.

Ние сме член на Българската фотоволтаична асоциация, на Камарата на строителите в България и на Националната енергийна камара.

Екипът ни се състои от компетентни експерти и професионалисти с отлична квалификация и дългогодишен опит. Един от тях е г-жа Милена Стоева, която днес седи до мен. Тя е юрист по образование и Председател на Съвета на директорите на “Инерком България” ЕАД. Има дългогодишен опит и експертиза в сферата на енергетиката и енергоразпределителните дружества, близо 10-годишен стаж на водещи позиции в дружества на ЧЕЗ в България до 2011 г.УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП, КНЕЖА, ПЛЕВЕН, КЮСТЕНДИЛ, ДУПНИЦА И СОФИЯ ДОСТИГНАХА ТРЕТИ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

Финалният кръг ще се проведе в София в края на март

Ученици от 12-ти клас от 6 професионални гимназии в Западна България продължават в трети кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Най-висок резултат във втори кръг, който се проведе на 16 февруари, показаха възпитаниците на Професионалната гимназия по механаноелектротехника от град Пирдоп, следвани от учениците от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ от град Кнежа, Професионалната гимназия по транспорт  „Проф. Цветан Лазаров“ от град Плевен, Професионалната техническа гимназия "Джон Атанасов" в Кюстендил, Професионалната гимназия "Акад. Сергей  П.  Корольов" от Дупница и възпитаниците на Професионалната гимназия по  механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ от град София. Във втория кръг на състезанието премериха сили общо ученици от 14 гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ. Резултати са публикувани на сайта www.stipendiant.com.

Финалният кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ ще се проведе края на март в Техническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Класираните на първите три места отбора ще бъдат стипендианти на ЧЕЗ за 2018 г. Освен стипендията, те ще получат и възможност  да кандидатстват с оценката от конкурса в Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

В рамките на инициативата, която се провежда за шеста поредна година, ЧЕЗ предоставя стипендии на талантливи ученици от 12 клас от технически  гимназии на територията на Западна България. Състезанието е част от Графика на националните състезания по професии през учебната 2017–2018 г. на Министерството на образованието и науката.

Допълнителна информация за състезанието може да бъде намерена на сайта www.stipendiant.com.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


Снимка

УЧЕНИЦИ ОТ 11 ГРАДА ЩЕ МЕРЯТ СИЛИ ВЪВ ВТОРИ КРЪГ НА КОНКУРСА „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

Резултите ще бъдат обявени в края на февруари, след което предстои финалният трети кръг

Ученици от 12-ти клас от гимназии от 11 града в Западна България - София, Плевен, Дупница, Благоевград, Кнежа, Етрополе, Пирдоп, Козлодуй, Монтана, Перник и Видин, ще се състезават във втори кръг на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, който ще се проведе на 16 февруари 2017 г. Те ще решават две задачи - въпроси с множествени отговори, и една електротехническа задача. Резултатите ще станат известни в края на февруари, а месец по-късно ще се проведе финалният трети кръг.

Домакини на втория кръг са професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ в София, където ще се явят състезателите от София, Етрополе и Пирдоп, професионалната гимназия по техника и електротехника в Монтана „Христо Ботев“, където ще се състезават учениците от Монтана, Плевен, Ловеч, Кнежа, Козлодуй и Видин и професионалната гимназия по техника и строителство в Перник „Арх. Й. Миланов“, където знанията си в областта на електротехниката ще премерят учениците от Перник, Дупница, Кюстендил и Благоевград.

Състезанието се организира за шеста поредна година. То е част от Графика на националните състезания по професии през учебната 2017–2018 г. на Министерството на образованието и науката.


Финалният кръг на състезанието ще бъде в края на март. Тогава ще се състезават 12-те победители от втори кръг. Класираните на първите три места, ще бъдат стипендианти на ЧЕЗ за 2018 г. Те ще получат стипендия в размер на 500 лв. (без данъци) и шанса да кандидатстват с оценката от конкурса в Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Допълнителна информация за регламента на състезанието и периодите на провеждане на отделните кръгове може да бъде намерена на сайта www.stipendiant.com.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


ТЕХНИЧЕСКИЯТ  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВОРИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ

Паралелки с дуална форма от София и Плевен посетиха модерното съоръжение на компанията

ЧЕЗ Разпределение България отвори вратите на новия модерен Технически учебен център за посещение на ученици от две професионални гимназии от София и Плевен. Компанията посрещна паралелките с дуална форма на обучение от 8-ми и 10-клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, професия „Електротехник“.

Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение беше изграден през 2017 г. и се състои от специално оборудвани учебни зали и полигон - умален макет на електроразпределителната мрежа с пълна симулация на всички съоръжения – стълбове, електропроводи, електромерни табла и др. Участниците в срещата, която се състоя преди Коледа, имаха възможност да разгледат всички съоръжения и да се запознаят детайлно с електроразпределителната мрежа.

„Стараем се да предизвикаме интерес към професията на електротехника у младите хора, да създадем възможности за професионално насочване и да покажем на учениците, че секторът се нуждае от специалисти“, каза Крум Гледжарски, ръководител „Управление на качеството“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Компанията е в готовност за сътрудничество с всички професионални учебни заведения, които имат интерес за посещения или провеждане на обучения в Техническия учебен център.

По време на посещението на учениците в центъра, на гости бяха поканени и учители и директори на професионални гимназии от София, с които ЧЕЗ има дългогодишно партньорство – ПГТЕ „Х.Форд“, ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ и ПГТ „Макгахан“. Сред гостите бе и екипът на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите в дуалното обучение в българското образование“ – ДОМИНО. В началото на следващата година ЧЕЗ Разпределение ще организира и посещение на учебния център за всички партньори по проекта.340 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК

Компанията отчита 13% ръст при интернет плащанията от началото на годината спрямо същия период на 2016 г.

Над 340 000 битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД предпочитат да плащат безкасово сметките си за електроенергия. Те използват банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, като най-предпочитаните начини за безкасово разплащане са по интернет и директния дебит на банките. Броят на осъществените безкасови транзакции за периода януари – ноември е 3 741 000, с което достигна 23% от общия брой плащания през тези месеци. От тях 1 045 498 плащания са извършени по банков път. За посочения период се регистрира и ръст от 13% при интернет плащанията – над 184 000, спрямо миналата 2016 г.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите. Използването на тези услуги би могло да спести и редица неудобства на клиентите по време на зимните отпуски, особено в периода на новогодишни празници, когато несъзнателно може да се пропусне срокът за плащане на месечната сметка.

През последните години устойчиво нараства броят на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, които предпочитат да бъдат обслужвани от разстояние. Компанията предлага разнообразни начини за безкасово плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard.

Информация за възможностите за безкасово плащане може да се получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АДНАД 140 000 КЛИЕНТИ ИЗПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНИТЕ SMS УСЛУГИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО

От началото на годината Дружеството изпрати близо 180 хиляди съобщения

Над 140 000 клиенти имат активна регистрация за безплатните sms услуги, предоставяни от „ЧЕЗ Електро България“ АД – известие преди предстоящо прекъсване на електрозахранването и проверка на сметката. От началото на тази година Дружеството изпрати близо 180 000 кратки съобщения, от които около 6% са за проверка на сметка, а с останалите 94% дружеството е напомнило на клиентите, че са пропуснали стандартния срок за плащане на сметката си. През периода януари – ноември регистрациите за sms услуги достигнаха близо 26 000.

Всеки месец между 20 000 и 22 000 регистрирани потребители получават напомняне, че са пропуснали стандартния срок за плащане на сметката си. Над 1 000 клиенти предпочитат ежемесечно да проверяват текущите си задължения за електроенергия чрез sms. Проверката се извършва с кратко съобщение с текст „smetka“ на 170077, без увеличение на цената, според конкретния тарифния план на клиента. Всички разходи по изпращане на информативните sms-и се поемат от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Използването на тези услуги би могло да спести средства и неудобства на клиентите по време на зимните отпуски, особено в периода на наближаващите Коледни и новогодишни празници, когато несъзнателно може да се пропусне срокът за плащане на месечната сметка.

Sms услугите са достъпни за клиентите на мобилните оператори М-Тел, Теленор и Виваком. Те могат да бъдат заявени онлайн на www.cez.bg; с изпращане на кратко съобщение на 170077 с текст 12-те цифри на клиентския номер; в центровете за клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД и в офисите на „Изипей“. Регистрацията за sms услугите на Дружеството е безплатна. При регистрация чрез sms на 170077 клиентът заплаща еднократно изходящото съобщение според тарифния си план, без увеличение на цената.

Получаването на електронни известия преди прекъсване на захранването е напълно безплатно за клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД. Услугите се активират в рамките на 24 часа след извършване на регистрацията. При смяна на мобилния оператор, във връзка с техническото осигуряване на услугата, е необходимо клиентът своевременно да уведоми за това Дружеството на телефон 0700 10 010, на info@cezelectro.bg или в Център за клиенти на ЧЕЗ Електро България.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg


17.12.2017

НАД 100 УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА СТИПЕНДИИ ОТ ЧЕЗ

Резултатите от първи кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ ще бъдат обявени до 22 декември на сайта www.stipendiant.com

Над 100 дванайсетокласници от 17 професионални гимназии се явиха на първи кръг в конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Те отговаряха на онлайн тест от 60 въпроса в продължение на 45 минути на 15 декември. Резултатите ще бъдаг публикувани на сайта www.stipendiant.com до 22.12.2017 г. Тогава ще стане ясно и кои ученици продължават във втория регионален кръг.

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е ориентиран към учениците от XII клас на техническите професионални гимназии на територията на Западна България. Той се провежда под патронажа на Карел Крал – регионален мениджър на Групата ЧЕЗ за България, и е включен в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017-2018 г. на Министерството на образованието и науката.

Чрез конкурса гимназистите кандидатстват за стиндендия от ЧЕЗ в размер на 100 лева месечно за втория учебен срок на учебната 2017-2018 г. Освен нея победителите ще получат правото да кандидатстват с оценката от третия национален кръг на конкурса във висши учебни заведения – Технически университет-София, Колежа по енергетика, електроника към ТУ-София и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и ВТУ „Тодор Каблешков“. Задължително условие за използване на преференцията е успешно положена матура.

Състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е част от политиката на компанията да насърчава развитието на професионалното образование в България. ЧЕЗ е една от първите компании, които подкрепиха дуалното обучение по електротехника, като от началото на настоящата учебна година ЧЕЗ съдейства за обучението на бъдещите електротехници в четири паралелки в градовете София и Плевен. Целта на компанията е да осигури подходяща среда и да даде възможности за професионално и личностно развитие на младите хора, за да останат да се развиват в България.


26.11.2017

ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНКУРСА „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

Компанията стартира инициатива Ден на отворените врати, в която запознава учениците с предимствата на професията електротехник

ЧЕЗ България стартира инициатива Ден на отворените врати за ученици от професионалните гимназии. Събитието се проведе за първи път през Европейската седмица на професионалните умения, 20-24 ноември, в Плевен, Благоевград и София. Представители на компанията запознаха учениците от горните гимназиални класове с предимствата на професията електротехник и с възможностите за кариерно развитие в компаниите от групата ЧЕЗ в България.

Компанията развива дългосрочна политика за насърчаване и развитие на професионалното образование и за подкрепа на младите таланти в областта на електроенергетиката. На 15 декември 2017 г. стартира шестото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, в който могат да участват ученици по специалност електротехника от 12 клас в професионалните училища и гимназии в Западна България. Регистрацията  се  извършва до 8 декември 2017 г. на сайта www.stipendiant.com. Там могат да бъдат намерени правилата за участие и етапите на състезанието.

„Българският бизнес се нуждае от умни, амбициозни и талантливи специалисти. Чрез този конкурс ние даваме възможност на бъдещите енергетици и икономисти да бъдат оценени в България, за да останат и да развиват своя потенциал тук“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси в ЧЕЗ България.

Състезанието се провежда в три кръга и се организира в партньорство с Министерство на образованието и науката. Началото му е през декември, а финалът - през март 2018 г., когато на тържествена церемония ще станат известни и имената на победителите. Класираните на първо, второ и трето място в националния кръг ще получат стипендии за втория учебен срок, както и възможност да кандидатстват с оценката от конкурса в Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Досега в състезанието са участвали 545 ученици и са раздадени 43 стипендии.


19.11.2017

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА ЗА РАЗУМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Ниските температури традиционно водят до ръст на сметките за ток

С понижаването на температурите в последните дни потреблението на електроенергия се повиши. Броят на домакинствата в България, които се отопляват на електричество, е значително по-висок от този в останалите страни от Европейския съюз. Статистиката показва, че през зимата консумацията на електроенергия отбелязва ръст от 30-40% спрямо потреблението през септември. Това, разбира се, се отразява и върху размера на месечните фактури.

Тъй като консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток, „ЧЕЗ Електро България“ АД призовава към разумно потребление и прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Санирането на жилището ни, изключването на електроуредите, които не се ползват, изборът на уреди с висок енергиен клас са мерки, които се изплащат сравнително бързо и освен до намаляване на месечните сметки за ток, водят и до повишаване на комфорта в дома.

„ЧЕЗ Електро България“ АД от няколко месеца предлага на клиентите си електронната услуга „Енергиен мениджър“, нов продукт за оптимизиране на енергийното потребление. Чрез него потребителите получават справка за потреблението на електроенергия за 36 месеца назад, анализ на консумацията и идентифициране на възможностите за спестяване на разходи.

Наскоро Дружеството предложи на своите клиенти и ексклузивна оферта за покупка на висок клас климатици с отстъпка от 331 лв. Офертата е налична на сайта на компанията www.cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД08.10.2018

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРЕСТРУКТУРИРА БИЗНЕСА СИ В БЪЛГАРИЯ

Новата структура ще осигури по-голяма гъвкавост и динамика в обслужване на клиентите на дружеството на либерализирания пазар на електроенергия

От 1 ноември „ЧЕЗ Електро България“ АД, притежател на лицензии за доставчик на регулирания и свободния пазар, променя напълно своята структура с цел осигуряване на оптимални условия за клиентите си при либерализиран пазар на електроенергия. Предприетите структурни промени идват след обстоен анализ и в пълно съответствие изискванията на българското законодателство и ЕС /Директива 2003/54/ЕС/, формулираща правилата, свързани с организацията и функционирането на електроенергийния сектор. Компанията ще остане част от Групата ЧЕЗ в България.

За клиентите, от 01.11.2017 година промените включват обособяване на отделни гишета във всеки център за обслужване на клиенти, активиране на специална линия на номер 070010010 само за въпроси, свързани с доставката на електроенергия и нов имейл адрес за комуникация с компанията: info@cezelectro.bg.

В процес на изграждане е новият модерен сайт на дружеството, чиито адаптивен дизайн ще осигурява бърза и лесна навигация, ясна визия и достъпност на информацията за клиентите. Сайтът ще е изцяло ориентиран към клиентите на Дружеството, за които общуването онлайн е ежедневие.

Освен обществено снабдяване с електроенергия „ЧЕЗ Електро България” АД притежава и лицензия за „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група. От създаването си през 2006 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД винаги поставя във фокуса на дейността си качественото обслужване на клиентите. Дружеството разработи и предлага на своите клиенти значителен брой модерни услуги, сред които електронна фактура, sms проверка на сметка, sms известяване при неплатено задължение, дистанционно обслужване, безкасово заплащане на сметки.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg24.09.2017 
ЧЕЗ УВЕЛИЧИ ДВОЙНО ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Компанията подкрепя четири класа с бъдещи електротехници – два в София и два в Плевен
ЧЕЗ увеличи двойно паралелките, които подкрепя с дуална форма на обучение по професията Електротехник в рамките на проекта ДОМИНО на Швейцарското правителство. През миналата година ЧЕЗ бе една от първите компании в България, подкрепили дуалното обучение по електротехника - с една професионална паралелка в София и с друга в Плевен. От началото на настоящата учебна година ЧЕЗ е партньор на още една паралелка в двата града и вече съдейства за обучението на бъдещите електротехници в четири паралелки.
ЧЕЗ е сред 170-те компании в България, които през тази учебна година подкрепят дуалното обучение заедно с партньорите си в проекта ДОМИНО - Нестле България, Фесто Производство, Лем България, Алфалифт и Райхле и Де-Масари България Пръдакшън. Дуалната форма на обучение позволява на учениците едновременно да учат и да работят в реална работна среда. Тя е привлекателна, защото дава възможност да се натрупа практически опит по време на обучението, а младежите взимат възнаграждение, докато се обучават. „Това ги задържа в образователната система по-дълго и предоставя по-добре обучени кадри за бизнеса“, коментира Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България.
ЧЕЗ е разработила и следва дългосрочна стратегия в областта на образованието и подкрепата на младите таланти. Целта на компанията е да осигури подходяща среда и да даде възможности за професионално и личностно развитие на младите хора, за да останат да се развиват в България. 

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Целта на кампанията е да потвърди техническата безопасност на обектите по мрежата

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД извърши извънредни обходи и огледи на съоръженията от електроразпределителната мрежа, които захранват учебни заведения. Проверени бяха съоръженията около всички училища и детски градини, които се намират на обслужваната от компанията територия в Западна България. Констатираните забележки бяха отстранени незабавно.

"Целта на проверката, която се осъществява в началото на всяка учебна година, е да се потвърди, че съоръженията по електроразпределителната мрежа са в пълна техническа безопасност и че сме взели всички превантивни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите деца и да предоставим качествено електрозахранване на клиентите“, каза Васил Василев, директор "Експлоатация и поддържане" в ЧЕЗ Разпределение България.

Сигнали при забелязани нередности по съоръжения на компанията могат да бъдат подавани на денонощната информационна линия 0700 10 010, на имейл адрес zaklienta@cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти.


ЧЕЗ СЕ ВКЛЮЧВА ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА В ИНИЦИАТИВАТА „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ. ЗАЩО НЕ?“

Форумът ще се проведе на 5 септември 

ЧЕЗ ще се включи в най-големия форум за българи с опит в чужбина „Кариера в България. Защо не?“. Представители на фирмата ще запознаят всички желаещи с възможностите за обучение, работа и кариерно развитие в компаниите от Групата на ЧЕЗ в България. Награждаваната двукратно за бизнес събитие на годината инициатива ще се проведе на 5 септември в Интер Експо Център София.

„ЧЕЗ е отговорен работодател на близо 3300 българи в продължение на вече 12 години, като от самото начало компанията непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на своите служители. За нас е важно Българите, които учат в чужбина, да се върнат в страната и да развиват както себе си, така и нея. Секторът на енергетиката предлага поле за изява и развиване на натрупания опит извън граница. Много международни компании базирани тук, в това число и ЧЕЗ Груп, предоставят отлични условия за реализация в България. За втора поредна година ще участваме в кариерното изложение за българи с опит в чужбина и вярваме, че сред тях ще срещнем и бъдещи наши колеги.“, каза Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България.

ЧЕЗ непрекъснато инвестира в подобряването на условията на труд и различни социални дейности и инициативи за своите служители и техните семейства. Политиката на компанията по отношение на служителите и кариерното им развитие й донесе многобройни признания и отличия през изминалите години. За 2016г., Българската асоциация за управление на хора отличи Групата с първо място в категорията „Най-добър HR Проект на голяма компания“. Отново за 2016г., ЧЕЗ бе признатa от Българския форум на бизнес лидерите и й бе присъдено второ място в категорията „Инвеститор в знанието“.

2200 ЛИТРА ТРАНСФОРМАТОРНО МАСЛО ОТКРАДНАХА В ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ

Общо 35 часа клиенти на ЧЕЗ Разпределение бяха без ток заради посегателствата

ЧЕЗ Разпределение България констатира 7 случая на източване на масло от работещи трансформатори в Петрич за малко повече от месец. 4 от засегнатите трансформатори изгоряха. За останалите три, при извършване на регулярен обход по съоръженията и констатация за липсващо масло, са проведени съответните действия по съхраняването им в изправност.

В резултат на посегателствата бяха засегнати общо близо 10 хиляди клиенти на компанията, които бяха с прекъснато електрозахранване в продължение на общо 35 часа.  Откраднати са 2200 литра  масло на стойност 7300 лв. В резултат са изгорели трансформатори на обща стойност  56 000 лв. 

„Реагираме максимално бързо, но в такива случаи трансформаторът трябва да се подмени с нов, което изисква време. Призоваваме жителите и органите на реда в община Петрич за бдителност, тъй като кражбите на масло в района се превръщат в плашеща тенденция, а от това страдат най-вече хората. За съжаление не можем да спасим всички трансформатори, въпреки регулярните ни проверки, защото когато работят без масло, те изгарят много бързо“, каза Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Клиентите могат да подават сигнали за злоупотреби и посегателства на имейл адрес zaklienta@cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти и на денонощната информационна линия на дружеството 0700 10 010.

23.08.2017г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВИШАВА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В 9 СТОЛИЧНИ РАЙОНА

Компанията инвестира 3.2 млн. лв. в най-мащабния си проект за 2017 г.

ЧЕЗ Разпределение България стартира най-големия си проект през 2017 г. – подмяна на ключов кабел 110 kV в София. Проектът е на стойност 3,2 млн. лева и с реализацията му многократно ще се подобри сигурността на електрозахранването в 9 столични района.

В неговите рамки ЧЕЗ Разпределение ще подмени 3930 метра кабел, който захранва 39 000 домакинства и стопански клиенти в 45 квартала в районитеТриадица, Красно село, Средец, Лозенец, Красна поляна, Възраждане, Илинден, Младост и Искър. Сред тях са държавни институции, болници, производствени и офис сгради, трамвайната и тролейбусна мрежа на градския транспорт.  В резултат ще бъде намален рискът от възникване на аварии и ще се съкрати значително срокът за тяхното отстраняване.

Ремонтните дейности ще продължат до края на октомври 2017 г. По време на реконструкцията кабелът ще бъде изключен и две подстанции ще преминат на едностранно захранване. Предвид сложността и мащаба на проекта, по време на ремонтните дейности са възможни временни прекъсвания и смущения на електрозахранването в същите райони.

„Трасето, по което ще се подменя кабелът е изключително сложно, но ние сме взели необходимите мерки нашите подизпълнители да сведат неудобствата за гражданите до минимум. Моментът за извършване на ключовия ремонт е внимателно подбран – работи се в период когато консумацията на електричество е най-ниска. По този начин се избягва претоварване по мрежата, която ще доставя ток в посочените райони“, каза Томаш Пецка, главен директор „Управление на активите“, ЧЕЗ Разпределение България.

Подмяната на стария кабел стартира на 15 август и се очаква да приключи в края на октомври. Ремонтът ще протече на няколко етапа, тъй като трасето е разделено на части, за да се ограничат смущенията за клиентите. Компанията е създала план за реакция при евентуално прекъсване на едностранното електрозахранване вследствие на претоварване или намеса на трета страна и ще поддържа непрестанен контакт със Столична община и органите на МВР по време на ремонтните дейности. Допълнителна информация може да бъде получена на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010.


21.08.2017г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВИШАВА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В 9 СТОЛИЧНИ РАЙОНА

Компанията инвестира 3.2 млн. лв. в най-мащабния си проект за 2017 г.

ЧЕЗ Разпределение България стартира най-големия си проект през 2017 г. – подмяна на ключов кабел 110 kV в София. Проектът е на стойност 3,2 млн. лева и с реализацията му многократно ще се подобри сигурността на електрозахранването в 9 столични района.

В неговите рамки ЧЕЗ Разпределение ще подмени 3930 метра кабел, който захранва 39 000 домакинства и стопански клиенти в 45 квартала в районитеТриадица, Красно село, Средец, Лозенец, Красна поляна, Възраждане, Илинден, Младост и Искър. Сред тях са държавни институции, болници, производствени и офис сгради, трамвайната и тролейбусна мрежа на градския транспорт.  В резултат ще бъде намален рискът от възникване на аварии и ще се съкрати значително срокът за тяхното отстраняване.

Ремонтните дейности ще продължат до края на октомври 2017 г. По време на реконструкцията кабелът ще бъде изключен и две подстанции ще преминат на едностранно захранване. Предвид сложността и мащаба на проекта, по време на ремонтните дейности са възможни временни прекъсвания и смущения на електрозахранването в същите райони.

„Трасето, по което ще се подменя кабелът е изключително сложно, но ние сме взели необходимите мерки нашите подизпълнители да сведат неудобствата за гражданите до минимум. Моментът за извършване на ключовия ремонт е внимателно подбран – работи се в период когато консумацията на електричество е най-ниска. По този начин се избягва претоварване по мрежата, която ще доставя ток в посочените райони“, каза Томаш Пецка, главен директор „Управление на активите“, ЧЕЗ Разпределение България.

Подмяната на стария кабел стартира на 15 август и се очаква да приключи в края на октомври. Ремонтът ще протече на няколко етапа, тъй като трасето е разделено на части, за да се ограничат смущенията за клиентите. Компанията е създала план за реакция при евентуално прекъсване на едностранното електрозахранване вследствие на претоварване или намеса на трета страна и ще поддържа непрестанен контакт със Столична община и органите на МВР по време на ремонтните дейности. Допълнителна информация може да бъде получена на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010.

Снимка

Новият кабел е дълъг близо 4 километра. Той е от ново поколение, с алуминиево покритие, което не представлява интерес за крадците на медни кабели.ЧЕЗ ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ СИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА РАЗУМНО И ОТГОВОРНО ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

Ефективната употреба на електроуредите може да предотврати евентуални повреди и да намали сметките за електроенергия

С повишаването на температурите в разгара на летния сезон потреблението на електроенергия традиционно се покачва поради увеличената употреба на охладителни електроуреди. Данните сочат, че средният товар по мрежата, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, през първата седмица от август се е повишил с 6% спрямо последната седмица на юли /за периода 25-31 юли 2017 г. – 1 024 MW, за периода 01-07 август 2017 г. – 1 086 MW/.

През лятото в почти всеки дом и офис има включен климатик или вентилатор. По-високата консумация води до нарастване на сметката за електроенергия, а покачването на товарите създава опасности за мрежата, тъй като може да доведе до претоварване и сривове в захранването. Затова ЧЕЗ призовава клиентите си към разумна и отговорна употреба на електроенергията през горещите, летни дни.

ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че при покупката на  електроуред е важно да обърнат внимание и на неговия енергиен клас. На практика, макар и по-скъпи като първоначална инвестиция, уредите с по-висока енергийна ефективност бързо се изплащат благодарение на по-ниския разход на електроенергия.

В сезона на летните отпуски ЧЕЗ съветва клиентите при по-дълго отсъствие от дома си да изключват уредите от електрическите контакти. По този начин може да се намали излишният разход на електроенергия, което освен, че води до намаляване на месечната сметка, позволява да се избегнат възможни повреди /летните гръмотевични бури могат да повредят електроуредите, ако са включени в мрежата и нямат мълниезащита/.

На корпоративния уебсайт www.cez.bg, в раздел „За клиента“ е разработена специална секция „Енергийна ефективност“, където клиентите могат да намерят разнообразни съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията, както и информация за потреблението на най-често използваните електрически уреди.

Ето и няколко съвета за разумно използване на електроенергията през лятото:

·  Можете да намалите сметките за електричество до 5%, ако изключвате уредите от контакта, когато не ги използвате.

·  Пуснете щорите през деня, за да предотвратите навлизането на топлина през прозорците.

·  Осигурете добра изолация на прозорците. Те са причина за 10-25% от сметката за охлаждане.

·  По възможност използвайте охладителни уреди с висок енергиен клас. Средствата, вложени в енергоспестяващи мерки се възстановяват за период от 1 до 5 години благодарение на по-ниската консумация на енергия.

·  Понижаването на температурата на бойлера от 60°C на 55°C може да намали разходите за подгряване на вода до 10%.

·  При монтирането на таймер за включване на бойлера за топла вода на нощна тарифа положителният ефект върху сметката за затопляне на вода ще бъде до 15%.

·  Ако изключвате фурната 10 мин. преди края на времето за печене, ще спестите до 20% от сумата, която заплащате за нейната работа.

·  Готвенето с капак и използването на тенджери под налягане може да постигне до 20% икономия.

·  Поддържането на чиста решетката на гърба на хладилника осигурява ефективен въздухообмен. Замърсяването й може да доведе до 30% завишаване на разхода на електроенергия.

·  Хладилникът трябва да се размразява често, защото образуваният в него лед повишава значително размера на разходите за ток /1 см лед значително увеличава използваната от хладилника електроенергия/.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


НЕОБХОДИМА Е ДЕЙСТВИТЕЛНА САНКЦИЯ ЗА КРАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Цената, по която се наказват нарушенията, все още не е по-висока от цената за коректните потребители

ЧЕЗ Разпределение България отчита 3778 констатирани случая на кражби на електроенергия за първите 6 месеца на 2017 г. За същия период на миналата година техният брой е 3322 или с  14% по-малко.

Дори и след увеличението на цената за технологичен разход, по която се дотаксува електроенергия на нарушителите, тя все още не е по-висока от цената,  която заплащат коректните потребители. Същевременно срокът на санкцията е без промяна и тя е доткасуване на електроенергия за 3 месеца назад, независимо, че кражбата може да е продължавала много по-дълго.

Необходимо е приемането на нови правила, чрез които цената и периодът за доткасуване да бъдат увеличени. Трябват принципно нови правила за санкции, които да не са свързани с цената за технологичен разход, тъй като това не е разход при пренос и разпределение, а е цена за остойностяване на нанесена щета на дружеството. Само когато цената за санкция на некоректните потребители не е обвързана с цената за технологичен разход по никакъв начин, а е многократно по-голяма – като цената за недостиг на балансиращия пазар, ще бъде създаден баланс и ще бъдат реално предприети възпиращи мерки срещу некоректните потребители.

ЧЕЗ Разпределение извършва регулярни проверки, акции на случаен принцип и работи по сигнали, за да преустанови кражбите на електроенергия.  Компанията е изработила система за проследяване на кражби, като за целта е монтирала 1700 балансови електромера. Чрез тях локализира местата където са налице големи загуби на електроенергия. Компанията се бори с кражбите, като отделя много усилия и ресурси, но са необходими обективни решения, които да защитят коректните потребители. 
   23.07.2017

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ИЗПРАЩА СРЕДНО ПО 22 000 SMS НА МЕСЕЦ ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

За първото полугодие на тази година броят на изпратените безплатни sms известия е над 130 000

През първите шест месеца на 2017 г. над 17 000 клиенти на ЧЕЗ Електро България се регистрираха за безплатните sms услуги - известие преди предстоящо прекъсване на електрозахранването и проверка на сметката със sms. От изпратените sms-и за периода януари – юни средно на месец около 5 процентаса за проверка на сметка, а с останалите 95% дружеството е напомнило на клиентите, че са пропуснали стандартния срок за плащане на сметката си. Проверката на задължението за използвана електроенергия се извършва с кратко съобщение с текст „smetka“ на 170077, без увеличение на цената, според конкретния тарифен план. Всички разходи по изпращане на информативнитеsms-исе поемат от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Sms услугите са достъпни за клиентите на мобилните оператори М-Тел, Теленор и Виваком. Те могат да бъдат заявени онлайн на www.cez.bg, с изпращане на кратко съобщение на 170077 с текст 12-те цифри на клиентския номер, в центровете за клиенти на ЧЕЗ и в офисите на „Изипей“. Регистрацията за sms услугите на ЧЕЗ Електро е безплатна. При регистрация чрез sms на 170077 клиентът заплаща еднократно изходящото съобщение според тарифния си план, без увеличение на цената.

Получаването на електронни известия преди прекъсване на захранването е напълно безплатно за клиентите на ЧЕЗ Електро. Услугите се активират в рамките на 24 часа след извършване на регистрацията. При смяна на мобилния оператор, във връзка с техническото осигуряване на услугата, е необходимо клиентът своевременно да уведоми за това компанията на денонощния телефон 0700 10 010, на zaklienta@cez.bgилив център за клиенти на ЧЕЗ.


16.07.2017

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБРЯВА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО С 43 ПРОЕКТА ПРЕЗ ЮЛИ

Компанията ще инвестира 1.5 млн. лв. при усилената работа в разгара на лятото

ЧЕЗ Разпределение стартира през юли 43 инвестиционни проекта, чрез които ще вложи над 1.5 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България. Извън столицата ще бъдат инвестирани 1 млн. лева. Най-големият проект е реконструкция на над 2600 метра от въздушната мрежа ниско напрежение в с. Бели Осъм, община Троян. В нея ЧЕЗ влага 115 хил. лева. Компанията е заделила 104 хиляди лева за обновяване на мрежата ниско напрежение в с. Микрево, област Благоевград. В град Враца модернизацията на 1000 метра от въздушната мрежа ще струва 70 хиляди лева, а в област Перник за реконструкция и обновяване на мрежите ниско напрежение ще бъдат инвестирани общо 75 хиляди лева.

В  София започва изпълнението на проекти на обща стойност 504 хиляди лева. Най-големият ще бъде реконструкцията на  кабел средно напрежение в кв. „Хладилника“, район Лозенец. В него компанията ще вложи 84 хиляди лева, както и подмяната на обелени при кражба кабели средно напрежение по бул. „Владимир Вазов“, район Подуене. За тяхната подмяна ЧЕЗ е заделила 70 хил. лева.

През юли на територията на област Монтана ЧЕЗ Разпределение стартира проекти на обща стойност 265 хиляди лева, в Плевенска област за 109 хиляди лева, в Ловешка област за 155 хиляди лева, за Благоевградска за 193 хиляди лева, а за Пернишка и Врачанска области са заделени съответно 119 и 91 хиляди лева. ЧЕЗ Разпределение планира рекорден обем средства в електроразпределителната мрежа на Западна България през 2017 г. - около 130 млн. лв. 

09.07.2017

ЧЕЗ СЪВЕТВА КЛИЕНТИТЕ ДА ИЗКЛЮЧВАТ ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ ПРИ ДЪЛГО ОТСЪСТВИЕ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ОТПУСКИ

Ефективната употреба на електроуредите може да предотврати евентуални повреди и да намали потреблението на електроенергия

ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че при по-дълго отсъствие по време на летните отпуски е важно да изключват уредите от електрическите контакти в дома и офиса. Включените в мрежата уреди консумират електроенергия дори, когато са в режим на готовност. Изключването им, от една страна, може да намали потреблението, а от друга - да предпази уредите от евентуални повреди, причинени от характерните за сезона метеорологични явления (например гръмотевични бури) или повреди в резултат на претоварване на мрежата.

С повишаването на температурите през лятото потреблението на електроенергия се покачва средно с 10% на месечна база, показват статистическите данни на ЧЕЗ. През лятото в почти всеки дом и офис има включен климатик или вентилатор. Нарасналите товари по мрежата може са доведат до сривове в електрозахранването. Затова ЧЕЗ отново призовава клиентите си към разумна и отговорна употреба на електроенергията през горещите, летни дни.

Част от услугите, които ЧЕЗ предлага – дистанционно обслужване, безплатните sms услуги - известие преди предстоящо прекъсване на електрозахранването и проверка на сметката със sms, са добър вариант за клиентите, на които предстои продължително отсъствие. Регистрацията за sms услугите на „ЧЕЗ Електро България“ АД е безплатна. Единствено при регистрация чрез sms на 170077 клиентът заплаща еднократно изходящото съобщение според тарифния си план, без увеличение на тарифата. Те могат да бъдат заявени онлайн на www.cez.bg, с изпращане на кратко съобщение на 170077 със съдържание цифрите на клиентския номер, в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и в офисите на партньорската мрежа „Изипей“.

За по-голямо удобство в сезона на отпуските клиентите биха могли да заявят и електронна фактура, до която ще имат достъп навсякъде, по всяко време, още от момента на нейното издаване. Електронната фактура е напълно безплатна Тя може да бъде заявена на корпоративния уебсайт www.cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти, с обаждане на 0700 10 010 или в офисите на Изипей. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. ЧЕЗ ИЗВЪРШВА ИЗВЪНРЕДЕН ОТЧЕТ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 

Компанията ще приема и декларирани от клиентите показания на средствата им за търговско измерване към края на юни

Във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 01 юли 2017 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите на  клиентите. Графикът на извънредния отчете публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 328 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни – на 1 и 2 юли.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на максимална коректност при таксуване на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си на 30 юни 2017 г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. 

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет на 30 юни 2017 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли  на телефонната линия 0700 10 010(меню 2), на zaklienta@cez.bg, през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“ и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни за самоотчет през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2017 г., включително.  

Фактурите през месец юли ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.18.06.2017

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА ОБЕКТИ ЗА 1 МЛН. 642 ХИЛ. ЛЕВА ПРЕЗ ЮНИ

В нови присъединявания ще бъдат вложени 751 хил. лева

ЧЕЗ Разпределение България стартира през юни 40 нови инвестиционни обекта в мрежата на Западна България на обща стойност 1,642 млн. лева. На територията на столицата ще бъдат вложени 619 хил. лева. Започва подмяна на кабел средно напрежение в жк „Изток“. За проекта са заделени 150 хил. лева. Той ще подобри електрозахранването на районите Слатина и Изгрев. Ще бъде ремонтирана и въздушната мрежа ниско напрежение в район Кремиковци. В проекта ЧЕЗ Разпределение ще вложи 85 хил. лева. Реконструкция ще се извърши и по въздушен електропровод във Връбница. Ще бъде ремонтирана и въздушната мрежа във Владая. В полагането на кабели средно напрежение в жк „Иван Вазов“ ще бъдат вложени 84 хил. лева.

В плевенското село Карлуково стартира ремонт на мрежа ниско напрежение на стойност 350 хил. лева. В област Благоевград ще започне реализацията на проекти за 245 хил. лева. В Петрич ще бъде подменени над 1000 метра кабели 20 киловолта, в който ЧЕЗ Разпределение ще вложи 48 хил. лева.

Стартиращите през юни 40 проекта на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България, са част от рекордната по обем инвестиционна програма на дружеството за 2017 г., възлизаща на 130 млн. лева.06.06.2017

6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЩЕ ИНВЕСТИРА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МРЕЖАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2017 Г.

Ръководството на ЧЕЗ представи плановете на компанията в областния град

5.9 млн. лв. ще инвестира ЧЕЗ Разпределение България в реконструкция на  мрежата  и изграждане на нови съоръжения в област Благоевград  през тази година, което е с 6 пъти повече в сравнение с 2016 г. За нови присъединявания дружеството очаква да вложи още 1.5 млн. лв. Отделно ще бъдат изкупени всички обекти, собственост на трети страни, за които се представят необходимите документи.

 „Благодарение на инвестираните средства и на превантивните дейности, които извършваме всяка година, ние се справяме все по-добре през зимните сезони и поддържаме стабилно и надеждно електрозахранване. Вярвам, че с амбициозната ни инвестиционна програма през 2017 г. ще осигурим още по-качествено електрозахранване на клиентите в регион Благоевград“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Нов трафопост за 67 хил. лв. ще бъде изграден в село Хърсово. Той ще подобри качеството на електрозахранването в селото. Още три нови трафопоста ще бъдат изградени в общините Петрич, Благоевград и Сандански на обща стойност 165 хил. лв. 660 хил. лв. ще вложи компанията в реконструкция на два въздушни електропровода в Гоце Делчев. 400 хил. ще бъдат инвестирани и в реконструкция на два електропровода в Разлог. Тези дейности ще подобрят сигурността на електрозахранването в двата района. 111 стълба ще бъдат подменени в Симитли на стойност 113 хил. лв. Реконструкции на още много съоръжения ще извърши ЧЕЗ Разпределение по цялата територия на област Благоевград. Значителен обем средства ще бъдат инвестирани в мрежи ниско напрежение.

Амбициозната инвестиционна програма и по-големият брой на планираните обекти през тази година ще доведе и до по-голям брой планирани дейности, за които клиентите ще бъдат своевременно уведомявани.
Снимка
06.06.2017

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

Докладът на КЕВР по ценовите предложения от 31 май 2017 г. предвижда намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията, въпреки увеличението за битовите клиенти. На 100 лева сметка за ток за клиентите на ЧЕЗ на регулиран пазар, за ЧЕЗ остават едва 8.41 лева. Останалата сума се разпределя между НЕК/ЕСО/производители (74.92 лв.) и Националната агенция по приходите (16.67 лв.). Това означава, че въпреки повишаването на крайните цени, в случай, че бъде прието такова решение, то ще има негативен ефект за ЧЕЗ, а средствата, предвидени за доставка на електроенергия до крайните клиенти, за поддържане и развитие на мрежата, отново ще бъдат на критичен минимум.

Намаляването на дела на ЧЕЗ се дължи основно на увеличената цена за технологичен разход, с близо 37%, която се изравнява с цената, по която НЕК продава енергия на снабдителите – 107 лв. за мегаватчас. В същото време нивата на признатия технологичен разход остават едни от най-ниските в Европа – 8%. Това излага на риск финансовата стабилност на електроразпределителното дружество, което обслужва Западна България.

Решение с такъв негативен финансов ефект ще влоши допълнително регулаторната рамка,  ще повлияе отрицателно на енергийния бизнес като цяло и ще ограничи възможностите за инвестиции в мрежата до нормативно определения минимум. От друга страна, липсата на възможности за инвестиции в мрежата в условия на възраждаща се икономика, ще окажат отрицателен ефект и върху икономическо развитие на страната.

ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение са публични дружества, в които 33% са собственост на големи, български пенсионни фондове и индивидуални инвеститори. От подобно негативно решение ще бъдат нарушени интересите на всички акционери и клиентите на компаниите.

Снимка

14.05.2017

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА „ПИРОГОВ“

През май дружеството започва инвестиционни обекти на стойност над 1.6 млн. лева

ЧЕЗ Разпределение започва инвестиционни обекти на стойност 1625 хил. лева по електроразпределителната мрежа на Западна България през май. В София ще бъдат вложени над половин милион лева. Стартира реконструкцията на въздушна мрежа ниско напрежение в район „Овча купел“, където ще бъдат инвестирани 58 хил. лв. Ще бъде реконструиран и кабел средно напрежение, който захранва „Пирогов“ и района около него. Проектът, който ще подобри захранването на института за спешна медицинска помощ, е на стойност 77 хил. лева. В София ще бъдат подменени два кабела средно напрежение. В единия ЧЕЗ Разпределение влага 75 хил. лева за подобряване на захранването в район „Оборище“, а в другия - 113 хил. лева за подобряване на услугата в районите „Изгрев“ и „Слатина“.

Извън столицата стартират 21 инвестиционни обекта. В област Плевен ЧЕЗ Разпределение ще вложи 290 хил. лева, като само в реконструкция на мрежите в с. Градина и с. Долни Луковит ще бъдат инвестирани 250 хил. лева. В област Враца стартират проекти за 207 хил. лева, основният от които е ремонт на мрежата по ул. „Ломска“ в гр. Козлодуй след изграждане на трафопост. В този проект ЧЕЗ Разпределение влага 120 хил. лева. За област Ловеч са заделени 136 хил. лева, от които 96 хил. лева за изграждане на трафопост и нов кабел в с. Орешак на община Троян. В област Монтана проектите са на стойност 152 хил. лева, от които 55 хил. лева са предназначени за реконструкция на кабел 20 киловолта в гр. Лом.

Стартиращите през май 35 проекта на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България, са част от рекордната по обем инвестиционна програма на дружеството за 2017 г., възлизаща на 130 млн. лева.


РЕГИОНАЛНИЯТ МЕНИДЖЪР НА ЧЕЗ ЗА БЪЛАРИЯ ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА РЕГУЛАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА

200 студенти и преподаватели от УНСС проявиха интерес към събитието

Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, изнесе лекция в Университета за национално и световно стопанство в София на тема "Енергийната регулация и либерализацията на пазара". Събитието беше организирано от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Карел Кралразгледа в детайли функционирането на енергийния пазар и неговата либерализация, като направи сравнение с икономическата ситуация в енергийния сектор на Чехия и Румъния. Крал изложи основите елементи на енергийната индустрия и нейната регулация, спря се на  компонентите в производството на електроенергия, калкулацията на използваната електроенергия при изготвянето на фактурата за крайния потребител и др.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България представи и ролята на енергийния регулатор за формирането на цената на електроенергията, необходимостта от баланс между интересите на потребителите и доставчиците, правилата, които трябва да се спазват, за да не се наруши качеството на предоставяната услуга.

Карел Крал акцентира върху темата за либерализацията на енергийния пазар, открои ролята й за създаване на конкуренция - основен фактор за формирането на по-ниски цени на електроенергия за крайния потребител. Той се спря на основните етапи от процеса на либерализация, енергийната сигурност и ролята на енергийния обмен за преодоляване на риска от загуби в сектора.

Интерес към лекцията проявиха повече от 200 студенти и преподаватели от различни специалности и направления, които взеха активно участие в последвалата дискусия.
30.04.2017

НАД 230 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ПРЕДПОЧИТАТ БЕЗКАСОВОТО ПЛАЩАНЕ

Компанията отчита 10% ръст при интернет плащанията от началото на годината

Над 230 000 битови клиенти на ЧЕЗ в момента плащат безкасово сметките си за електроенергия. Те използват банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, за да платят сметките си за ток. През изминалата година броят на безкасовите транзакции на домакинствата достигна 2 683 270.

През последните години устойчиво нараства броят на клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат обслужвани от разстояние. Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите. Най-предпочитаните начини за безкасово разплащане са по интернет чрез системата ePay.bg и директният дебит на банките.През 2016 г. над 1 131 000 плащания са извършени по банков път. От началото на тази година се регистрира и ръст от 10% при интернет плащанията - близо 780 000.

Компанията предлага 9 начина за безкасово плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard.

Информация за възможностите за безкасово плащане може да се получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти, на денонощната телефонна линия 0700 10 010, както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.
Снимка