Планирани прекъсвания на електрозахранването и друга информация на "ЧЕЗ България" ЕАД и на ЧЕЗ "Електро България" АД

| обновено на 16.07.18 в 11:46


КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ СИГНАЛИЗИРАХА ЗА ОПИТИ ЗА ИЗМАМИ С ФАЛШИВИ ИМЕЙЛИ

Компанията призовава потребителите да бъдат бдителни и да не извършват плащания за услуги на ЧЕЗ извън определените за целта места

Клиенти на ЧЕЗ подадоха сигнали за измамници, които се представят за служители на компанията. Констатираните опити за измами са извършени чрез съмнителни електронни писма, изпратени от адреси, които нямат общо с корпоративните имейли на компаниите от Групата ЧЕЗ в България, и касаят събиране на несъществуващи задължения.

ЧЕЗ предупреждава своите клиенти, че не събира лични данни по телефон и че всички заплащания за услуги, предоставяни от компаниите от Групата ЧЕЗ в България, се извършват по установените за това начини и никога извън определените за целта места – клоновете на Български пощи, касите на "Изипей", „ФастПей“, чрез електроните канали на „Ипей“, „Трансакарт“, „Айкарт“, CASHTERMINAL,на ATM терминали и по банков път. Компанията призовава при всяко съмнение за злоупотреби, корупционни практики и други нередности, потребителите да се свързват с органите на МВР.

Всеки служител на ЧЕЗ е длъжен при поискване да се легитимира със своята служебна карта, която съдържа трите имена, длъжността и снимка. На гърба й има телефонен номер, на който клиентите могат да проверят самоличността на служителя. При отказ да се предостави картата, потребителят има право да поиска съдействие от полицията.

Клиентите могат да се свържат с дружествата на ЧЕЗ и да получат  информация на денонощен на телефон 0700 10 010 или на имейли: klienti@cez-rp.bg по въпроси, касаещи дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД иinfo@cezelectro.bg, по въпроси, касаещи дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Идентификационна карта на служител на ЧЕЗ:

СнимкаПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЛАГОЕВГРАДСКА, КЮСТЕНДИЛСКА И ПЕРНИШКА ОБЛАСТИ В ПЕРИОДА  16 - 20 ЮЛИ  2018г.


ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период  Времетраене   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Благоевград 

Община Банско

На 18.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ -  Банско:  Беласица, Бъндерица, Васил Априлов, Димчо Дебелянов, Кръсьо Асенов, Местност Герачини Улици, Местност Парцалето, Местност Шипоцко, Митрополит ПИмен, Моратово Езеро, Муратово Езеро, Орце Попйорданов, Панайот Хитов, Пере Тошев, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Явор

На 18.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Банско:  Беласица, Бъндерица, Васил Априлов, Димчо Дебелянов, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Явор

Община Благоевград

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Селище, Общ. Благоевград:  УПИ VІ-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17,  УПИ VIII-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:  04279.927.30, Картала, Местност Бодрост, Местност Картала

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград:  Бодрост, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Карталско Дере, Местност Мингингова Поляна, Местност Септемврийче

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград:  Васил Левски, Даме Груев, Джеймс Баучер, Крушево, Полковник Димов, Тодор Александров

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Изгрев, Общ. Благоевград:  33.432, Айдарово, Кучкудерска Нива, Местност Пейчинска Чука, Местност Чуката,  УПИ IV 87,  УПИ-ХІ218 Кв.21, Чуката

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Дебочица

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Падеш:  Будишка

На 17.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград:  Асен Итов, Асен Йотов, Егея, Липа, Околчица, Предел, Търново

На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград:  Антон Чехов, Менча Кърничева, Местност Международно Шосе, Св. Димитър Солунски, Страцин, Тодор Александров

На 20.07.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Благоевград:  04279.601.362, Вардар, Ветрен, Възрожденска, Дойран, Местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Роден Край

Община Гоце Делчев

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово:  000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, Местност Вельов Рид, Местност Лозята, Местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, ПИ -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане,  УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Боголин:  253

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Долно Дряново

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:  Драма, Местност Мочура

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гърмен:  Местност Маноле

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Копривлен:  Неуточнен Адрес

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Ново Лески

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Теплен

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Хаджидимово:  Мержането

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Блатска:  030023, Местн. Бозукдермен

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Дъбница:  Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Хвостяне:  28028,  УПИ-V, Кв.2

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Крушево, Общ. Гърмен:  VІ-138, Кв.10, ІХ-108

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Крибул:  262

На 16.07.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Корница:  Владимир Поптомов, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Драгоман, Здравец, Октомврийска, Отец Паисий, Рила, Цар Самуил, Шипка

На 16.07.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Гоце Делчев:  Бивш Завод  Деспина

На 16.07.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Корница:  Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Парка -  УПИ-V, Кв.30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ореше, Общ. Гърмен

На 17.07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Гоце Делчев:  Бузлуджа, Драгоман, Драма, Екзарх Антим, Иларион Макариополски, Потока, Тодор Александров, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов

На 17.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:  Брегалница, Бяло Море, Звънчарска, Кавала, Серес, Солун, Тодор Александров

На 17.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Хаджидимово:  Ангел Кънчев

На 17.07.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:  Местност Стрелбището

На 18.07.2018 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Гоце Делчев:  Дунав, Ул.Дунав Вх.Б Бл.21

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Блатска:  030023, Местн. Бозукдермен, 030023, Местн. Бозукдермен

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Дъбница:  Двадесет и Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесет и Шеста, Двадесета, Двадесета, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Деветнадесета, Деветнадесета, Десета, Десета, Единадесета, Единадесета, Кюприжик, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осемнадесета, Осма, Осма, Пета, Пета, Петнадесета, Петнадесета, Първа, Първа, Седемнадесета, Седемнадесета, Седма, Седма, Стопански Двор, Стопански Двор, Трета, Трета, Четвърта, Четвърта, Шеста, Шеста, Шестнадесета, Шестнадесета

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Хвостяне:  28028, 28028,  УПИ-V, Кв.2,  УПИ-V, Кв.2

На 18.07.2018 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Баничан

На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово:  Неуточнен Адрес

На 19.07.2018 г. /09:15 - 13:30 ч./ -  Гоце Делчев:  Атанас Тешовски, Булаир, Генерал Ковачев, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Добруджа, Кв.149  УПИ VІІІ-1228, Охрид, Стара Планина, Тодор Каблешков

Община Гърмен

На 19.07.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:  Благой Матеров, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3, Тридесета

На 19.07.2018 г. /11:00 - 16:30 ч./ -  Марчево:  Ст 19 ТП Марчево 2

На 19.07.2018 г. /11:30 - 16:30 ч./ -  Дъбница:  Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гърмен:  извън регулацията

На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Марчево:  047096 По Квс на с. Марчево

Община Петрич

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:  Атанас Маджаров, Истра, Каймак Чалан, Марица, Марица, Местност Грамадите, Папульо, Рокфелер, Свобода, Софрони Врачански,  УПИ VІ-374,Кв.351, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Самуил, Цар Самуил, Черно Море

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Богородица

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Кавракирово:  Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Места, Местност Исмаилица, Местност Ризово Дере, Местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен Адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Кърналово:  098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г.Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, Местност Бельовица, Местност Борсата, Местност Германско Летище, Местност Горни Бари, Местност Джуново, Местност Ливарски Рид, Местност Подливарски Път, Местност Слонищата, Местност Сукако, Местност Улуко, Местност Чикуто, Местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня На Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин,  УПИ 101021 извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр.Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв.Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Михнево:  Айвански Гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло Море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Ел-Тепе, извън регулация, извън регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местносt Дъбо, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, ПИрин, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Стопански Двор, Струма, Тесния Път, Тома Митов, Хан Крум, Червена Скала, Шипка

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:  Местност Джевезлъка, Полковник Дрангов, Рокфелер

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:  Младост, Червен Път

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Рибник:  Горни Лаки, Трапо

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Старчево:  XVI-8, Кв.3, Асанката, Местност Асанката, Местност Равнако, С. Старчево, Общ. Петрич,  УПИ II, Кв.11, Солун, Тафтинка

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Чучулигово:  Чучулигово

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./ -  Яково

На 17.07.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Дреново, Общ. Петрич

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:  Варна, Ел-Тепе, Изток, Кочо Мавродиев, Местност Козлек, Отец Паисий, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Рокфелер, Тракия,  УПИ І,Кв177 А

На 18.07.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:  Георги Урумов, Ильо Войвода, Местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров

Община Разлог

На 16.07.2018 г. /08:45 - 12:30 ч./ -  Разлог:  Bgl1203, Безименна, Васил Левски, Георги Финдрин, Голак, Екзарх Йосиф, Изворите, Крапа, Македония, Местност Извора, Местност Малък Чурулец, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Полковник Лазар Нишков, Предел, Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Шейново

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Баня, Общ. Разлог:  Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, извън регулацията, Осма, Тридесет и Втора, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Шафле Дере, Шестнадесета

На 17.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Разлог:  Бела Река, Васил Левски, Вихрен, Възраждане, Генерал Ковачев, Голак, Грънчарска, Занаятчийска, Изток, Илийска, Искър, Лазар Топалов, Марица, Мехомия, Неуточнен Адрес, Нов Път, Саровица, Св.Св.Кирил и Методий, Стара Планина, Трети Март, Цар Калоян, Шаркьой, Шипка, Явор

На 17.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ -  Разлог:  61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Баница, Бела Река, Булаир, Даме Груев, Изток, Иларион Макариополски, Каракьой, Предел, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Река

На 17.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Разлог:  Вихрен, Занаятчийска, Изток, Искър, Марица, Неуточнен Адрес, Нов Път, Св.Св.Кирил и Методий, Стара Планина, Трети Март, Явор

На 19.07.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Разлог:  15-ти Септември, 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Арх. Александър Г. Баров, Баница, Бела Река, Бела Река, Братя Каназиреви, Братя Миладинови, Булаир, Васил Левски, Възраждане, Георги С Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Изворите, Изток, Иконом Никола Ангелов, Иларион Макариополски, Калиново, Каракьой, Крапа, Македония, Места, Мехомия, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Опълченска, Отец Паисий, Пейо К.Яворов, Полковник Лазар Нишков, Поп Богомил, Предел, Предел, Преображение, Родопи, Св.Климент Охридски, Телемах Илиев, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодорица Попова, Х|X  Кв. 79, Хан Крум, Хан Пресиян, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Река, Шейново, Яне Сандански

На 19.07.2018 г. /08:45 - 12:00 ч./ -  Разлог:  61813.645.21 М. Габавица, Христо Ботев, Цар Самуил

Община Сандански

На 16.07.2018 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  Сандански:  Димитър Икономов, Мозговица, Надежда, Никола Вапцаров, Пирин, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Смилово

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански:  България, Васил Левски, Георги Казепов, Гоце Делчев, Даскал Козарев, Македония, Свобода, Солунска

На 16.07.2018 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Сандански:  България, Македония, Малашевска, Петър Берон, Свобода, СкоПИе

На 17.07.2018 г. /09:00 - 11:15 ч./ -  Плоски:  Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Долна Махала, Дружба, Иван Козарев, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Местност Валога, Методи Христов, Мир, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Явора

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Катунци:  Георги Сава Раковски

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Яново

На 17.07.2018 г. /11:00 - 13:15 ч./ -  Лебница

На 17.07.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Ново Делчево:  Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, Илинден, Любен Каравелов, Пейо Яворов, Славянска, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Лозеница:  Джигерица

Община Сатовча

На 18.07.2018 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  Жижево:  273

Община Симитли

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Градево:  Десислаго, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Стамболийска

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Крупник:  Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Граф Игнатиев, Димитър Ацев, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Крупник, Ленин, Малчика, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Симитли:  Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Искра, Кв.Ораново, Ливадите, М.Драката, М.Дрънкалица, М.Ливадите, Местност Стария Андък, Ораново, Панайот Хитов, Пеньо Пенев, Септемврийска, Симитли, Симитли, Славянска

На 16.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Тросково:  Баров Път, Местност Ливадище

Община Хаджидимово

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Копривлен:  Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 16.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Хаджидимово:  Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Илинденци, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Тумбата, Младост, Опълченска, Ореляк, Свети Георги, Спартак, Средни Ливади, Теменуга, Трети

На 18.07.2018 г. /13:00 - 15:30 ч./ -  Хаджидимово:  І-319, Кв.81, Баба Тонка, Димо Хаджидимов, Климент Охридски, Македония, Места, Младост, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Димитър, Спартак, Стопански Двор, Трети

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването. 


Кюстендил 

Община Бобов дол

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мала Фуча:  44

На 18.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Голема Фуча

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 14:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 13:45 - 14:30 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Блато:  Махала Хановете, Местност Турските Ниви

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 14:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 13:45 - 14:30 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Мърводол

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 14:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 13:45 - 14:30 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Пастух:  Местност Падина

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Баланово:  Стопански Двор, ХІІІ - 329, Кв. 16

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Големо Село:  VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, ПИ 452,Кв.3

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Голям Върбовник:  011066, 262,  УПИ VIII-277,Кв. 23,  УПИ ІІІ 247, Кв.25

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Долистово:  I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Локвата

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Мали Върбовник:  УПИ - 1-9

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Мало Село:  IV-17,Кв.3, Станке Димитров,  УПИ VІ-3,Кв.1

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Мламолово:  371, VI-618,Кв.19, VII-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, ПИонер, ПИрин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Палатово:  083002

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Паничарево:  УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Циклово

На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Шатрово:  067016, VІ-255, Кв.27

Община Бобошево

На 19.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 20.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Циклово

Община Дупница

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч.; 11:30 - 12:00 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Гюргево

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница:  Академик Петър Динеков, Асен Меджидиев, Асен Меджидиев, Бачо Киро, Бачо Киро, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Бузлуджа, Велико Търново, Генерал Владимир Вазов, Генерал Георги Тодоров, Двадесет и Втори Март, Евтим Трайчев, Еделвайс, Еделвайс, Жива Вода, Жива Вода, Иван Шишман, Иван Шишман, Максим Горки, Максим Горки, Метоха, Николаевска, Професор Ал. Балабанов, Професор Ал. Балабанов, Ропотамо, Средец, Теменуга, Фенерка, Фенерка, Чавдар Войвода

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Дупница:  68789.162.69, 68789.164.15, 68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Дренски Рид, извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Свобода, Софийско Шосе, Стръмна,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65, Яхинско Шосе

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Крайници:  39339.117.68, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Самораново:  Митко Палаузов, Саморанска

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Сапарева Баня:  65365.46.10, XV-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Сапарево:  00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Червен Брег:  Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, ПИонерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 16.07.2018 г. /09:45 - 10:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./  На 17.07.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 08:45 - 09:15 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Яхиново:  87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.20.25, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март,  УПИ - II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 16.07.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Дупница:  Саморанска

На 16.07.2018 г. /13:30 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Дупница:  I,Кв.124 Ж.П Гара, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Бистрица, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница,  УПИ V, Кв.191, Доктор Сапунджиев, Дунав, Жп Гара Приемна, Крайречна, Кресна, Любен Каравелов, Македония, Местност Курт Дере, Мир, Никола Малашевски, Опълченска, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Площад Независимост, Прогона, Раковска, Родопи, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, СкоПИе, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тракия, Тютюнева Долина,  УПИ II - 449, Кв.1911, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 16.07.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Дупница:  Крайречна

На 17.07.2018 г. /08:30 - 12:00 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  Дупница:  Самоковско Шосе

На 17.07.2018 г. /08:45 - 12:00 ч./ -  Дупница:  Дренски Рид, Изгрев, Местност Дренски Рид, Стръмна

На 17.07.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Дупница:  Битоля, Бяло Море, Дренски Рид, Елица, Местност Дренски Рид, Неофит Рилски, Орляк, Патриарх Евтимий, Плиска, Побит Камък, Фенерка, Цар Освободител

На 17.07.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Дупница:  Кокиче, Латинка, Неофит Рилски, Одрин, Патриарх Евтимий, Плиска, Рилски Езера, Свобода, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Дупница:  68789.162.69, 68789.162.69, 68789.164.15, 68789.164.15, 68789.21.19, 68789.21.19, 87727,16,179, 87727,16,179, Джерман, Джерман, Дренски Рид, Дренски Рид, извън регулация, извън регулация, Изгрев, Изгрев, Каваклия, Каваклия, М. Динката, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Местност Дренски Рид, Орлинска, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Отовица, Разметаница, Разметаница, Самоковско Шосе, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Саморанска, Свобода, Свобода, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Стръмна, Стръмна,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65, Яхинско Шосе, Яхинско Шосе

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Крайници:  39339.117.68, 39339.117.68, 39339.142.19, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Априлско Въстание, Арда, Арда, Асен Златаров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Баба Тонка, Батак, Батак, Бончук, Бончук, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Васко Манолов, Васко Манолов, Верила, Верила, Волга, Волга, Възраждане, Възраждане, Генерал Заимов, Генерал Заимов, Гео Милев, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Раковски, Георги Раковски, Гергана, Гергана, Джубрена, Джубрена, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Добри Чинтулов, Дунав, Дунав, Дупнишка Комуна, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Еделвайс, Жабокрек, Жабокрек, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Здравец, Здравец, Ивайло, Ивайло, Иван Вазов, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кокиче, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Крайречна, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Максим Горки, Максим Горки, Малчика, Малчика, Мара Петлякова, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Местност Гугугица, Младост, Младост, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Одрин, Одрин, Осми Март, Осми Март, Отец Паисий, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Волов, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Петко Славейков, Пролетарска, Пролетарска, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Рила, Рила, Самуил, Самуил, Солун, Солун, Ст.Димитров, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Механджийски, Христо Механджийски, Чаталджа, Чаталджа, Черно Море, Черно Море, Яне Сандански, Яне Сандански

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Самораново:  Митко Палаузов, Митко Палаузов, Саморанска, Саморанска

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Сапарева Баня:  65365.46.10, 65365.46.10, XV-2268, Кв.44, XV-2268, Кв.44, Албена, Албена, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Болярица, Болярица, Бор, Бор, Валявица, Валявица, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Верила, Верила, Веслец, Веслец, Вихрен, Вихрен, Волов, Волов, Германея, Германея, Джерман, Джерман, Джуганица, Джуганица, Димитър Чучуганов, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Рилски, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Кирил и Методи, Коста Петров, Коста Петров, Лакатница, Лакатница, Лоза, Лоза, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Бончук, Местност Под Селото, Местност Под Селото, Момина Сълза, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Отец Паисий, Плиска, Плиска, Победа, Победа, Пролет, Пролет, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Св.Илия, Св.Илия, Синчец, Синчец, Скобелев, Скобелев, Славяни, Славяни, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стоил Косовски, Стопански Двор, Стопански Двор, Тинтява, Тинтява,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Фенерка, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чавдар Войвода, Юри Гагарин, Юри Гагарин

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Сапарево:  00455042, 00455042, 045132, 045132, X-2698, X-2698, І-2332,Кв.66, І-2332,Кв.66, Айдарска, Айдарска, Бачо Киро, Бачо Киро, Божур, Божур, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Венелин, Венелин, Верила, Верила, Витоша, Витоша, Вражалец, Вражалец, Дамка, Дамка, Иглика, Иглика, Извора, Извора, Искър, Искър, Калоян, Калоян, Киндо, Киндо, Лале, Лале, Минзухар, Минзухар, Могилата, Могилата, Морава, Морава, Мусала, Мусала, Найден Дринов, Найден Дринов, Никлин Камък, Никлин Камък, Осми Март, Осми Март, Павел Бобеков, Павел Бобеков, Паисий, Паисий, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Планинец, Планинец, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Ридо, Ридо, Ръжана, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Средна Гора, Старио Камък, Старио Камък, Стопански Двор, Стопански Двор, Струма, Струма, Теменужка, Теменужка, Тодор Влайков, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Асен, Шипка, Шипка, Ягода, Ягода

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Червен Брег:  Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Парашкева, Баба Тонка, Баба Тонка, Бачо Киро, Бачо Киро, Бенковски, Бенковски, Бончук, Бончук, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Верила, Верила, Гагарин, Гагарин, Георги Димитров, Георги Димитров, Гурко, Гурко, Джубрена, Джубрена, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Иван Вазов, Иван Вазов, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Максим Горки, Максим Горки, Малчика, Малчика, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Могилите, Местност Рибарници, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Мусала, Мусала, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Оборище, Оборище, Общ.Дупница, Общ.Дупница, Опълченска, Опълченска, Партизанска, Партизанска, ПИонерска, ПИонерска, Плиска, Плиска, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Станке Димитров, Станке Димитров, Стопански Двор, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Шипка, Шипка

На 17.07.2018 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Яхиново:  87727.13.18.2, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.20.2, 87727.20.25, 87727.20.25, 87727.203.284, 87727.203.284, Алеко Константинов, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Генерал Столетов, Георги Раковски, Георги Раковски, Девети Септември, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иван Вазов, Иглика, Иглика, Йордан Йовков, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кокиче, Кокиче, Коста Петров, Коста Петров, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марин Дринов, Марсилия, Марсилия, Местност Полето, Местност Полето, Опълченска, Опълченска, П Р Славейков, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Река Джубрена, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стопански Двор, Трети Март, Трети Март,  УПИ - II Кв. 39,  УПИ - II Кв. 39, Христо Ботев, Христо Ботев, Яхинско Шосе, Яхинско Шосе

На 19.07.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Дупница:  Васил Левски, Втори Януари, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Яворов

Община Кюстендил

На 16.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил:  Александър Стамболийски, Гургулят, Иларион Макариополски

На 16.07.2018 г. /12:30 - 14:00 ч./ -  Кюстендил:  Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Демокрация, Жданов, Иларион Ловчански, Константинова Баня, Полковник Стефан Манов, Тодор Ангелов - Божаната, Търговска, Цар Освободител

На 16.07.2018 г. /14:00 - 15:30 ч./ -  Кюстендил:  България, Велбъжд, Неофит Рилски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий

На 17.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил:  Индустриална, Петър Берон

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 13:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Долно Уйно:  Махала Олтоманци

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Бобешино

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Гурбановци

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Гюешево:  000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Долно Село:  М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала ПИщилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Каменичка Скакавица:  Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала ПИлищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Коприва

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Кутугерци

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Кършалево

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Ломница, Общ. Кюстендил:  Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Мазарачево:  Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Преколница:  Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Раненци:  Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Церовица:  Махала Бело Камене

На 17.07.2018 г. /09:30 - 13:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Горно Уйно

На 17.07.2018 г. /09:30 - 13:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 11:00 - 13:00 ч./ -  Чудинци

На 17.07.2018 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Кюстендил:  Александър Стамболийски, Гороцветна, Демокрация, Левски, Цар Освободител

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Кюстендил:  Ангел Кънчев, България, Врабча, Дондуков, Иван Шишман, Кубрат, Любен ХараламПИев, Люле Бургас, Македония, Патриарх Евтимий, Родопи, Цар Крум, Цар Симеон 1-ви

На 18.07.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Кюстендил:  Калосия, Орлица, Свети Георги, Свети Мина, Хайдушка, Цар Освободител, Шейново

На 18.07.2018 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Кюстендил:  България, Македония, Раковски, Шести Септември

На 19.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Кюстендил:  Александър Стамболийски, Генерал Заимов, Гороцветна, Гургулят, Крали Марко, Лавале, Цар Освободител

На 19.07.2018 г. /12:00 - 14:30 ч./ -  Кюстендил:  Александър Стамболийски, Генерал Заимов, Иларион Макариополски, Калоян, Преславска, Ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Цар Освободител, Юри Гагарин

На 20.07.2018 г. /13:00 - 13:45 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ -  Кюстендил:  Абоба, Александър Димитров, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Антим I, Архимандрит Зинови, Асен Златаров, Босилеградска, Бузлуджа, Бузлуджа, Булаир, България, Вола, Вола, Възраждане, Гаров Площад, Георги Горанов, Георги Тертер, Георги Цариградски, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Деветнадесети Февруари, Дондуков, Дондуков, Драгомир, Драгомир, Евлоги Георгиев, Единадесети Август, Емануил Попдимитров, Ефрем Каранов, Ефрем Каранов, Жан Жорес, Жп Гара, Земен, Златна Панега, Зора, Ивайло, Ивайло, Илинден, Ильо Войвода, Йосиф Ковачев, Камчия, Климент Охридски, Козлудуй, Константин Николов, Кочо Честименски, Люле Бургас, Люле Бургас, Маестро Никола Атанасов, Места, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Обект 38 Тп Езерата, Овощарска, Одрин, Октомврийска Революция, Октомврийска Революция, Осми Март, Пенчо Славейков, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Райна Цанева, Раковски, Раковски, Скобелев, Спасовица, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Столетов, Страцин, Струма, Тимок, Траянова, Три Уши, Узунов, Узунов, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Лекарски, Цар Асен, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Цариградска, Църноок, Шести Септември

На 20.07.2018 г. /13:00 - 15:30 ч./ -  Кюстендил:  Абоба, Дондуков

Община Рила

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Перник:  Кристал Блокове

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Пастра:  55539.100.132, Местност Туфано, Пастра, ПИ №55539.100.207, Стопански Двор

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Рила:  Местност Горхим, Местност Елешница

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Рилски Манастир:  028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Горхим, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина, Местност Турското Парче

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Рила:  Местност Елешница

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Рилски Манастир:  028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина, Местност Турското Парче

На 16.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Пастра:  55539.100.132

На 16.07.2018 г. /13:00 - 15:30 ч./ -  Пастра

На 17.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Пастра:  Местност Туфано, Пастра, ПИ №55539.100.207

На 17.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 18.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 19.07.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Падала:  55083.91.18

Община Сапарева баня

На 19.07.2018 г. /10:30 - 14:00 ч./  На 20.07.2018 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Паничище

На 19.07.2018 г. /10:30 - 14:00 ч./  На 20.07.2018 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Сапарева Баня:  Паничище


Перник 

Община Брезник

На 19.07.2018 г. /12:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:00 - 16:30 ч./ -  Бабица:  С.Бабица

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Станьовци

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезнишки Извор

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Ноевци

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник:  Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Брезник:  06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Велковци, Общ. Брезник:  083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци,  УПИ ІV-105, Кв.40

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Селищен Дол

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Слаковци

На 18.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  СоПИца

На 19.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Гърло:  Общ.Брезник

На 19.07.2018 г. /12:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:00 - 16:30 ч./ -  Брезник:  06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 19.07.2018 г. /12:00 - 16:30 ч.; 12:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Гоз:  П-Л ХіV-110, Кв.13

Община Земен

На 16.07.2018 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  Горна Глоговица:  Мтп Банков Рид

Община Ковачевци

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Байкалско:  084033

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Буново, Общ. Кюстендил

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Дебели Лаг

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Драгомирово, Общ. Радомир

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Егълница:  П-Л VI-70, Кв.8,  УПИ IV,Кв 12,  УПИ XII-197,198  Кв. 28

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Извор, Общ. Радомир:  Махала Канджулица, Махала ПИриница,  УПИ V-138 Кв.24,  УПИ VII-69, Кв.13

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Калище:  IV-278,Кв.29а,  УПИ VI-260, Кв.15,  УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 12:00 - 13:30 ч./ -  Углярци

На 16.07.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Извор, Общ. Радомир:  Махала ПИриница

Община Перник

На 16.07.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./  На 20.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Батановци:  Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св.Св.Кирил и Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 16.07.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/  На 20.07.2018 г. /12:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 14:00 - 15:40 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник:  603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове На Р-К Тева, Велчова Завера, Кв. Тева, Кв. Тева,  УПИ XI, Кв.193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 16.07.2018 г. /08:30 - 10:00 ч./  На 20.07.2018 г. /12:00 - 13:00 ч.; 14:00 - 15:40 ч./ -  Перник:  1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Бродо, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма,  УПИ 110, Кад. Район 623, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Парижка Комуна, Перущица, ПИрдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма  Имот 611-406, Република, Рудничар, Св.Св.Кирил и Методий, Силистра, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 16.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./  На 17.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Перник:  Бучински Път, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск,  УПИ IV, Кв.21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, Мах.Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  Перник:  Изток, Карл Маркс, Луганск, Мах.Портарева, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Рударци:  Бели Брег, Божур, Бор, Ген.Столетов, Гурко, Добрич, Дренов Дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска Гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков,  УПИ І-1427 Кв.80б, Цветaна Живкова, Черни Връх

На 16.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Перник:  Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол

На 16.07.2018 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Кладница:  Вилна Зона, Еделвайс, Иглика, Лале, Латинка, Мак, Матница, Разкръске, Тинтява, Хан Крум, Хемус, Цар Самуил

На 16.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Даскалово:  Втора

На 16.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник:  Владайско Въстание, Владимир Комаров, Никола Парапунов, Танчовица, Хемус

На 16.07.2018 г. /13:15 - 16:30 ч./ -  Перник:  Караманица

На 17.07.2018 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Перник:  Благой Гебрев, Изток, Клемент Готвалд, Мошино, Юрий Гагарин

На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 13:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./ -  Горна Диканя:  X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, ПИ203,  УПИ І-1517 Кв.211,  УПИ Х-1306, Кв.165

На 17.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ -  Долна Диканя:  884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Градините, Кв. 72,  УПИ V-955, 954,  УПИ IV-838,Кв.62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852, 854 Кв.65,  УПИ XI-261, Кв.40,  УПИ XIII-990,  УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 17.07.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  Перник:  Бродо, Димова Махала, Козлодуи, Струма

На 17.07.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Перник:  Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск,  УПИ IV, Кв.21, Изток, Кадиевка, Луганск, Рашо Димитров, Рига

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Гълъбник:  Кв.25  УПИ Xііі-353,  УПИ Vіі-112,Кв.16,  УПИ ХV-45, Кв.6

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Долна Диканя:  XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72,  УПИ V-955, 954,  УПИ XI-261, Кв.40,  УПИ XIII-990,  УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Дрен:  V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Старо Село, Общ. Радомир:  VII-157 Кв.17, XxVіі-XxVііі Кв.12, Мах.Дукова

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник:  ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 17.07.2018 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Чуковец, Общ. Радомир

На 18.07.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 13:30 - 15:30 ч./ -  Перник:  Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Мах.Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 18.07.2018 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Перник:  Изток, Лом, Юрий Гагарин

На 18.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Люлин, Общ. Перник:  Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Десета, Кв.31, УПИ1-577, Мах.Стакьовец и Манастира, Първа, Шеснадесета

На 18.07.2018 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Перник:  3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Батак, Димова Махала, Козлодуи, Мадара, Перущица, Преслав, Рудничар, Силистра, Търново

На 18.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник:  Васил Априлов, Ивайло, Иван Вазов, КаПИтан Векилски, Миньор, Пейо Яворов, Перелик, Софийско Шосе

На 19.07.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Перник:  Благой Гебрев, Изток, Калинин, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Юрий Гагарин

На 19.07.2018 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  Перник:  Варшава, Изток, Луганск, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Улан Батор, Хавана, Ханой

На 19.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Друган:  УПИ ХV-407 Кв.49

На 19.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Перник:  Арчар, Васил Левски, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Захари Зограф, Калина, Калкас, Караманица, Куциян, Липа, Могиличе, Незабравка, Резервоара, Чинар

На 19.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Радомир:  Върба, Райко Даскалов

На 19.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир:  Мах.Егреците

На 19.07.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Перник:  Калкас, Резервоара

На 19.07.2018 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Боснек:  070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма,  УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 19.07.2018 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Кладница:  Ix-409, Vііі-29,Кв.18, XI-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище  Делта Хил , София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява,  УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил,  УПИ V||-Кв.20,  УПИ XXIX-29,Кв.20 Делта Хил,  УПИ ІІІ-21  Кв.20,  УПИ-IX 29, ХVІІ-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 19.07.2018 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Рударци

На 19.07.2018 г. /13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник:  Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх

На 19.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Кладница:  Акация, Борис Тодоров, Васил Левски, Витоша, Йордан Божов, Ливадите, Петър Янчов, Рудничар, Стадиона, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яровец

На 20.07.2018 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  Рударци:  LXXXІІІ-1526 Кв.121, Балчик, Борова Гора, Боровец, Бургас, Варна, Дулова, Земен, Изгрев, Кало, Местн.Кало, Металург, Михаил Дойчев, ПИрин, Пловдив, Самоков, Сандански, Свищов, Трън,  УПИ LXXXIV-2229,Кв.21., Ястребец

На 20.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник:  Караманица, Куциян

Община Радомир

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Борнарево:  УПИи I-066007 Кв.66

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Копаница

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Лесковец, Общ. Перник:  Бившо Ткзс

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Перник:  Железничарска

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Планиница, Общ. Перник:  П-Л Ххіі, Кв.14,  УПИ I-108, Кв.1

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Радомир:  Мах.Арбанас

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 17.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Ярджиловци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 17.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Лесковец, Общ. Перник

На 17.07.2018 г. /13:30 - 15:00 ч./ -  Радомир:  Александър Ботев, Александър Стамболийски, Деян Гебрев, Мирчо Христов, Подпор. Константин Цанков, Райко Даскалов, Христо Смирненски

Община Трън

На 17.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Трън:  Георги Бабичев, Денчо Знеполски, Руй, Стефан Рангелов
121 НОВИ РЕГИСТРАЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА И СМС-ИЗВЕСТЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА RUN GREEN

Броят на участниците в инициативата определи „ЧЕЗ Електро България“ АД да закупи 366 дървета, които ще бъдат засадени през есента в паркове и населени места в Западна България

На 14 юли „ЧЕЗ Електро България“ АДи 5kmrun.bg проведоха съвместно Run Green – бягане за възрастни и деца, организирано всяка събота в Южния парк в София от 5kmrun.bg.

Run Green е първата от поредица инициативи, част от кампанията „Зареждаме Ви с енергия“, по време на която „ЧЕЗ Електро България“ АД ще организира и провежда събития, свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност. Целта на Run Green е да популяризира използването на електронната фактура, като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природната среда.

По време на събитието бяха направени 121 новирегистрации за електронна фактура и смс-известяване. Всеки, регистрирал се за двете услуги, получи специален еко-подарък от „ЧЕЗ Електро България“ АД. Освен безспорните си екологични ползи, електронната фактура е изключително удобна за клиентите. По-бързата и сигурна доставка, постоянният достъп до архив на месечните сметки по всяко време, гарантираната сигурна защита на личните данни, спестяването на време и възможността за лесно и практично контролиране на разходите са предимства, които определят избора на клиентите за замяна на хартиената версия с модерния и екологичен, електронен вариант на фактура.

Съвместното засаждане на секвоя от организатори и участници по време на RunGreen постави символичното начало на акция на „ЧЕЗ Електро България“ АД и gorata.bg за залесяване на територии в паркове и населени места в Западна България. 366 дървета ще бъдат засадени през есента от доброволци – служители на ЧЕЗ и граждани. Броят на дърветата бе определен от броя на участниците в Run Green, между които и 48 деца.

10 от участвалите в RunGreen спечелиха ваучери по 100 лева, осигурени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, за пазаруване в специализиран, спортен магазин. Всеки втори, пробягал разстоянието от 5 км спечели бъф, брандиран с логото на събитието. Всички деца, пробягали разстоянието от 2 км получиха подарък раничка.  

Значителен брой участници се възползваха и от възможността да се снимат на специална фото-стена и да споделят снимката си публично във фейсбук с #We do Green. Следващата седмица един от тях ще бъде изненадан с награда от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБРЯВА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ДУПНИЦА

Ръководството на ЧЕЗ се срещна с местните власти от област Кюстендил

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни  представители от област Кюстендил. Домакин на събитието беше областният управител Виктор Янев. По време на срещата бяха представени реализираните инвестиционни проекти през 2017 г. плановете и приоритетите на компанията за 2018 г.

През изминалата година ЧЕЗ Разпределение България инвестира 1.1 млн. лв. за изграждане на съоръжения средно напрежение в областта. Най-значими сред тях са построените нови трафопостове в гр. Кюстендил и селата Тополница, Соволяно,  Невестино,  Крайници,  Слокощица и Раково. Компанията реконструира и изгради нови въздушни линии и монтира автоматизирани съоръжения в 13 села в областта. 400 хил. лв. бяха вложени в реконструкции на кабелни линии средно напрежение в градовете Дупница, Сапарева баня, Рила, с. Бараково. 850 хил. лв. инвестира ЧЕЗ Разпределение за модернизиране на мрежи ниско напрежение в селата Коняво, Доброво, Пиперков чифлик, Делян и др. Компанията вложи 130 хил. лв. за рехабилитация на трафопостове и 255 хил. лв. за нови трансформаторни машини.

През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение България инвестира 460 хил. лв. в изграждане на съоръжения средно напрежение, сред които в два трафопоста в селата Делян и Тополница, в подмяна на кабели 20 kV в Кюстендил, Дупница, Бобов дол и с. Крайници, в монтиране на 7 автоматизирани съоръжения по електропровода, който захранва община Трекляно и митница Гюешево. 1,4 млн. лв.  влага компанията за реконструкции на мрежа ниско напрежение в градовете Дупница и Бобов дол, в селата Шатрово, Мала фуча, Косово, Коркина, Мазарачево.

През настоящата година ЧЕЗ Разпределение  стартира за първи път проект за монтиране на дистанционно обслужвани електромери. След предварителен анализ за избрани местата за изграждане на автоматизираната система, така че тя да донесе максимален ефект за повишаването на качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите и процеса на обслужването им. В област Кюстендил тази година проектът стартира от община Дупница, като предстои монтирането на 21 625 електромера на стойност 1.9 млн. лв.ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ОСИГУРЯВА ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ, РЕГИСТРИРАЛ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ПО ВРЕМЕ НА RUN GREEN

10 ваучера по 100 лева очакват участниците в бягането на 5 км, а всяко дете, пробягало разстоянието от 2 км, ще получи раничка

По инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД, тази събота – 14 юли, традиционното 5-километрово бягане, организирано от 5kmrun.bg вЮжния парк в София, ще бъде под мотото „RunGreen“. Събитието ще даде старт на кампанията „Зареждаме Ви с енергия“. Кампанията е  част от прилаганата от „ЧЕЗ Електро България“ АД дългосрочна стратегия за корпоративна и социална отговорност, чиито основни приоритети са опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Целта на Run Green е да популяризира използването на електронната фактура, като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природната среда.

По време на събитието, от 08:30 ч. до 11:30 ч., всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, които „ЧЕЗ Електро България“ АД предлага на своите клиенти – електронна фактура и смс-известяване и ще получи специален еко-подарък.

За участниците в RunGreen Дружеството осигурява 10 ваучера по 100 лева, както и награда за всеки втори, пробягал разстоянието от 5 км. Всяко дете, пробягало разстоянието от 2 км, ще получи подарък раничка.

Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които „ЧЕЗ Електро България“ АД ще закупи и с помощта на доброволци – служители на ЧЕЗ и граждани, ще засади през есента на територията на паркове и населени места в Западна България.

Регистрацията за участие в бягането е безплатна и може да се направи на сайта на 5kmrun.bg - http://5kmrun.bg/reg_form.phpили през специалния фейсбук профил на инициативата RUN GREEN05.07.2018

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ЩЕ ПОДКРЕПИ ТРАДИЦИОННОТО СЪБОТНО БЯГАНЕ НА 5KMRUN.BG В СТОЛИЧНИЯ ЮЖЕН ПАРК НА 14 ЮЛИ 2018 Г.

Броят на участниците в „RunGreen“ ще определи и броя на дърветата, които доброволци – служители на ЧЕЗ и граждани, ще засадят заедно през есента

На 14 юли 2018 г. в 09:00 ч. е стартът на традиционното, 5-километрово бягане, организирано всяка събота от 5kmrun.bg вЮжния парк в София. Мотото на инициативата в този ден – „RunGreen“, е свързано с опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност –  основни приоритети на корпоративната социална политика на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Дружеството осигурява всички награди и подаръци, които ще получат участниците в събитието. Чрез томбола ще бъдат раздадени 10 ваучера по 100 лева за пазаруване в специализиран, спортен магазин. В томболата ще участват всички, участвали в бягането за възрастни /5 км/, а всички деца, участници в бягането на 2 км, ще получат специален подарък.

По време на събитието всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, които „ЧЕЗ Електро България“ АД предлага на своите клиенти – електронна фактура и смс-известяване и ще получи специален еко-подарък.

До момента клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, използващи по-модерния и екологичен електронен вариант на фактура, дадоха своя принос в опазване на околната среда, като с избора си спасиха от изсичане над 3 550 дървета, спестиха над 32 милиона листа хартия, или приблизително 273 тона хартия и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.

Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които „ЧЕЗ Електро България“ АД ще закупи и с помощта на доброволци – служители на ЧЕЗ и граждани, ще засади през есента на територията на паркове и населени места в Западна България.

Регистрацията за участие в бягането е безплатна и може да се направи на сайта на 5kmrun.bg - http://5kmrun.bg/reg_form.phpили през специалния фейсбук профил на инициативата RUN GREEN.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД26.05.2018

КОМПАНИИТЕ ОТ ГРУПАТА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ ПУБЛИКУВАХА ПОЛИТИКИТЕ СИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Създаден е нов имейл privacy@cez.bg, на който могат да се подават заявления, касаещи обработката на личните данни в ЧЕЗ

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България актуализираха своите политики в съответствие с европейския регламент за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 г. Политиките за поверителност са публикувани в секциите „За нас“ на сайтовете www.cez.bgи www.cez-rp.bg. В тях се определят субектите на данни, категориите лични данни, целите на обработка, сроковете за съхранение на данни и реда за упражняване на права по отношение на личните данни - достъп до информация,  коригиране на лични данни, изтриване и т.н

„За нас защитата на личните данни е съществен въпрос, поради което предприехме необходимите мерки, за да адаптираме политиките си в съответствие с еврорегламента. Всеки, който има въпроси, касаещи обработването на личните му данни, може да се обърне към мен. Поемам ангажимент всеки въпрос да бъде разгледан във възможно най-кратък срок и в рамките на един месец от получаване на точно формулирано заявление да бъде предоставена информация за предприетите мерки“, каза Лазар Чифлигаров,  който бе назначен за директор „Защита на личните данни“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Клиенти, служители и партньори имат възможност да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването на лични им данни и спазването на техните права. Заявленията им могат да бъдат подадени лично в клиентски център на ЧЕЗ, по пощата с нотариално заверено заявление на адрес гр.София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159 или по електронна поща на адрес privacy@cez.bg чрез подписано с квалифициран електронен подпис заявление и съобщение. Отговорът ще бъде изпратен по посочен в заявлението начин.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗВЪРШВА ИЗВЪНРЕДЕН ОТЧЕТ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 

Във връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за нови цени на електроенергията от 01 юли 2018 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите. Графикът на извънредния отчет е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 328 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивния ден на 01.07.2018 г. - неделя.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на максимална коректност при таксуване на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си на 30 юни 2018 г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на Дружеството. 

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да направят своя отчет на 30 юни 2018 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли  на телефонната линия 0700 10 010(меню 2), на имейл klienti@cez-rp.bg, през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“ или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, оторизационен код/абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2018 г., включително.  

Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия  за два отчетни периода – по стари и по нови цени.
20.05.2018

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД С ПРИЗ ЗА ЗЕЛЕНА КОМПАНИЯ

Дружеството бе отличено в категория „Енергетика, воден сектор” в конкурса на b2b Media

„ЧЕЗ Електро България“ АД спечели трето място в категория „Енергетика, воден сектор” в конкурса „Най-зелените компании в България“ 2018. Националният конкурс се организира за осма, поредна година от b2b Media под патронажа на Министерството на околната среда и водите. Инициативата отличава представители на българския бизнес, реализирали най-успешните и устойчиви екологични практики.

На официална церемония, проведена на 11 май 2018 г. в гр. София, 33 призьори с най-добрите идеи, проекти и постижения в общо 14 категории получиха своите отличия. Кристиян Атанасов – ръководител Направление „Ключови клиенти“ в Дирекция „Корпоративни продажби“ получи наградата на „ЧЕЗ Електро България“ АД от Иван Иванов -председател на Българската асоциация по водите, член на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по В и К услуги (EUREAU) и Фондация „Европейска бенчмаркинг корпорация“ (EBC Foundation).

„ЧЕЗ Електро България“ АД прилага дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, в която основни приоритети са опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност. Дружеството е силно ангажирано с популяризиране на идеите на енергийната ефективност сред клиентите като начин да се управлява и ограничава ръста в потреблението на енергия. Това е най-устойчивият икономически и природосъобразен начин за намаляване на разходите за електроенергия. Инициативите на дружеството в тази насока са предназначени не само да допринесат за устойчивото развитие и опазването на околната среда, но и да формират изцяло ново отношение към потреблението на електроенергия в полза на околната среда.

Предоставяната от „ЧЕЗ Електро България“ АД възможност за получаване на електронна фактура позволява на клиентите да намалят използването на хартия с 8 880 000 листа годишно. Над 370 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД вече са оценили удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура. От въвеждането на услугата през 2011 г. до момента, абониралите се за по-модерния и екологичен електронен вариант на фактура, дадоха своя принос в опазване на околната среда, като с избора си спасиха от изсичане над 3 550 дървета, спестиха над 32 милиона листа хартия, или приблизително 273 тона хартия и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.

„Инерком“: Ще запазим работните места, доходите и социалните придобивки, които служителите в ЧЕЗ получават

Днес представители на „Инерком“ бяха изслушани от народните представители от Временната парламентарна комисия.

По темата за увеличението на цените на електроенергията, поискано от ЧЕЗ за следващия регулаторен период от 1 юли 2018 година, Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на „Инерком“, съобщи, че компанията не е участвала в изготвянето на подаденото от страна на ЧЕЗ пред КЕВР предложение. “Знаете, че нито едно дружество в България не може да вдига цената на електрическата енергия еднолично. Цената на електрическата енергия се определя от КЕВР, който е независим орган. Да не забравяме, че „Инерком“ все още не е собственик на дружествата и не може да има отношение към подаденото пред Регулатора заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия за следващия регулаторен период.”

Милена Стоева обясни, че, след приключване на сделката, през следващите три години „Инерком“ ще работи по цени, които са утвърдени от КЕВР по предложението, направено от ЧЕЗ, който все още е собственик на дружествата. “Когато затворим сделката, ще наследим тези цени за следващите три години. Ние няма да можем да ги предоговаряме, въпреки промяната на собствеността, и ще трябва да работим при тези условия.”

Относно кредита, който „Инерком“ ще вземе за закупуване на компаниите, Стоева още веднъж поясни, че този дълг не е на ниво разпределително или електроснабдително дружество и че разходите по сделката за придобиването на дружествата не влияят върху цената на електрическата енергия, не са разходоопределящи елементи, на базата на които се определя цената на ел. енергията и мрежовите услуги от КЕВР.

По-рано през деня „Инерком“ внесе в деловодството на Парламента писмен отговор на писмо, изпратено до Временната парламентарна комисия от синдикалните лидери на КНСБ и  Подкрепа – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов, в което те изразяват загриженост относно социалните параметри на сделката за придобиване на българските активи на ЧЕЗ.

В  отговора на „Инерком“ ясно се посочва, че компанията проявява национално отговорно поведение и ангажираност по отношение на социалните параметри на сделката, както и че на 4 април нейни представители вече са се виждали със синдикалните организации в дружествата на ЧЕЗ. „В открит диалог с тях дискутирахме всички поставени въпроси и можем категорично да заявим, че социално напрежение в дружествата на ЧЕЗ няма, притеснения относно запазването на работните места, доходите и социалните придобивки на хората няма“, се казва в писмото до Временната комисия.

„За нас е ценен всеки един от служителите на ЧЕЗ, който с доказан професионализъм години наред се е грижил за сигурността и качеството на доставките на ел. енергия за всички потребители и клиенти на компанията. В дружествата на ЧЕЗ в България работят 3 275 служители, доказани професионалисти, на които „Инерком България“ЕАД ще разчита и след приключване на сделката. Високо оценяваме приноса им за добрите показатели, постигнати през годините, включително и резултатите от последните отчети на групата...

Нашето намерение е да продължим добрите практики, свързани с развитието на човешките ресурси в дружествата и с професионалното усъвършенстване на служителите, за да гарантираме устойчив ръст на качеството на услугите, които ще предоставяме на потребителите. Смятаме да запазим нивото на социалните придобивки, които служителите получават към момента, като ще се стремим да ги актуализираме като фактор за по-висока удовлетвореност и продуктивност.

Ясно осъзнаваме отговорността на дружествата и очакванията към нас за обезпечаване на сигурността на електроенергийните доставки. Затова ще поддържаме работна среда, която да гарантира предвидимост на управленските решения, високо ниво на компетентност и възможности за въвеждане на нови и модерни системи за управление и дигитализация на процесите.“, пише още в отговора на „Инерком“ до Временната комисия.

“За финансирането на сделката за ЧЕЗ „Инерком“ разговаря с банкови институции с висок кредитен рейтинг”, заяви пред Времената парламентарна комисия днес Веселин Захариев, партньор в компанията „Мейн кепитал“, която е финансов консултант на „Инерком“ по сделката за придобиването на българските активи на ЧЕЗ. Той увери народните представители, че имената на финансиращите банки ще станат известни преди финализирането на сделката и прехвърлянето на акциите, както и че притесненията относно прозрачността на финансирането са неоснователни, тъй като финансирането на сделка от подобен мащаб може да се извърши единствено по утвърдени финансови стандарти и подлежи на проверка от компетентните по въпроса институции след нейното приключване. Веселин Захариев обясни още, че финансирането и самата сделка се извършват в страни-членки на Европейския съюз и банковите транзакции в него подлежат на строга регулация и контрол, и това важи с още по-голяма сила, когато става дума за публични компании.

С  уважение, Инерком България


КОМПАНИИТЕ НА ЧЕЗ УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОДИТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ПО СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност и по-добро обслужване на клиентите

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД, успешно преминаха през месец март тази година одит за подновяване на сертификатите на системите за управление на качеството съгласно изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

Одиторски екип от реномираната сертифицираща компания “ТЮФ Рейнланд-България” ЕООД провери документацията и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследи работните процеси в различните звена на компаниите. При проверката бе установено, че „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД стриктно спазват изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

„Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания. Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите клиенти”, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България получиха сертификат за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 през март 2012 г. Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт от 25.09.2015 г. като БДС EN ISO 9001:2015, който замени и отмени БДС EN ISO 9001:2008. През март 2018 г. друга компания на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ Електро България“ АД, също успешно премина одит за подновяване на сертификацията на системата за управление на качеството, съгласно стандарта.22.04.2018

250 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК

Дружеството отчита 14% ръст при интернет плащанията през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2017 г.

Над 250 000 битови клиенти на ЧЕЗ предпочитат да плащат безкасово сметките си за електроенергия. Те използват банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, като най-предпочитаните начини за безкасово разплащане са по интернет и директния дебит на банките. Броят на осъществените безкасови транзакции за периода януари – март е 752 000, с което достигна 17% от общия брой плащания през тези месеци. От тях 281 000плащания са извършени по банков път. За първото тримесечие на тази година се регистрира и ръст от 14% при интернет плащанията – над 468 000, спрямо същия период на миналата 2017 г.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите. През последните години устойчиво нараства броят на клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат обслужвани от разстояние. Компанията предлага 9 начина за безкасово плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard.

Подробна информация за възможностите за различните видове плащания може да се получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, на info@cezelectro.bg, както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

09.04.2018

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ГОТОВНОСТТА НА ЧЕЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Участниците в консултативния орган изразиха удовлетворение от дружеството предприетите мерки

Готовността на компаниите от Групата ЧЕЗ в България да приложат регламента за защита на личните данни бе обсъдена по време на XXIII-то заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ, което се проведе на 5 април. „Целта на регламента е да даде по-голям контрол на гражданите върху това какво се случва с техните лични данни. Компаниите на ЧЕЗ са напълно готови за цялостното прилагане на регламента, считано от 25 май 2018 г.“, заяви Лазар Чифлигаров, директор „Защита на личните данни“, „ЧЕЗ България“ ЕАД. Той представи подготовката и мерките, които са предприети от компаниите в Групата ЧЕЗ в България в изпълнение на регламента.

В изпълнение на изискванията на регламента в „ЧЕЗ България“ ЕАД е създадена позицията директор „Защита на личните данни“, чиято функция е да информира и съветва относно реда за работа с лични данни, да наблюдава спазването на регламента и да сътрудничи с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни. Участниците в потребителския съвет изразиха удовлетворение от предприетите мерки за прилагане на нормативния акт.

Потребителският съвет към ЧЕЗ е консултативен орган, създаден през 2013 г. с цел да анализира и предлага за внедряване добри практики в обслужването на клиенти. Членове на съвета са независими потребителски организации като Българската национална асоциация „Активни потребители", Федерацията на потребителите, Независимият съюз на потребителите, Институтът за енергиен мениджмънт, Комисията за защита на потребителите, утвърдени експерти в електроенергетиката и граждански сдружения.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД УСПЕШНО ПРЕМИНА ОДИТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, СЪГЛАСНО СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2015

Експертите на сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд – България“ потвърдиха, че системата за управление на качеството, прилагана в Дружеството, изпълнява изискванията на новата версия на стандарта

От 12 до 16 март 2018 г. в „ЧЕЗ Електро България“ АД бе проведен одит за подновяване на сертификацията на системата за управление на качеството по новата версия на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Одиторите от международната сертифицираща организация „ТЮФ Рейнланд – България“ ЕООД осъществиха проверка за съответствието на процесите в практическата дейност на звената в „ЧЕЗ Електро България“ АД с изискванията на новата версия на стандарта и регламентите в документацията на системата за управление на качеството предвид актуалните особености на процесите в Дружеството и условията на приложимите законови и регулаторни изисквания.

По време на проверката не бяха установени несъответствия с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Заключението на одиторите е, че Дружеството е внедрило и прилага ефикасна система за управление на качеството за постигане на своята политика и цели. Екипът за одит потвърждава, че системата за управление на „ЧЕЗ Електро България“ АД изпълнява изискванията на стандарта, адекватно се прилага и поддържа.  

Директното влияние на професионализма и отговорността на служителите при осъществяване на преструктурирането на бизнеса на Дружеството през ноември 2017 г. аргументира положителните резултати от извършения одит и утвърждава „ЧЕЗ Електро България“ АД като компания, която в своята дейност се придържа към най-високите стандарти в областта на обслужване на клиенти. Прилагането на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 гарантира непрекъснато повишаване на ефективността на бизнес процесите и по-качествено обслужване на клиентите на Дружеството, отговарящо на нарастващите им специфични изисквания в условията на динамично развиващи се пазар и технологии.

„ЧЕЗ Електро България“ АД получи през март 2012 г. сертификат за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008. Стандартът гарантира, че всички структури и служители на сертифицираната компания прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на бизнес процесите, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите и партньорите на дружеството. Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт от 25.09.2015 г. като БДС EN ISO 9001:2015. Българският стандарт заменя и отменя БДС EN ISO 9001:2008.
ИЗЯВЛЕНИЕ НА Инерком България ЕАД:

Изрядни сме, сделката  е прозрачна и според  най-добрите бизнеспрактики!

-  Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София, едва днес се запознах с премиера Бойко Борисов, казва в изявление пред медиите изпълнитеният директор на Инерком България ЕАД г-жа Гинка Върбакова

В последните седмици вие сте свидетели, а ние -  потърпевши от безпрецедентната и яростна кампания, насочена срещу една коректна и изрядна пред държавата българска компания, каквато е нашата – „Инерком“.

Това се случва, защото сме избраният сред множество кандидати да сключи договор за  продажбата  на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България.

Свидетели сме на един политически и икономически шантаж, целящ  спирането на една абсолютно законосъобразна сделка и на груба намеса в инвестиционните намерения на нашата компания.

Яростното политизиране на продажбата на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, достигна до степен на сатанизиране. Различни политически сили, фактори и институции видяха в тази сделка единствено и само възможност за повишаване на политическите си рейтинги, за трупане на дивиденти, за раздухване на страхове и съмнения, за тиражиране на спекулации.

Трябва да признаем, че когато преди повече от година подготвяхме документацията заучастие в тази изключително сложна, мащабна и водена по най-добрите европейски и световни стандарти сделка, сериозно подценихме ролята на политическата интрига в тази ситуация. Подценихме и възможността да бъдем атакувани от наши конкуренти, които искат да провалят сделката и да я обърнат в своя полза, но не по законов ред или чрез откритото и прозрачно конкурентно състезание, а чрез оказване на политически натиск в България и в Чехия. Атаките срещу нас са и заради икономически интереси на вече отпаднали от преговорите кандидати, които не искат честно състезание, конкурентни предложения и законосъобразни действия, за да получат и сключат тази сделка. Те искат да спечелят „по служебен ред“, задкулисно, чрез оказване на политически натиск - както върху нас, така и върху дружеството-продавач ЧЕЗ а.с., изкривявайки медийната среда, тиражирайки откровени лъжи и инсинуации. Ние и нашата компания Инерком бяхме набедени за „лошите“ в една политическо-икономическа постановка. Това е сценарий, в който категорично отказваме да участваме!

Днес сме тук, за да отговорим на въпросите, които тревожат обществеността, медиите и политиците. Ще Ви разкажем кои сме, коя е компанията ни и с какво се занимаваме през последните 10 години. Защо именно ние сме избрани за купувач на ЧЕЗ сред останалите кандидати. Искаме да опровергаем  съмненията, че нямаме професионална биография, капацитет и финансови възможности за обезпечаване на сделката, да покажем, че имаме ясни и конкретни инвестиционни намерения и подготвен екип.

Държим да защитим доброто си име и ще отговорим на всички спекулации, на грозните квалификации и определения, които бяха отправени към нас и нашите дружества. Дължим това преди всичко на  на хората, институциите и банките, с които работим, а и на себе си. Убедени сме, че това е наше законно право и единствено правилно и  отговорно поведение в тази ситуация.

Също така искаме категорично да заявим, че с нашите адвокати ще прегледаме всички изявления, обидни квалификации, откровени лъжи и инсинуации, които бяха тиражирани по наш адрес, включително и от най-високо политическо ниво. Ще търсим правата си по отношение на всички последващи спекулации и лъжи.

Няма да допуснем да ни превръщат в марионетка, да тиражират слухове, че сме подставени лица или че участваме в схеми за скрито придобиване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България. Който твърди подобни неща, ще трябва да ги докаже в съда! Подобни лъжи, волно или неволно, обслужват корпоративните интереси на влиятелни кръгове.

Молим уважаемите депутати и медии да потърсят с ресурсите, с които разполагат, причините, финансовите интереси и злонамерените участници в този шантаж.

Въпреки произнесените и тиражирани лъжи, ние сме готови да се срещнем с президентската институция, с политическите централи, с представители на правителството, с парламентарни комисии – с една-единствена цел – да кажем истината; да оставим фактите да говорят, да успокоим обществената, политическата и медиийната среда.

Сега за фактите по сделката:

Предварително искам да кажа, че всеки един от кандитите в тази процедура има подписан договор за конфиденциалност с изключително рестриктивни и строги клаузи, които забраняват оповестяването  и коментирането на детайли, свързани със сделката. Ако попитате друг участник в същата процедура каква е структурата на финансиране на неговата оферта, той няма да ви отговори. Никой от кандидатите няма да наруши договора си за конфиденциалност. Информация за механизма на финансиране на сделката, за банковите институции, ангажирани в нея, може да бъде предоставяна единствено когато законите изискват това. Неизпълнение на договор за конфиденциалност при сделка от подобен мащаб може да предизвика прекратяване на договора за продажба и отправянето на претенции за вреди към  нас. Изискването за конфиденциалност на сделката е утвърдена, световна бизнеспрактика във всички големи международни сделки, каквато е и тази сделка.

Участието ни в преговорите за закупуване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, започна преди повече от година. Цялата процедура по сделката и всички преговори се водеха в Чехия, съгласно чешкото законодателство, а договорът за покупко-продажба се сключи по английското право. Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София.

Не сме търсили разговори и контакти с нито един български политик, с нито един представител на българското правителство!

Едва тази сутрин се запознах с Министър Председателя г-н Бойко Борисов.

Във връзка с проведените разговори с г-н Борисов и в резултат на разразилата се дискусия сме съгласни да включим държавата в сделката така, че тя да има контрол върху електроразпределителното дружество за вбъдеще.

В нашия договор за покупко-продажба е поета дългосрочна забрана за промяна на собствеността и по тази причина ще започнем разговори с продавачите относно възможността да включим държавата в сделката.

Наши партньори и консултанти по тази сделка са едни от най-авторитетните български и международни компании. Накратко за тях:

·  Нашият юридически консултант по договора за покупко-продажбата е една от най-влиятелните и авторитетни международни компании „Алън и Овъри“. За Ваша информация, за 2016 год., споредThomson Reuters & Dealogic “Алън и Овъри” са  най-голямата адвокатска кантора в света по  брой сделки с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. „Алън и Овъри“ са най-голямата адвокатска кантора в света по брой сделки, с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. Именно те осъществиха правна защита на интересите ни по време на преговорният процес за подготовката на Договора за продажба на акции между Инерком и ЧЕЗ.

·  От българска страна за свой юридически съветник се доверихме на една от водещите правни кантори – „Спасов & Братанов“. Тяхното уважавано адвокатско съдружие с близо 20-годишен стаж на национално и на международно ниво, с изключително богат опит в сферата на корпоративното право, сливанията и придобиванията, трансгранични финансирания и капиталови пазари.  

„Спасов & Братанов“ осъществиха правен и регулаторен дю дилиджънс, извършиха цялото правно обслужване на процеса и също участваха в преговорите с Продавача.

·  Нашият финансов консултант по сделката са „Мейн Кепитал“ (Mane Capital). Това е независима бутикова консултанска компания в сферата на инвестиционното банкиране, специализирана в стратегическото и финансово консултиране в областта на сливанията и придобиванията и капиталовите пазари. Mane Capital има доказан опит с международни трансакции и глобални инвеститори и компании, работи с множество инвестиционни фондове и стратегически инвеститори.

·  Deloitte България – изготвиха финансов и данъчен дю дилиджънс. Делойт България е част от една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите, чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.

·  Същевременно процесът по сключване на сделката в Чехия беше наблюдаван и продължително одитиран от няколко от най големите международни одиторски и консултански компании.

Имената и авторитета на консултантите, с които работим, сами по себе си дават абсолютна яснота, че сделката по закупуването на дружествата притежавани от ЧЕЗ а.с. в България е законосъобразна.

Искам да изразя изключителната си благодарност и уважение към тях за това, че ни се довериха, оцениха нашия потенциал и ни партнираха по време на целия сложен и труден процес по осъществяване на сделката в последната година и половина.

Кои сме ние?

От лидера на една политическа сила беше зададен въпросът как може Гинка от Пазарджик на 43 години да си купи ЧЕЗ? Мога ли и аз да върна въпрос в същия стил? А как може млада дама, от село Крушовица, на 28 години, да си купи Техноимпекс? Ние не можем да си позволим да водим дискусия на подобно ниво. Затова ще говорим с факти.

Ние започнахме да развиваме бизнес в енергетиката преди 10 години. Основните инвестиции на дружествата от групата на Инерком са във ВЕИ-мощности, производство на зелена енергия, строителство и реконструкция на енергийни обекти и инфраструктура, изграждане и реконструкция на жилищни и офис сгради, разработване и управление на енергийни проекти и решения.

За последните 10 години Инерком се утвърди на българския енергиен пазар като уважавано дружество, коректен данъкоплатец и надежден партньор. Ние сме един от най-големите български производители на енергия от слънчева енергия. Реализирали сме множество проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. В България имаме 6 работещи фотоволтаични централи.

Инерком е произвела над 150 000 MW h чиста енергия, като за последните 5 години оборотът на нашите дружества се е увеличил с над 300%, и за 2017 г. надхвърля 50 милиона лева. Активите на компаниите ни са на стойност над 100 милиона лева.

В дейността си Инерком използва модерни и конкурентни технологии, благодарение на които постигаме оптимални производствени параметри на ВЕИ-съоръженията, които управляваме. Стремим се към дългосрочно оптимизиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Компаниите от групата на Инерком допринасят за спестяването на 150 000 тона вредни въглеродни емисии средногодишно чрез проектите, които реализират.

Ние сме член на Българската фотоволтаична асоциация, на Камарата на строителите в България и на Националната енергийна камара.

Екипът ни се състои от компетентни експерти и професионалисти с отлична квалификация и дългогодишен опит. Един от тях е г-жа Милена Стоева, която днес седи до мен. Тя е юрист по образование и Председател на Съвета на директорите на “Инерком България” ЕАД. Има дългогодишен опит и експертиза в сферата на енергетиката и енергоразпределителните дружества, близо 10-годишен стаж на водещи позиции в дружества на ЧЕЗ в България до 2011 г.