Планирани прекъсвания на електрозахранването и друга информация на "ЧЕЗ България" ЕАД и на ЧЕЗ "Електро България" АД

| обновено на 15.05.18 в 14:33

29.04.2018

КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ СИГНАЛИЗИРАХА ЗА ОПИТИ ЗА ИЗМАМИ С ФАЛШИВИ ИМЕЙЛИ

Компанията призовава потребителите да бъдат бдителни и да не извършват плащания за услуги на ЧЕЗ извън определените за целта места

Клиенти на ЧЕЗ подадоха сигнали за измамници, които се представят за служители на компанията. Констатираните опити за измами са извършени чрез съмнителни електронни писма, изпратени от адреси, които нямат общо с корпоративните имейли на компаниите от Групата ЧЕЗ в България, и касаят събиране на несъществуващи задължения.

ЧЕЗ предупреждава своите клиенти, че не събира лични данни по телефон и че всички заплащания за услуги, предоставяни от компаниите от Групата ЧЕЗ в България, се извършват по установените за това начини и никога извън определените за целта места – клоновете на Български пощи, касите на "Изипей", „ФастПей“, чрез електроните канали на „Ипей“, „Трансакарт“, „Айкарт“, CASHTERMINAL,на ATM терминали и по банков път. Компанията призовава при всяко съмнение за злоупотреби, корупционни практики и други нередности, потребителите да се свързват с органите на МВР.

Всеки служител на ЧЕЗ е длъжен при поискване да се легитимира със своята служебна карта, която съдържа трите имена, длъжността и снимка. На гърба й има телефонен номер, на който клиентите могат да проверят самоличността на служителя. При отказ да се предостави картата, потребителят има право да поиска съдействие от полицията.

Клиентите могат да се свържат с дружествата на ЧЕЗ и да получат  информация на денонощен на телефон 0700 10 010 или на имейли: klienti@cez-rp.bg по въпроси, касаещи дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД иinfo@cezelectro.bg, по въпроси, касаещи дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Идентификационна карта на служител на ЧЕЗ:

СнимкаПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЛАГОЕВГРАДСКА, КЮСТЕНДИЛСКА И ПЕРНИШКА ОБЛАСТИ В ПЕРИОДА 21 - 25 МАЙ 2018г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 25 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период  Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско  

На 22.05.2018 г. /09:45 - 12:15 ч./ -  Банско: 02676. 501. 2553. 1, Драма, Иван Михайлов, Изток, Кирил и Методи, Княз Ал. Батемберг, Любомир Милетич, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Проф. Любомир Милетич, Рила, Родопи, Сливница, Стефан Стамболов, Христо Г. Данов, Христо Смирненски, Христо Стилянов, Черно Море

На 22.05.2018 г. /10:15 - 10:30 ч./ -  Банско: местност Страгите

На 22.05.2018 г. /10:30 - 11:00 ч./ -  Банско

На 23.05.2018 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Банско: Глазне, Гоце Делчев, Даме Груев, Иван Михайлов, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Пирин, Радон Тодев, Симеон Молеров, Стара Планина, Тодорин Връх, Цар Асен, Цар Иван Асен II, Цар Калоян

Община Белица  

На 23.05.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Дагоново

Община Благоевград  

На 25.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: 04279. 108. 9 М. Под Черквата, 04279. 628. 416, VII - 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв. Струмско,Идн. №04279. 628. 167, Кв. Струмско,Инд. №04279. 628. 454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна и Ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

За периода 21-22.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград: Еленово, Идент. №904279. 624. 18. Кв. 66 По Кк На Гр. Благоевград

На 21.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: местност Чимево Дере

На 21.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Мощанец: XVI-122,123, Кв. 14, УПИ XI-75, Кв. 6

На 21.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Рилци: Ix-460, Грънчарски Андък, Илинден, Св. Иван Рилски, Трети Март, Упи-I-468 Кв. 25, Упи-IV-451,Кв. 27, Упи-ІV-468,Кв. 25

На 21.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Ален Мак, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Гемеджиите, Георги Попов, Искър, Люляк, местност Под Черквата, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Струмско Център, Яне Сандански

На 21.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, Кв. 6, УПИ ХIII-261, Кв. 11, Упи-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв. 7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 21.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, ПИ-125 Кв. 12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214,212,301

На 21.05.2018 г. /09:15 - 10:15 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ -  Благоевград: Грамада, местност Герено, местност Чикуто, местност Чукито, Осогово, Промишлена Зона Българчево: Змиярски Рид, местност Дългата Нива, местност Терзийска, Студеното Кладенче Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, УПИ IV-220,Кв. 8 Клисура, Общ. Благоевград: Гяурска, махала Гяурска и махала Рекарска, махала Гяурска, махала Миладинци, местност Лозята, Падината Логодаж: Упи-ІV-195 Кв. 14, Беров Валог, Голяма Нива, махала Савева, местност Клисурски Мост, местност Присоето, С. Логодаж извън регулация, Стоилова Кория, УПИ I-113 Обел: махала Крайковска, Равнище  Покровник: махала Равначка  Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв. 10, 180, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, махала Камбитци, местност Беглика, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, местност Пощека, местност Търлите, Оралище, под училището, път№ 106, Селище, Общ. Благоевград

На 21.05.2018 г. /09:45 - 10:45 ч./ -  Благоевград: Ален Мак, Коста Босилков, Неуточнен Адрес

На 21.05.2018 г. /09:45 - 10:45 ч./ -  Покровник: Покровнишко Шосе

На 22.05.2018 г. /08:00 - 13:15 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски, Баба Тонка, Васил Коритаров, Димитър Талев, Никола Вапцаров, Хилендар, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман

На 22.05.2018 г. /08:15 - 12:30 ч./ -  Благоевград: Георги Андрейчин, Еленово, Свобода, Секвоя, Явор

На 22.05.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Логодаж: Беров Валог

На 22.05.2018 г. /10:00 - 14:30 ч./ -  Благоевград: Антим I, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иларион Макариополски, К. и Никола Хайдукови, Македония, Митрополит Борис, Сава Михайлов, Св. Иван Рилски, Света Гора, Христо Силянов

На 22.05.2018 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Борис Сарафов, Дъбравска, Костур, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев

На 22.05.2018 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Ахелой, Еленово, Стефан Стамболов

На 22.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, Мицански Андък, Неуточнен Адрес

На 22.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Делвино, Общ. Благоевград: местност Мицански Андък

На 22.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Падеш: местност Джалеви Бахчи, Падеш

На 23.05.2018 г. /08:45 - 12:15 ч./ -  Благоевград: 04279. 601. 362, Вардар, Ветрен, Възрожденска, Дойран, местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Роден Край

На 23.05.2018 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Вардар, Ридо, Скакавица, Шар Планина

Община Гоце Делчев  

На 25.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев: Село Борово, Упи-V-183 , Кв. 30

На 22.05.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Дунав, Звънчарска, Пейо К. Яворов, Симеон Радев, Юг

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Алеко Константинов, Бензиностанция Еко, Ибуш и Района Около Тях, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, местност Мочура, местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Петър Сарафов, Радецки, Серес, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Христо Ботев, Черна Гора, Юрий Гагарин

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мусомища: местност Стопански Двор

Община Гърмен  

На 22.05.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Лещен: УПИ II - 273

На 21.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Ковачевица: Кв. 23, УПИ ІV

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Рибново: Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, М. Бърдо, местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осма, Първа, Седма, Тринадесета, Четиринадесета

Община Петрич  

На 21.05.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Места, Серска, Цар Борис III

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Дунав, Каймак Чалан, Полковник Дрангов, Солунска, Стопански Двор, Христо Чернопеев, Цар Борис III

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 21.05.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая, Иван Апостолов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Полковник Дрангов, Серска, Цар Борис III

На 22.05.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Воден, Гарата, Долна Джумая, Дунав, местност Кумли, местност Под Гарата, Морихово, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Серска, Стопански Двор, Цар Борис III, Цар Калоян

На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Капатово

На 22.05.2018 г. /09:15 - 10:15 ч.; 12:15 - 13:15 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Битоля, Воден, Гарата, Д-Р Асен Златаров, Долна Джумая, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Кожух, местност Кумли, местност Под Гарата, Морихово, Осогово, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Промишлена Зона, Рокфелер, Серска, Солунска, Стопански Двор, УПИ IX Кв. 39, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Калоян, Цар Самуил, Червена Скала, Шипка

На 22.05.2018 г. /09:15 - 13:15 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Каймак Чалан, Цар Борис III

На 23.05.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Дрангово, Общ. Петрич

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Бабуна, Битоля, Дунав, Дунав, Каймак Чалан, Кожух, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Солунска, Стопански Двор, Христо Чернопеев, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Борис III

На 23.05.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Митино

На 23.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Беласица: Беласица, Васил Левски, Девети Май, Дермено, Динк Махле, Крали Марко, местност Горни Парници, Мраморница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Битоля, Дунав, Искър, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Мусала, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Свобода, Серска, Скопие, Солунска, Стопански Двор, Хан Аспарух, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман

Община Разлог  

На 21.05.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долно Драглище

На 21.05.2018 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Баня, Общ. Разлог: III,Кв. 49, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Девета, Деветнадесета, Неофит Рилски, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, УПИ XIx-610 Кв 44, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 22.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Разлог: Варош, Голак, Еделвайс, Св. Св. Кирил и Методий, Тодор Александров

На 22.05.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  Разлог: Бела Река, Христо Ботев

На 22.05.2018 г. /10:45 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долно Драглище: 026036, УПИ Ix 219 Кв 42

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

Община Сандански  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Плоски: Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка;

На 22.05.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:00 - 16:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ -  Малки Цалим;

На 22.05.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ -  Белевехчево; Бождово; Дебрене, Общ. Сандански: Местн. Свинарнико, Свети Никола; Джигурово: 10-79, УПИ VII-381; Мелник: Идентификатор 47754. 501. 182. 1. 6, Мелник, Неуточнен Адрес, УПИ 1 Кв. 19; Поленица: 6-ти Септември, Армейска, Бански път, Божур, Бяло Море, Вихрен, Георги Димитров, Гоце Делчев, Гушевица, Димитър Благоев, Изгрев, Кирил и Методи, Македония, местност Резиденция, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Петър Берон, Пирин, Полски път, Първи Май, Рила, Св. Иван Рилски, Стопанска, Съединение, Трети Март, Х-77, Кв. 8, Шипка, Яне Сандански; Разлог: Дилберов Мост, местност Пети Километър, местност Скалата; Сандански: местност Чинар Круши, извън регулация, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Кръстьо Хаджииванов, местност Нишан Таши, местност Паркова Зона, местност Чинар Куши, Полковник Дрангов, Р-Н Главен пътЕ-79, Р-Н пътя На Хидрострой, Сандански Мискет, Стефан Стамболов; Склаве: Веселин Бабалеев;

На 22.05.2018 г. /08:45 - 14:15 ч./ -  Поленица: 6-ти Септември, Бяло Море, Изгрев, Младост, Никола Вапцаров, Полски път, Стопанска, Съединение, Трети Март;

Община Симитли  

На 21.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 22.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 23.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./  На 25.05.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Симитли: Бреза, Георги Димитров, Долен Герен, Зеленка, Кокиче, Никола Вапцаров, Пазара, Симитли, Струма, УПИ 1-538 Кв. 22, Христо Ботев

На 23.05.2018 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  Брежани: Георги Димитров, Здравец, местност Вощинарци, Миньор, Пейо Яворов, Христо Апостолов, Център

На 25.05.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Брежани

На 25.05.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Симитли: Бангелови Тополи, Димитър Благоев, Искра, местност Бангеови Тополи, Ораново, Победа, Септемврийска, Симитли, Славянска

Община Хаджидимово  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 22.05.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Копривлен: Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

Община Якоруда  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Юруково

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването. 


ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

Община Дупница  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: I,Кв. 124 Ж. П Гара, Аракчийски Мост, Възход, Никола Малашевски, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Тютюнева Долина

На 21.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Дупница: Антон Страшимиров, Възход, Георги Икономов, Мир, Родопи, Свети Иван Рилски, Скопие, Тютюнева Долина, Чаталджа

На 21.05.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Дупница: Възход, Жп Гара Приемна, Отец Паисий, Свети Иван Рилски

На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Родопи, Свети Иван Рилски, Скопие

На 22.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Дупница: Свети Иван Рилски, Скопие

На 22.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Страхил Войвода

На 23.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Васил Левски, Втори Януари, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Яворов

На 23.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Дупница: Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Родопи, Свети Иван Рилски, Скопие, Стефан Караджа, Тракия, Хаджи Димитър, Шейново

На 25.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Бисеров, Княз Борис I, Свети Иван Рилски, Свобода

На 25.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Дупница: 68789. 17. 76, ІІІ, Кв. 95, Андон Величков, Бисеров, Булаир, Вихрен, Кирил и Методий, Княз Борис I, Македония, Пазарна, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Трети Гвардейски Полк, УПИ І, Кв. 78, УПИ Ііі, Кв. 95, Хан Крум

Община Кюстендил  

На 21.05.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Бобешино; Вратца: махала Вучкова, махала Гаджалска, махала Илчова, махала Ливадска, махала Мазнево, махала Мацаранска, махала Рекалска, махала Стоилкова, махала Терзийска, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил; Горна Брестница; Горно Уйно; Грамаждано: местност Гола Велика; Гурбановци; Гърляно: Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, махала Балиндол, махала Баовец, махала Биковска, махала Джопарска, махала Долна, махала Леските, махала Реката, махала Ресенска, махала Ярешка, местност Смоквата, местност Средно Поле, Руен; Гюешево: 000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, махала Богданица, махала Борнарска, махала Гарище, махала Димирци, махала Зарева, махала Рекалска, махала Тонева, махала Центъра, махала Цървенджийска, махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух; Долно Село: М. Планиница, махала Бистрица, махала Буковска, махала Дяволска, махала Каймаканска, махала Кошарелска, махала Логовска, махала Малиновска, махала Пищилци, махала Превалец, махала Ридарци, махала Салакунска, махала Транчовска, махала Чукарска, махала Шаламанци; Долно Уйно: махала Олтоманци; Жиленци: Везенска махала , С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Курбанци, махала Босачка, махала Везенска, махала Грънчарска, махала Долна, махала Мазнево, махала Сиракова, махала Сърбинска, махала Чифлика, махала Юручка, местност Грамаге, Осогово, Радослав Нотев, Рекалска, Стопански Двор, Христо Ботев; Ивановци, Общ. Кюстендил; Каменичка Скакавица: Васил Левски, Здравец, Каменица, махала Дудевска, махала Пилищарска, махала Чакмаджийска, махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър; Коприва; Кутугерци; Кършалево; Кюстендил: Белият Камък, Бреза, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Емил Марков, Крум Зарев, махала Корубанска, местност Влахов Дол, местност Гнила, местност Гола Велика, местност Динката, местност Жабокрътски Рид, местност Полски Имоти, местност Ръжеве, местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Раденко Видински, Светамински Бор, Станкевско Шосе, Ул. Дупнишко Шосе; Ломница, Общ. Кюстендил: махала Анина, махала Батина, махала Богойна, махала Грамаче, махала Джурина, махала Донина, махала Милоорниче, махала Плавнище, махала Попов Дол, махала Прекендачка, махала Равно Буче, махала Щърбец; Мазарачево: махала Безбелинци, махала Модро Поле, махала Тренките, махала Черна Река; Преколница: махала Байковска, махала Вароша, махала Делевска, махала Карадачка, махала Османци, махала Прапорска, махала Ридарска, махала Сливарска, махала Тупандийска, махала Чукойска; Раненци: Людмила Живкова, махала Боровска, махала Велиновска, махала Димовска, махала Друмлийска, махала Кривошийска, махала Лехчанска, махала Мечкарска, махала Реджовска, махала Славевска, махала Стругарска, махала Центъра, махала Шляпарска; Ръсово: махала Рекалска, Община Кюстендил, махала Лесичка; Церовица: махала Бело Камене; Чудинци;

На 22.05.2018 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Блатец, Общ. Кюстендил: махала Граньова; Дождевица; Драговищица, Общ. Кюстендил: V-908,Кв. 61, Асен и Петър, Георги Григоров Фарадей, Гладстон, Девети Септември, Еделвайс, Земен, Изгрев, Камчия, Кокиче, местност Перивол, Никола Вапцаров, Нов Живот, Оборище, Орлица, Осогово, Петър Берон, Преслав, Рила, Синчец, Славчо Темкин, Тинтява, Чаталджа, Череша, Шейново, Шести Септември, Ягода; Дупница: 324+460 До 324+840; Кюстендил: Соволска; Лисец, Общ. Кюстендил: 000520; Мазарачево: махала Боровица, махала Валявица, махала Маренска; Радловци; Соволяно: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бистрица, Божур, Васил Левски, Вихрен, Владимир Поп Томов, Възход, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Девети Септември, Здравец, Иглика, Китка, Кокиче, Комсомолска, Лале, Любен Каравелов, Любен Харалампиев, Любикова, местност Белуток, местност Брегове, местност Долбин, местност Модро Поле, Минзухар, Младост, Незабравка, Осогово, Пионер, Победа, Райко Даскалов, Рила, Руен, Съборището, Теменуга, Хан Омуртаг, Христо Божички, Христо Ботев, Цар Симеон, Череша, Ябълка;


ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник  

На 21.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Садовик;

На 22.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Душинци;

На 23.05.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Кривонос;

На 25.05.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Слаковци;

На 25.05.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Брезник:  06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник:  083011, местност Страище, махали.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40; Ноевци; Селищен Дол; Сопица; Ярджиловци:  Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

Община Ковачевци  

На 21.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 22.05.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./  На 23.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 25.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Ковачевци, Общ. Ковачевци

Община Перник  

На 21.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:  Кракра;

На 22.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 23.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:  Найчо Цанов;

На 22.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Перник:  Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица, Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма, Тунджа, УПИ 1 Кв.263;

На 22.05.2018 г. /09:45 - 10:00 ч./ -  Перник:  Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин;

На 22.05.2018 г. /09:45 - 13:00 ч./ -  Перник:  Златоград, Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин;

На 25.05.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Горна Диканя:  X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв.116а, ПИ203, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165; Гълъбник:  Кв.25 УПИ XІІІ-353, УПИ Vіі-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6; Долна Диканя:  884 Кв.67а и 67б, 926, XIII-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40; Дрен:  V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета; Студена, Общ. Перник:  Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев; Чуковец, Общ. Радомир;

На 25.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Старо Село, Общ. Радомир:  VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, Мах.Дукова;

На 25.05.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 14:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ -  Мърчаево:  10-Та;

На 25.05.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ -  Големо Бучино:  Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин, Нарцис, Република, София, Струма, УПИ XxIV Кв. 39, Яланджийска, Ясен; Драгичево:  V-14,Кв.83, VІІ-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Христо Ботев, Черни Връх, Янтра; Мало Бучино:  Люлин/2-ра/; Перник:  Бучински Път;

На 25.05.2018 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Драгичево:  V-14,Кв.83, VІІ-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Бор, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Здравец, Ивайло, Лебед, М.Копринено Орище Пи 324, Мах.Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Мрамор, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003, Пи 1625,М.Серимеж, Реката, Република, Сава Асенов, Серимеж;

Община Радомир  

На 25.05.2018 г. /09:45 - 10:45 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ -  Батановци:  3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна;

На 21.05.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Кошарите;

На 22.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 11:30 ч.; 10:45 - 11:30 ч./ -  Владимир: Пи 149 Кв,14; Долна Диканя; Друган:  VІ-485,Кв. 45, Чачулова Махала; Червена Могила;

На 22.05.2018 г. /09:30 - 11:30 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 10:45 - 11:30 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир:  Мах.Горни Раковец, Мах.Егреците, УПИ ІX-1083,1084;

На 22.05.2018 г. /10:45 - 11:30 ч./ -  Долни Раковец:  Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л ІХ-428, Кв.27, УПИ 1-167  Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1;

На 22.05.2018 г. /10:45 - 11:30 ч./ -  Кондофрей:   Общ.Радомир;

На 22.05.2018 г. /10:45 - 11:30 ч./ -  Радомир:  Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг;

На 25.05.2018 г. /09:45 - 10:45 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ -  Борнарево: УПИ I-066007 Кв.66; Копаница; Лесковец, Общ. Перник:  Бившо Ткзс; Перник:  Железничарска; Планиница, Общ. Перник:  П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1; Радомир:  Мах.Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник:  Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин; Ярджиловци:  Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;


15.05.2018

ЧЕЗ СПИРА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТИ ПО ВРЕМЕ НА МАТУРИТЕ

Компанията извърши извънредни обходи на съоръженията, захранващи училища

„ЧЕЗ Разпределение България“ преустановява планираните ремонтни дейности за периода 10.05-15.06.2018 г. от 7:30 часа до 17:00 часа по съоръжения, които захранват държавни, общински и частни учебни заведения на територията, обслужвана от дружеството. В началото на май бяха извършени извънредни обходи на съоръженията, захранващи училища, за да се осигури безупречното им техническо състояние и повиши сигурността на електрозахранването по време на националното външно оценяване (матурите).

„Матурите са много важен момент в живота на децата и техните родители и ние сме предприели специални мерки, за да гарантираме спокойното им протичане. Създали сме организация за приоритетно възстановяване на електрозахранването за учебните заведения, където ще се провеждат матури“, каза Васил Василев, директор „Експлоатация на мрежата“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Компанията съставя графика на планираните ремонти, като се съобразява с датите на изпитите за външно оценяване и, при необходимост, съгласува изключванията на електричеството с ръководствата на училищата.

При съвпадение на планирани дейности и изпити, ремонтите ще бъдат отлагани за по-късен период, а ако ремонтът вече е започнал, той ще бъде временно прекъсван и електрозахранването ще бъде възстановявано.

„Инерком“: Ще запазим работните места, доходите и социалните придобивки, които служителите в ЧЕЗ получават

Днес представители на „Инерком“ бяха изслушани от народните представители от Временната парламентарна комисия.

По темата за увеличението на цените на електроенергията, поискано от ЧЕЗ за следващия регулаторен период от 1 юли 2018 година, Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на „Инерком“, съобщи, че компанията не е участвала в изготвянето на подаденото от страна на ЧЕЗ пред КЕВР предложение. “Знаете, че нито едно дружество в България не може да вдига цената на електрическата енергия еднолично. Цената на електрическата енергия се определя от КЕВР, който е независим орган. Да не забравяме, че „Инерком“ все още не е собственик на дружествата и не може да има отношение към подаденото пред Регулатора заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия за следващия регулаторен период.”

Милена Стоева обясни, че, след приключване на сделката, през следващите три години „Инерком“ ще работи по цени, които са утвърдени от КЕВР по предложението, направено от ЧЕЗ, който все още е собственик на дружествата. “Когато затворим сделката, ще наследим тези цени за следващите три години. Ние няма да можем да ги предоговаряме, въпреки промяната на собствеността, и ще трябва да работим при тези условия.”

Относно кредита, който „Инерком“ ще вземе за закупуване на компаниите, Стоева още веднъж поясни, че този дълг не е на ниво разпределително или електроснабдително дружество и че разходите по сделката за придобиването на дружествата не влияят върху цената на електрическата енергия, не са разходоопределящи елементи, на базата на които се определя цената на ел. енергията и мрежовите услуги от КЕВР.

По-рано през деня „Инерком“ внесе в деловодството на Парламента писмен отговор на писмо, изпратено до Временната парламентарна комисия от синдикалните лидери на КНСБ и  Подкрепа – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов, в което те изразяват загриженост относно социалните параметри на сделката за придобиване на българските активи на ЧЕЗ.

В  отговора на „Инерком“ ясно се посочва, че компанията проявява национално отговорно поведение и ангажираност по отношение на социалните параметри на сделката, както и че на 4 април нейни представители вече са се виждали със синдикалните организации в дружествата на ЧЕЗ. „В открит диалог с тях дискутирахме всички поставени въпроси и можем категорично да заявим, че социално напрежение в дружествата на ЧЕЗ няма, притеснения относно запазването на работните места, доходите и социалните придобивки на хората няма“, се казва в писмото до Временната комисия.

„За нас е ценен всеки един от служителите на ЧЕЗ, който с доказан професионализъм години наред се е грижил за сигурността и качеството на доставките на ел. енергия за всички потребители и клиенти на компанията. В дружествата на ЧЕЗ в България работят 3 275 служители, доказани професионалисти, на които „Инерком България“ЕАД ще разчита и след приключване на сделката. Високо оценяваме приноса им за добрите показатели, постигнати през годините, включително и резултатите от последните отчети на групата...

Нашето намерение е да продължим добрите практики, свързани с развитието на човешките ресурси в дружествата и с професионалното усъвършенстване на служителите, за да гарантираме устойчив ръст на качеството на услугите, които ще предоставяме на потребителите. Смятаме да запазим нивото на социалните придобивки, които служителите получават към момента, като ще се стремим да ги актуализираме като фактор за по-висока удовлетвореност и продуктивност.

Ясно осъзнаваме отговорността на дружествата и очакванията към нас за обезпечаване на сигурността на електроенергийните доставки. Затова ще поддържаме работна среда, която да гарантира предвидимост на управленските решения, високо ниво на компетентност и възможности за въвеждане на нови и модерни системи за управление и дигитализация на процесите.“, пише още в отговора на „Инерком“ до Временната комисия.

“За финансирането на сделката за ЧЕЗ „Инерком“ разговаря с банкови институции с висок кредитен рейтинг”, заяви пред Времената парламентарна комисия днес Веселин Захариев, партньор в компанията „Мейн кепитал“, която е финансов консултант на „Инерком“ по сделката за придобиването на българските активи на ЧЕЗ. Той увери народните представители, че имената на финансиращите банки ще станат известни преди финализирането на сделката и прехвърлянето на акциите, както и че притесненията относно прозрачността на финансирането са неоснователни, тъй като финансирането на сделка от подобен мащаб може да се извърши единствено по утвърдени финансови стандарти и подлежи на проверка от компетентните по въпроса институции след нейното приключване. Веселин Захариев обясни още, че финансирането и самата сделка се извършват в страни-членки на Европейския съюз и банковите транзакции в него подлежат на строга регулация и контрол, и това важи с още по-голяма сила, когато става дума за публични компании.

С  уважение, Инерком България


КОМПАНИИТЕ НА ЧЕЗ УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОДИТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ПО СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност и по-добро обслужване на клиентите

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД, успешно преминаха през месец март тази година одит за подновяване на сертификатите на системите за управление на качеството съгласно изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

Одиторски екип от реномираната сертифицираща компания “ТЮФ Рейнланд-България” ЕООД провери документацията и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследи работните процеси в различните звена на компаниите. При проверката бе установено, че „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД стриктно спазват изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

„Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания. Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите клиенти”, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България получиха сертификат за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 през март 2012 г. Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт от 25.09.2015 г. като БДС EN ISO 9001:2015, който замени и отмени БДС EN ISO 9001:2008. През март 2018 г. друга компания на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ Електро България“ АД, също успешно премина одит за подновяване на сертификацията на системата за управление на качеството, съгласно стандарта.22.04.2018

250 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК

Дружеството отчита 14% ръст при интернет плащанията през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2017 г.

Над 250 000 битови клиенти на ЧЕЗ предпочитат да плащат безкасово сметките си за електроенергия. Те използват банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, като най-предпочитаните начини за безкасово разплащане са по интернет и директния дебит на банките. Броят на осъществените безкасови транзакции за периода януари – март е 752 000, с което достигна 17% от общия брой плащания през тези месеци. От тях 281 000плащания са извършени по банков път. За първото тримесечие на тази година се регистрира и ръст от 14% при интернет плащанията – над 468 000, спрямо същия период на миналата 2017 г.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите. През последните години устойчиво нараства броят на клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат обслужвани от разстояние. Компанията предлага 9 начина за безкасово плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard.

Подробна информация за възможностите за различните видове плащания може да се получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, на info@cezelectro.bg, както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД15.04.2018

ЧЕЗ ДАВА СТИПЕНДИИ И НА СТУДЕНТИ ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Дружеството разширява програмата си „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ и за висшите учебни заведения

Групата ЧЕЗ в България разширява обхвата на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като от настоящата година в нея вече ще могат да участват и студенти от електротехнически специалности. Целта е да се повиши популярността на тези специалности сред младите хора и да им се покаже, че те имат перспективи за развитие в енергийния сектор и в България, който през последните години претърпява изключително динамични промени.

„Чрез програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици и студенти се надяваме да ги мотивираме да изберат професията на енергетика за своя съдба. Българската енергетика и българското общество имат нужда от младите си таланти“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

В конкурса могат да кандидатстват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България. Всяка година компанията ще предоставя стипендии на трима изявени студенти, класирани на конкурсен принцип и на база обявените критерии, които са публикувани на сайта www.stipendiant.com. Указанията за кандидатстване и сроковете ще бъдат предоставени и на предстоящата сесия на „ЧЕЗ Академия“, която ще се проведе на 26.04.2018 г в новия Технически учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“.

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е част от дългосрочна политика на дружеството за насърчаване на професионалното образование в България. Той стартира през 2012 г. и бе насочен към ученици от 12 клас на професионалните технически гимназии на територията на Западна България. Досега в състезанието са кандидатствали над 750 ученици, от които 49 са получили стипендии. Повече подробности за конкурса и правилата може да бъде намерени на сайта: www.stipendiant.com.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg09.04.2018

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ГОТОВНОСТТА НА ЧЕЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Участниците в консултативния орган изразиха удовлетворение от дружеството предприетите мерки

Готовността на компаниите от Групата ЧЕЗ в България да приложат регламента за защита на личните данни бе обсъдена по време на XXIII-то заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ, което се проведе на 5 април. „Целта на регламента е да даде по-голям контрол на гражданите върху това какво се случва с техните лични данни. Компаниите на ЧЕЗ са напълно готови за цялостното прилагане на регламента, считано от 25 май 2018 г.“, заяви Лазар Чифлигаров, директор „Защита на личните данни“, „ЧЕЗ България“ ЕАД. Той представи подготовката и мерките, които са предприети от компаниите в Групата ЧЕЗ в България в изпълнение на регламента.

В изпълнение на изискванията на регламента в „ЧЕЗ България“ ЕАД е създадена позицията директор „Защита на личните данни“, чиято функция е да информира и съветва относно реда за работа с лични данни, да наблюдава спазването на регламента и да сътрудничи с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни. Участниците в потребителския съвет изразиха удовлетворение от предприетите мерки за прилагане на нормативния акт.

Потребителският съвет към ЧЕЗ е консултативен орган, създаден през 2013 г. с цел да анализира и предлага за внедряване добри практики в обслужването на клиенти. Членове на съвета са независими потребителски организации като Българската национална асоциация „Активни потребители", Федерацията на потребителите, Независимият съюз на потребителите, Институтът за енергиен мениджмънт, Комисията за защита на потребителите, утвърдени експерти в електроенергетиката и граждански сдружения.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД УСПЕШНО ПРЕМИНА ОДИТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, СЪГЛАСНО СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2015

Експертите на сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд – България“ потвърдиха, че системата за управление на качеството, прилагана в Дружеството, изпълнява изискванията на новата версия на стандарта

От 12 до 16 март 2018 г. в „ЧЕЗ Електро България“ АД бе проведен одит за подновяване на сертификацията на системата за управление на качеството по новата версия на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Одиторите от международната сертифицираща организация „ТЮФ Рейнланд – България“ ЕООД осъществиха проверка за съответствието на процесите в практическата дейност на звената в „ЧЕЗ Електро България“ АД с изискванията на новата версия на стандарта и регламентите в документацията на системата за управление на качеството предвид актуалните особености на процесите в Дружеството и условията на приложимите законови и регулаторни изисквания.

По време на проверката не бяха установени несъответствия с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Заключението на одиторите е, че Дружеството е внедрило и прилага ефикасна система за управление на качеството за постигане на своята политика и цели. Екипът за одит потвърждава, че системата за управление на „ЧЕЗ Електро България“ АД изпълнява изискванията на стандарта, адекватно се прилага и поддържа.  

Директното влияние на професионализма и отговорността на служителите при осъществяване на преструктурирането на бизнеса на Дружеството през ноември 2017 г. аргументира положителните резултати от извършения одит и утвърждава „ЧЕЗ Електро България“ АД като компания, която в своята дейност се придържа към най-високите стандарти в областта на обслужване на клиенти. Прилагането на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 гарантира непрекъснато повишаване на ефективността на бизнес процесите и по-качествено обслужване на клиентите на Дружеството, отговарящо на нарастващите им специфични изисквания в условията на динамично развиващи се пазар и технологии.

„ЧЕЗ Електро България“ АД получи през март 2012 г. сертификат за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008. Стандартът гарантира, че всички структури и служители на сертифицираната компания прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на бизнес процесите, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите и партньорите на дружеството. Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 има статут на български стандарт от 25.09.2015 г. като БДС EN ISO 9001:2015. Българският стандарт заменя и отменя БДС EN ISO 9001:2008.


Съобщение до медиите

В Прага се проведоха разговори между „ЧЕЗ а.с.“ и „Инерком България“

Днес следобед в Прага се състоя среща между представители на „ЧЕЗ а.с.“ и „Инерком България“. На нея бяха обсъдени две теми:   

1.  Съгласуване на действия съгласно подписания договор между двете страни във връзка с процедурата по подаване на уведомление пред КЗК по реда на чл. 79 ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията.

2.  Представителите на „Инерком България“ запознаха „ЧЕЗ а.с.“ с искането на българската държава да участва в сделката.

Разговорите ще продължат и през следващите дни. За резултата от тях „Инерком България“ ще информира всички заинтересовани страни.

„Инерком България“

6. 03. 2018 г. 


ИЗЯВЛЕНИЕ НА Инерком България ЕАД:

Изрядни сме, сделката  е прозрачна и според  най-добрите бизнеспрактики!

-  Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София, едва днес се запознах с премиера Бойко Борисов, казва в изявление пред медиите изпълнитеният директор на Инерком България ЕАД г-жа Гинка Върбакова

В последните седмици вие сте свидетели, а ние -  потърпевши от безпрецедентната и яростна кампания, насочена срещу една коректна и изрядна пред държавата българска компания, каквато е нашата – „Инерком“.

Това се случва, защото сме избраният сред множество кандидати да сключи договор за  продажбата  на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България.

Свидетели сме на един политически и икономически шантаж, целящ  спирането на една абсолютно законосъобразна сделка и на груба намеса в инвестиционните намерения на нашата компания.

Яростното политизиране на продажбата на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, достигна до степен на сатанизиране. Различни политически сили, фактори и институции видяха в тази сделка единствено и само възможност за повишаване на политическите си рейтинги, за трупане на дивиденти, за раздухване на страхове и съмнения, за тиражиране на спекулации.

Трябва да признаем, че когато преди повече от година подготвяхме документацията заучастие в тази изключително сложна, мащабна и водена по най-добрите европейски и световни стандарти сделка, сериозно подценихме ролята на политическата интрига в тази ситуация. Подценихме и възможността да бъдем атакувани от наши конкуренти, които искат да провалят сделката и да я обърнат в своя полза, но не по законов ред или чрез откритото и прозрачно конкурентно състезание, а чрез оказване на политически натиск в България и в Чехия. Атаките срещу нас са и заради икономически интереси на вече отпаднали от преговорите кандидати, които не искат честно състезание, конкурентни предложения и законосъобразни действия, за да получат и сключат тази сделка. Те искат да спечелят „по служебен ред“, задкулисно, чрез оказване на политически натиск - както върху нас, така и върху дружеството-продавач ЧЕЗ а.с., изкривявайки медийната среда, тиражирайки откровени лъжи и инсинуации. Ние и нашата компания Инерком бяхме набедени за „лошите“ в една политическо-икономическа постановка. Това е сценарий, в който категорично отказваме да участваме!

Днес сме тук, за да отговорим на въпросите, които тревожат обществеността, медиите и политиците. Ще Ви разкажем кои сме, коя е компанията ни и с какво се занимаваме през последните 10 години. Защо именно ние сме избрани за купувач на ЧЕЗ сред останалите кандидати. Искаме да опровергаем  съмненията, че нямаме професионална биография, капацитет и финансови възможности за обезпечаване на сделката, да покажем, че имаме ясни и конкретни инвестиционни намерения и подготвен екип.

Държим да защитим доброто си име и ще отговорим на всички спекулации, на грозните квалификации и определения, които бяха отправени към нас и нашите дружества. Дължим това преди всичко на  на хората, институциите и банките, с които работим, а и на себе си. Убедени сме, че това е наше законно право и единствено правилно и  отговорно поведение в тази ситуация.

Също така искаме категорично да заявим, че с нашите адвокати ще прегледаме всички изявления, обидни квалификации, откровени лъжи и инсинуации, които бяха тиражирани по наш адрес, включително и от най-високо политическо ниво. Ще търсим правата си по отношение на всички последващи спекулации и лъжи.

Няма да допуснем да ни превръщат в марионетка, да тиражират слухове, че сме подставени лица или че участваме в схеми за скрито придобиване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България. Който твърди подобни неща, ще трябва да ги докаже в съда! Подобни лъжи, волно или неволно, обслужват корпоративните интереси на влиятелни кръгове.

Молим уважаемите депутати и медии да потърсят с ресурсите, с които разполагат, причините, финансовите интереси и злонамерените участници в този шантаж.

Въпреки произнесените и тиражирани лъжи, ние сме готови да се срещнем с президентската институция, с политическите централи, с представители на правителството, с парламентарни комисии – с една-единствена цел – да кажем истината; да оставим фактите да говорят, да успокоим обществената, политическата и медиийната среда.

Сега за фактите по сделката:

Предварително искам да кажа, че всеки един от кандитите в тази процедура има подписан договор за конфиденциалност с изключително рестриктивни и строги клаузи, които забраняват оповестяването  и коментирането на детайли, свързани със сделката. Ако попитате друг участник в същата процедура каква е структурата на финансиране на неговата оферта, той няма да ви отговори. Никой от кандидатите няма да наруши договора си за конфиденциалност. Информация за механизма на финансиране на сделката, за банковите институции, ангажирани в нея, може да бъде предоставяна единствено когато законите изискват това. Неизпълнение на договор за конфиденциалност при сделка от подобен мащаб може да предизвика прекратяване на договора за продажба и отправянето на претенции за вреди към  нас. Изискването за конфиденциалност на сделката е утвърдена, световна бизнеспрактика във всички големи международни сделки, каквато е и тази сделка.

Участието ни в преговорите за закупуване на дружествата, притежавани от ЧЕЗ а.с. в България, започна преди повече от година. Цялата процедура по сделката и всички преговори се водеха в Чехия, съгласно чешкото законодателство, а договорът за покупко-продажба се сключи по английското право. Всички разговори са водени в централата на ЧЕЗ в Прага, не по министерствата и политическите кабинети в София.

Не сме търсили разговори и контакти с нито един български политик, с нито един представител на българското правителство!

Едва тази сутрин се запознах с Министър Председателя г-н Бойко Борисов.

Във връзка с проведените разговори с г-н Борисов и в резултат на разразилата се дискусия сме съгласни да включим държавата в сделката така, че тя да има контрол върху електроразпределителното дружество за вбъдеще.

В нашия договор за покупко-продажба е поета дългосрочна забрана за промяна на собствеността и по тази причина ще започнем разговори с продавачите относно възможността да включим държавата в сделката.

Наши партньори и консултанти по тази сделка са едни от най-авторитетните български и международни компании. Накратко за тях:

·  Нашият юридически консултант по договора за покупко-продажбата е една от най-влиятелните и авторитетни международни компании „Алън и Овъри“. За Ваша информация, за 2016 год., споредThomson Reuters & Dealogic “Алън и Овъри” са  най-голямата адвокатска кантора в света по  брой сделки с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. „Алън и Овъри“ са най-голямата адвокатска кантора в света по брой сделки, с 1576 транзакции с общ размер 1,2 трилиона долара. Именно те осъществиха правна защита на интересите ни по време на преговорният процес за подготовката на Договора за продажба на акции между Инерком и ЧЕЗ.

·  От българска страна за свой юридически съветник се доверихме на една от водещите правни кантори – „Спасов & Братанов“. Тяхното уважавано адвокатско съдружие с близо 20-годишен стаж на национално и на международно ниво, с изключително богат опит в сферата на корпоративното право, сливанията и придобиванията, трансгранични финансирания и капиталови пазари.  

„Спасов & Братанов“ осъществиха правен и регулаторен дю дилиджънс, извършиха цялото правно обслужване на процеса и също участваха в преговорите с Продавача.

·  Нашият финансов консултант по сделката са „Мейн Кепитал“ (Mane Capital). Това е независима бутикова консултанска компания в сферата на инвестиционното банкиране, специализирана в стратегическото и финансово консултиране в областта на сливанията и придобиванията и капиталовите пазари. Mane Capital има доказан опит с международни трансакции и глобални инвеститори и компании, работи с множество инвестиционни фондове и стратегически инвеститори.

·  Deloitte България – изготвиха финансов и данъчен дю дилиджънс. Делойт България е част от една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите, чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.

·  Същевременно процесът по сключване на сделката в Чехия беше наблюдаван и продължително одитиран от няколко от най големите международни одиторски и консултански компании.

Имената и авторитета на консултантите, с които работим, сами по себе си дават абсолютна яснота, че сделката по закупуването на дружествата притежавани от ЧЕЗ а.с. в България е законосъобразна.

Искам да изразя изключителната си благодарност и уважение към тях за това, че ни се довериха, оцениха нашия потенциал и ни партнираха по време на целия сложен и труден процес по осъществяване на сделката в последната година и половина.

Кои сме ние?

От лидера на една политическа сила беше зададен въпросът как може Гинка от Пазарджик на 43 години да си купи ЧЕЗ? Мога ли и аз да върна въпрос в същия стил? А как може млада дама, от село Крушовица, на 28 години, да си купи Техноимпекс? Ние не можем да си позволим да водим дискусия на подобно ниво. Затова ще говорим с факти.

Ние започнахме да развиваме бизнес в енергетиката преди 10 години. Основните инвестиции на дружествата от групата на Инерком са във ВЕИ-мощности, производство на зелена енергия, строителство и реконструкция на енергийни обекти и инфраструктура, изграждане и реконструкция на жилищни и офис сгради, разработване и управление на енергийни проекти и решения.

За последните 10 години Инерком се утвърди на българския енергиен пазар като уважавано дружество, коректен данъкоплатец и надежден партньор. Ние сме един от най-големите български производители на енергия от слънчева енергия. Реализирали сме множество проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. В България имаме 6 работещи фотоволтаични централи.

Инерком е произвела над 150 000 MW h чиста енергия, като за последните 5 години оборотът на нашите дружества се е увеличил с над 300%, и за 2017 г. надхвърля 50 милиона лева. Активите на компаниите ни са на стойност над 100 милиона лева.

В дейността си Инерком използва модерни и конкурентни технологии, благодарение на които постигаме оптимални производствени параметри на ВЕИ-съоръженията, които управляваме. Стремим се към дългосрочно оптимизиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Компаниите от групата на Инерком допринасят за спестяването на 150 000 тона вредни въглеродни емисии средногодишно чрез проектите, които реализират.

Ние сме член на Българската фотоволтаична асоциация, на Камарата на строителите в България и на Националната енергийна камара.

Екипът ни се състои от компетентни експерти и професионалисти с отлична квалификация и дългогодишен опит. Един от тях е г-жа Милена Стоева, която днес седи до мен. Тя е юрист по образование и Председател на Съвета на директорите на “Инерком България” ЕАД. Има дългогодишен опит и експертиза в сферата на енергетиката и енергоразпределителните дружества, близо 10-годишен стаж на водещи позиции в дружества на ЧЕЗ в България до 2011 г.