Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 10.04.19 в 17:08


Уважаеми колеги, скъпи партньори и приятели,

Позволете ми с огромна радост да ви честитя един от най-светлите християнски празници –Великден!

Великден е символ на вярата в тържеството на доброто, на надеждата и упованието в бъдещето. Нека го посрещнем с чисти души, добри намерения, светли мисли и с дела, достойни за уважение!

Пожелавам ви заедно с Христовото Възкресение да се възродят всичките ви надежди и вярата в бъдещето!

Нека силата на зараждащата се пролет, която е съизмерима с мощната стихия на водата, ви вдъхне много енергия и да окрили всички ваши мечти!

Светли Великденски празници!

Инж. Росица Димитрова

 Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград


С Ъ О Б Щ Е Н И Я

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на Гл. канализационен клонпо ул. „Цар Самуил“, в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Булаир“, гр. Разлог, за периода от 25.04.2019 г. до 23.05.2019 г. (от понеделник до петък включително), без празничните дни, в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Цар Самуил“, в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Иван Шишман“, гр. Разлог.

Възложител на проекта е Община Разлог, а изпълнител – фирма „Миле Инженеринг“ ЕООД.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Добринище, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „1-ви Май”, гр. Добринище, общ. Банско, в периода 15.04.2019 г. – 17.05.2019 г., от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването по ул. „1-ви Май“, гр. Добринище.

От “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград препоръчват на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че в периода от 02.04.2019 г. до 26.04.2019 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград.

1.  РП  Благоевград – селски участък - с. Селище – от 11 до 12.04.2019 г., с. Зелен Дол – от 09 до 10.04.2019г., с. Падеш – от 15 до 16.04.2019г., с. Долно Лешко – от 15 до  16.04.2019 г., с. Долно и Горно Българчево – от 03 до 04.04.2019 г., с. Горно Церово – от 08 до 09.04.209г., с. Мощанец – от 16 до 17.04.2019г., с. Бучино – от 17 до 18.04.2019г. и с. Дренково – от 18 до 19.04.2019г., с. Логадаж – от 10 до 11.04.2019 г.;

  Община – Симитли,  гр. Симитли и с. Градево – от 08 до 09.04.2019 г., с. Брежани и с. Полето – от 10.04 до 11.04.2019 г., с. Крупник, с. Полена и с. Черниче – от 15 до 16.04.2019г..

2.  РП Гоце Делчев - Община Гоце Делчев,  гр. Гоце Делчев – от 16 до 19.04.2019 г., с. Корница – от 10 до 11.04.2019 г., с. Брезница – от 15 до 16.04.2019 г., с. Лъжница – от 11 до 12.04.2019 г., с. Борово – от 23 до 24.04.2019 г., кв. Средна - Г. Делчев – от 15 до 16.04.2019 г., с. Мусомища –от 10 до 12.04.2019 г. , с. Господинци – от 16 до 17.04.2019 г., с. Буково – от 22 до 23.04.2019 г., с. Делчево – от 16 до 17.04.2019 г. и с. Баничан – от 22 до 23.04.2019 г.;

  Община – Гърмен,  с. Гърмен – от 08 до 09.04.2019 г., с. Дебрен – от 10 до 12.04.2019 г., с. Дъбница – от 15 до 17.04.2019 г., с. Хвостяне – от 18 до 19.04.2019 г., с. Крушево – от 18 до 19.04.2019 г., с. Огняново и Марчево – от 22 до 23.04.2019 г., с. Балдево – от 18 до 19.04.2019 г., с. Ковачевица – от 16 до 17.04.2019 г., с. Скребетно – от 23 до 24.04.2019 г., с. Осиково – от 24 до 25.04.2019 г., с. Рибново – от 22 до 24.04.2019 г.;

  Община – Хаджидимово,  с. Тешово от 10 до 11.04.2019 г., с. Лъки – от 11 до 12.04.2019 г., с. Парил – от 15 до 16.04.2019 г., с. Гайтаново – от 17 до 18.04.2019 г., с. НоваЛовча – от 22 до 23.04.2019 г., с. Блатска – от 10 до 11.04.2019 г., с. Илинден – от 11 и 12.04.2019 г., с. Копривлен – от 11 до 12.04.2019 г., с. Нови Ляски – от 15 до 16.04.2019 г., с. Садово – от 17 и 18.04.2019 г., гр. Хаджидимово – от 18 до 19.04.2019 г., с. Петрелик – от 22 до 23.04.2019 г, с. Абланица – от 11 до 12.04.2019 г., с. Теплен – от 15 до 16.04.2019 г. и  с. Бестлен – от 17 до 18.04.2019 г.;

  Община - Сатовча, с. Сатовча – от 15 до 18.04.2019 г., с. Крибул – от 10 до 11.04.2019 г., с. Долен – от 11 до 13.04.2019 г., с. Осина – от 18 до 19.04.2019 г.,  с. Кочан – от 24 до 25.04.2019 г., с. Ваклиново – от 25 до 26.04.2019 г., с. Жижево – от 29 до 30.04.2019 г., с. Фъргово – от 10 до 11.04.2019 г., с. Вълкосел – от 15 до 18.04.2019 г., с. Слащен – от 11 до 12.04.2019 г. и с. Плетена – от 22 до 25.04.2019 г..

РП Разлог - Община Разлог, гр. Разлог – от 15 до 17.04.2019 г., с. Баня – от 23 до 24.04.2019 г., с. Годлево – от 18 и 19.05.2019 г., с. Бачево – от 18 до 19.04.2019 г., с. Елешница – от 10 до 11.04.2019 г., с. Добърско – от 10 до 11.04.2019 г., с. Горно Драглище – от 10 до 11.04.2019 г., с. ДолноДраглище – от 10 до 11.04.2019 г., ,местност  “Бетеловото” – от 18 до 19.04.2019 г., местност  “Кулиното” – от 18 до 19.04.2019 г. и  местност  “Предел” – 19.04.2019 г.;

   Община – Банско,  гр. Банско – от 10до 12.04.2019 г., с. Гостун – 17.04.2019 г., с. Осеново – 19.04.2019 г., с. Обидим – от 22 до 23.04.2019 г., с. Места и с. Филипово – от 24 до 25.04.2019 г., с. Кремен – 18.04.2019 г. и гр. Добринище – 10.04.2019 г.;

  Община – Якоруда,  гр. Якоруда – от 22 до 24.04.2019 г., с. Аврамово – 17.04.2019 г., с. Конарско  - 10.04.2019 г.  и с. Юруково – 12.04.2019 г.;

  Община – Белица,  гр. Белица – от 02 до 03.04.2019 г., с. Краище – от 04 до 05.04.2019 г., с. Горно Краище  и с. Дагоново  - от 09 до 10.04.2019 г.,

  В посочения период от 08:00 до 17:00 часа на посочената дата, горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейнно – битови цели приблизително едно денонощие.СЪОБЩЕНИЕ

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД - Благоевград уведомява своите потребители от с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката, Община Струмяни, че във връзка с планов авариен ремонт на довеждащ главен водопровод, водподаването ще бъде спряно на 20.03.2019г.  (сряда) от 08:30 до 17:00 часа.

 “Водоснабдяване и канализация”ЕООД  се извинява за причиненото временно неудобство.


Кампания „Безлихвено плащане“ по случай Световния ден на водата – 22 март 2019 г.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари задължения на граждани, без да се включват дължимите лихви за забавените плащания.

Безлихвеното плащане ще се извърши в периода от 06.03.2019 г. до 31.03.2019 г. като инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица.

Плащанията могат да се извършат във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей.

За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола. Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхавата на настоящата кампания.

                                                               

За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80103
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60