Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 22.03.17 в 07:55Стимули, информационна кампания и конкурси за 60 години ВиК Благоевград

Информационна кампания с мотото „Водата е безценна, ние имаме отговорността да я доставим до всеки дом“ е част от празничните прояви за юбилейните 60 години на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград. Идеята на ръководството е да се сподели работата и отговорността на дружеството към доставяне на услуги по водоподаване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, и това като част от споделената отговорност на всички ни – за отношение към водата и разумното й ползване.

На колко години е водата и как водата стига до дома ни – по тези теми пък творят децата. Техните творби – рисунки, макети, стихове ще видим на 22-ри март. Тогава е големият празник, Световният ден на водата, професионален празник, 60-годишен юбилей на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград. Бъдещи еколози и инженери, всички студенти пък имат специална покана да пишат за „Пътя на водата“. Най-добрите по темата ще имат шанса да получат практически опит като стажанти във ВиК, анонсира управителят на дружеството инж. Росица Димитрова.

В Деня на водата, на връх празника на ВиК Благоевград, 22-ри март късметлиите сред всички нас, абонати на ВиК, също ще очакват приятни изненади.

За юбилея на дружеството – стимули ще има и за най-добър стопанин, като състезанието ще бъде между регионалните поделения на ВиК. Със закачливото мото „Надгрижване“ се търсят най-грижливо стопанисвани и поддържани ВиК-съоръжения на територията на дружеството.

А знаете ли, че преди 60 години малък екип водопроводчици започват работа по хигиена на селските водопроводи, инвентаризация и саниране? Така е създадено дружеството Водоснабдяване и канализация. Днес десет пъти по-голям екип има стократно по-голяма отговорност. Да доставя безценната течност, с най-добро качество, до всеки дом и с отговорност към природата да поддържа съоръженията по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Това ще бъде в основата за създаване на Музей на ВиК, анонсират още от Водоснабдителното дружество. 

До края на годината, съпътстващите големия празник прояви в дружеството са курбан за здраве и пикник сред природата, тиймбилдинг за работещите в дружеството, отговорността към оперативната работа за нови инвестиции за подобряване качеството на услугите от ВиК и надеждата за по-малко аварии през юбилейната 2017 година. 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград обявява конкурс по случай 60-годишнината на дружеството на тема „По пътя на водата” за:

1. Детска рисунка;

2. Макет;

3. Есе.

Участие в конкурса може да вземе всяко дете и всеки младеж, които желаят да се изявят по обявената тема.

Специална покана за участие имат децата от детските градини и училища, възпитаниците на школите по изкуства към Центъра за личностно развитие Благоевград.

Специална покана имат и студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природо-математически факултет и Факултета по изкуства.

Срок за представяне на творчестото: до 16.00 часа на 20.03.2017 год. на адрес: гр. Благевград 2700, ул. „Антон Чехов” №3; e-mail: vik_bl@avala.bg,

с информация за обратна връзка с участниците.

Представяне и награждаване на най-добрите творби ще се състои на: 22 март 2017 год.от 10.00 часа в двора на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3


За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80103
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60


СЪОБЩЕНИЕ, 13.02.2017г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2017-0002.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.


СЪОБЩЕНИЕ, 19.01.2017г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2017-0001.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:www.vikblg.com.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград напомня на всички потребители на услугата „водоснабдяване”, че във връзка с настъпването на зимния сезон е необходимо да предприемат мерки за предпазване на водомерите, дворните водопроводни мрежи и сградните водопроводни инсталации от замръзване.


СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевградобявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград,разпределена в 3 обособени позиции“

Уникален номер в Регистъра на ОП:9057084.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.


СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевградобявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Благоевград”.

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057017

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.
СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Изпълнение на строително ремонтни  работи в сгради на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за подобряване условията на труд на персонала на дружеството“.

  ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2016-0006.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение. 

 

 

 

print Отпечатай