Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 03.01.18 в 17:39

С Ъ Б Щ Е Н И Е

”Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с планов ремонт на 04.01.2018 г. (четвъртък) от 08.00 часа до 14.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Св. Иван Рилски“, ул. „Иларион Макриополски“, ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Христо Силянов“.

  От Ръководството на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Благоевград се извиняват за причиненото неудобство!
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка сремонт на водопроводната мрежа в участъка от ул. „3-ти Март“ до Бензиностанция „Петрол“, гр. Симитли на  22.12.2017 г. (петък) от 08.00 часа до 17.00 часа по време на строително монтажните работи водоснабдяването ще бъде преустановено.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград


Кампания „Безлихвено плащане 2017 г.“

За поредна година Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари сметки на граждани, без да се вземат дължимите лихви за забавените плащания.

Безлихвеното плащане може да се извършва в периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. като инициативата е за сектор „Население“ и не обхваща държавни, общински и частни юридически лица.

Плащанията могат да се извършват във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей. По този начин всеки гражданин ще спести плащането на лихви, които в много от случаите са високи.

Ръководството на Дружеството гарантира, че дължимите лихви за забавено плащане ще бъдат приспаднати от сметките на потребителите, възползвали се от кампанията „Безлихвено плащане“.

За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола.

Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхвата на настоящата кампания.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград напомня на всички потребители, собственици на водоснабдени имоти, че във връзка с настъпването на зимния сезон е необходимо да предприемат мерки за предпазване на водомерите, дворните водопроводни мрежи и сградните водопроводни инсталации от замръзване.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград


"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че от 2 октомври 2017г. (понеделник)  до 1 декември 2017г. (петък) ще се ремонтира уличен водопровод и канал по ул."Илинден" от о.т.25 до о.т.123, село Рилци, община Благоевград.

В тази връзка се уведомяват живущите в този участък, че от 08.00 часа до 18.00 часа по време на строително-монтажните работи, водоподаването ще бъде нарушено.

От Дружеството апелират живущите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди.

Ръководството на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград се извинява за неудобството.
Стимули, информационна кампания и конкурси за 60 години ВиК Благоевград

Информационна кампания с мотото „Водата е безценна, ние имаме отговорността да я доставим до всеки дом“ е част от празничните прояви за юбилейните 60 години на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград. Идеята на ръководството е да се сподели работата и отговорността на дружеството към доставяне на услуги по водоподаване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, и това като част от споделената отговорност на всички ни – за отношение към водата и разумното й ползване.

За юбилея на дружеството – стимули ще има и за най-добър стопанин, като състезанието ще бъде между регионалните поделения на ВиК. Със закачливото мото „Надгрижване“ се търсят най-грижливо стопанисвани и поддържани ВиК-съоръжения на територията на дружеството.

А знаете ли, че преди 60 години малък екип водопроводчици започват работа по хигиена на селските водопроводи, инвентаризация и саниране? Така е създадено дружеството Водоснабдяване и канализация. Днес десет пъти по-голям екип има стократно по-голяма отговорност. Да доставя безценната течност, с най-добро качество, до всеки дом и с отговорност към природата да поддържа съоръженията по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Това ще бъде в основата за създаване на Музей на ВиК.  

До края на годината, съпътстващите големия празник прояви в дружеството са курбан за здраве и пикник сред природата, тиймбилдинг за работещите в дружеството, отговорността към оперативната работа за нови инвестиции за подобряване качеството на услугите от ВиК и надеждата за по-малко аварии през юбилейната 2017 година. 
За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80103
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60СЪОБЩЕНИЕ, 13.02.2017г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2017-0002.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.