Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 18.06.19 в 10:55
С Ъ О Б Щ Е Н И Я

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че в периода 10.06.2019 г. (понеделник) – 28.06.2019 г. (петък) ще извърши строително-монтажни работи за ремонт на съществуващ уличен водопровод по ул. „Стоимен Календерски, част от инвестиционната програма на дружеството за 2019 г.

Водоподаването ще бъде преустановено през делничните дни по цялата улица от кръстовището с ул. „Цар Симеон” до кръстовището с ул. „Илинден”, в периода на ремонтните дейности.

Умоляват се живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от  8:00 до 17:00 часа.

Препоръчва се на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград се извиняват се за причиненото неудобство.„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на град Добринище, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Никола Парапунов”, от о.т. 495 до о.т. 491, гр. Добринище, общ. Банско, в периода от 17.06.2019 г. до 21.06.2019 г., в часовете от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Никола Парапунов, гр. Добринище.

Препоръчва се на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на улична канализация по ул. „Братя Кулини“, от о.т. 540 до о.т. 541, за периода от 27.05.2019 г. до 21.06.2019 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Братя Кулини“, в участъка от кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. „Подполковник Спиридонов“, гр. Разлог.

Препоръчва се на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.


За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80103
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60