Важни контакти и информация на ВиК Благоевград

| обновено на 20.11.17 в 17:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград напомня на всички потребители, собственици на водоснабдени имоти, че във връзка с настъпването на зимния сезон е необходимо да предприемат мерки за предпазване на водомерите, дворните водопроводни мрежи и сградните водопроводни инсталации от замръзване.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - БлагоевградСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Аварийна реконструкция на участък от довеждащ водопровод от ПСПВ Благоевград до НВ V=7000 м3 – изток, гр. Благоевград, в частта от шахта със спирателни кранове до долния край на имот 04279.606.255 (плувен комплекс „Аквапарк”)”, с Възложител Община Благоевград, в периода от 03.00 ч. на 22.11.2017 год. (сряда) до  20.00 часа на 24.11.2017 г. (петък),  ще бъде преустановено водоподаването към следните райони на гр. Благоевград и населени места от община Благоевград:

·  ж.к. „Орлова чука”, гр. Благоевград;

·  ж.к. „Еленово”, гр. Благоевград;

·  ж.к. „Ален мак”, гр. Благоевград;

·  ж.к. „Бялата висота”, гр. Благоевград;

·  кв. Баларбаши, гр. Благоевград;

·  кв. „Юг” , гр. Благоевград – зоната, заключена между ул. „Балкан”, „14-ти полк”, „Свобода” и „Делвинска”;

·  района около Делвинско шосе;

·  улици „Ангел Кънчев”, „Бадеми”; „Дъбравска”, „Стара планина” и „Мелник”, гр. Благоевград;

·  кв. Освобождение, гр. Благоевград – високите зони на ул. „Шар планина”, „Дойран” и „Вардар”;

·  с. Изгрев, общ. Благоевград;

·  с. Рилци, общ. Благоевград;

·  с. Бело поле, общ. Благоевград.

Гореизброените райони и населени места ще бъдат засегнати в различен часови интервал от посочения период, в зависимост от местоположението им.

В същия период е възможно нарушение във водоснабдяването за високите етажи на сгради  в останалите райони на гр. Благоевград.

Препоръчваме всички потребители в засегнатите райони да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че от 2 октомври 2017г. (понеделник)  до 1 декември 2017г. (петък) ще се ремонтира уличен водопровод и канал по ул."Илинден" от о.т.25 до о.т.123, село Рилци, община Благоевград.

В тази връзка се уведомяват живущите в този участък, че от 08.00 часа до 18.00 часа по време на строително-монтажните работи, водоподаването ще бъде нарушено.

От Дружеството апелират живущите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди.

Ръководството на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград се извинява за неудобството.
Стимули, информационна кампания и конкурси за 60 години ВиК Благоевград

Информационна кампания с мотото „Водата е безценна, ние имаме отговорността да я доставим до всеки дом“ е част от празничните прояви за юбилейните 60 години на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград. Идеята на ръководството е да се сподели работата и отговорността на дружеството към доставяне на услуги по водоподаване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, и това като част от споделената отговорност на всички ни – за отношение към водата и разумното й ползване.

За юбилея на дружеството – стимули ще има и за най-добър стопанин, като състезанието ще бъде между регионалните поделения на ВиК. Със закачливото мото „Надгрижване“ се търсят най-грижливо стопанисвани и поддържани ВиК-съоръжения на територията на дружеството.

А знаете ли, че преди 60 години малък екип водопроводчици започват работа по хигиена на селските водопроводи, инвентаризация и саниране? Така е създадено дружеството Водоснабдяване и канализация. Днес десет пъти по-голям екип има стократно по-голяма отговорност. Да доставя безценната течност, с най-добро качество, до всеки дом и с отговорност към природата да поддържа съоръженията по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Това ще бъде в основата за създаване на Музей на ВиК.  

До края на годината, съпътстващите големия празник прояви в дружеството са курбан за здраве и пикник сред природата, тиймбилдинг за работещите в дружеството, отговорността към оперативната работа за нови инвестиции за подобряване качеството на услугите от ВиК и надеждата за по-малко аварии през юбилейната 2017 година. 
За аварии на водопровдната и канална мрежа и проблеми по водоподаването телефони за връзка:

район Благоевград – диспечари / денонощно / – 073/884171

район Разлог – дежурен – 0747/800102
район Гоце Делчев – дежурен – 0751/60266


 
При проблеми по отчитане и заплащане на консумираната вода:
район Благоевград – инкасатори – 073 / 51 98 61, 51 98 62; Отдел “Инкасо” – 073 / 51 99 94; Ръководител отдел “Продажби и Инкасо” – 073 / 51 98 51
район Разлог  - инкасо – 0747 / 80103
район Гоце Делчев – инкасо – 0751 / 60266


 
При необходимост от ремонт и покупка на водомери:
Водомерна работилница – Благоевград – 073 / 51 98 60СЪОБЩЕНИЕ, 13.02.2017г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции

ID номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2017-0002.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.