671 новорегистрирани жители на община Дупница с право на глас на местните избори

671 новорегистрирани жители на община Дупница ще имат право да гласуват на местните избори през октомври. Справката е от дирекция ГРАО, за периода от началото на годината до 26 април. Тогава изтече 6-месечният срок за уседналост, изискван за местния вот. 108 души са се регистрирали по постоянен адрес в град Дупница и 331 – по настоящ. От селата с най-много нови жители се оказва Баланово. 28 души са го избрали за настоящ адрес. 24-ма са новорегистрираните в село Джерман по настоящ адрес, 23-ма – в Самораново, по 22-ма – в Тополница и Крайници. Нито един нов жител не се е регистрирал в селата Крайни дол и Грамаде.