Изплатени са санкциите заради плуване в езеро и ядене на жаби в НП "Рила"

Във връзка с констатирани нарушения при заснемане на епизод на филм, заснет от Беър Грилс в района на връх Мусала на територията на НП „Рила“, бяха изплатени санкции по два от издадените три акта за установяване на административни нарушения. 

Наложените по наказателните постановления санкции са за навлизане и плуване във водния басейн на Каракашево езеро и улавяне и умъртвяване на животински видове.  Предстои издаване на наказателно постановление от директора на Дирекция „Национален парк Рила“ за неспазване на режимите в Парка при заснемането на филма чрез палене на огън на нерегламентирано място в защитената територия. Санкциите са в размер от 1000 до 10 000 лева, съгласно нормативната уредба.