От 200 до 5000 лв. за нелегално къмпингуване в Царево

От 200 до 5000 лв. ще се глобите за нелегално къмпингуващи в Община Царево. Това гласи новата наредба за опазване на обществения ред, която  ще се гласува днес в общинския съвет. Това се налага, след като досегашната беше отменена от Бургаския административен съд, а това беше документа, по който се санкционираха къмпингуващи.

Предходната наредба, от 2008 г., беше отменена, защото за нея не е било проведено обществено обсъждане. Документът беше атакуван и от сдружението „Да запазим Корал“, тъй като именно по него се глобяваха къмпингуващи и в тази местност.

Забраната ще съществува и в новата наредба, е в член 27, точка 16 е уточнено, че подобни дейности не се разрешават в общински терени, които не са отредени за „курортно – рекреационна дейност“, а за останалите, за разпъване на палатка, ще трябва разрешение от главния архитект. За първо нарушение, глобата е от 200 до 2000 лв., а за второ – до 5000 лв. За разполагане на палатки, каравани и други подобни дейности на частни терени, е необходимо писмено съгласие на собственика на имота, което да е нотариално заверено. Екземпляр от документа трябва да е представен в администрацията на общината и в полицията. Отделно, трябва да бъде посочен и отговорник, който да сключи договор с Община Царево, че ще има задължение да почисти терена, след като свърши почивката им. Аналогични наказания са предвидени и са собствениците на имоти, които разрешават нелегално къмпингуване в имота им.

Сесията започва в 15 ч. в читалището в Царево.