Издадоха предписание за почистване на плажовете „Айроди“ и "Листи" след снимките

Автор:
Снимка: СНЦ "Зелена Странджа"

Предписание за почистване на терените, където са се провели снимките на телевизионно предаване издаде РИОСВ – Бургас. От екоинспекцията уточняват, че това са защитени територии.

След проверка на институцията в близост до плаж „Айроди“ в защитена местност „Устие на река „Велека“ са установени неизнесени еко-тоалетна, душ и чували с отпадъци. На плаж „Листи“ в защитената местност „Силистар“ не са премахнати съоръженията (дървен навес за подслон и масичка). И двата плажа попадат в защитени местности и са на територията на природен парк „Странджа“. На продуцентите на предаването е дадено предписание в едноседмичен срок да се премахнат установените обекти и да изнесат отпадъците на определените за целта места.