Υποχώρηση της Βουλγαρίας στην ετήσια κατάταξη Doing Business

Σφέτλα Κωσταντίνοβα
Φωτογραφία: dnevnik.bg

Η Βουλγαρία υποχώρησε κατά 11 θέσεις (από την τριακοστή ένατη στην πεντηκοστή) στην ετήσια κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business. Η κατάταξη βασίζεται σε διάφορους δείκτες, όπως η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, η χορήγηση αδειών κατασκευής, η καταχώρηση ακινήτου, η δανειοδότηση,η εφαρμογή των συμβάσεων, η προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, η καταβολή φόρων, το διασυνοριακό εμπόριο, η έναρξηλειτουργίας επιχειρήσεων κ.ά..

Η καλύτερες επιδόσεις της χώρας μας παρατηρούνται στο διασυνοριακό εμπόριο, στο οποίο κατέχει την 21η θέση. Στην προστασία των μειοψηφούντων μετόχων βρίσκεται στην 24η θέση, στην εφαρμογή των συμβάσεων στην 40η, και στη δανειοδότηση στην 42η. Στην ηλεκτροδότηση υποχωρεί κατά 37 θέσεις και κατατάσσεται στην 141η. στην έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων βρίσκεται στην 95η θέση και στην πληρωμή των φόρων στην 90η. Στην έρευνα εξετάζονται 190 χώρες και στην καλύτερη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία. 

Τα κράτη που κατατάσσονται στην πρώτη εικοσάδα της Doing Business κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και διαθέτουν καλές συνθήκες επενδυτικής δραστηριότητας. Στις υπόλοιπες, οι οποίες κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις ή ακόμα και στο δεύτερο μισό της λίστας, τα επίπεδα των εσόδων είναι χαμηλότερα, οι επιχειρήσεις λειτουργούν πιο δύσκολα και το επίπεδο ευημερίας των πολιτών είναι χαμηλότερο.

Η έρευνα δείχνει την πορεία που ακολουθεί η χώρα, λέει στην συνέντευξή της στην Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία η Σφέτλα Κωσταντίνοβα, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου οικονομίας της αγοράς - ΙΟΑ.

Δυστυχώς η τελευταία έρευνα δείχνει ότι η Βουλγαρία υποχωρεί σε ορισμένους τομείς και δεν έχει σημειώσει πρόοδο στους περισσότερους δείκτες. Σε τέσσερις απ’ αυτούς υπάρχει μια ελάχιστη αλλαγή, η οποία οφείλεται, βασικά, στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Όμως, ακόμα και οι ελάχιστες αυτές αλλαγές δεν οφείλονται στις προσπάθειες του κράτους σε ότι αφορά στη διευκόλυνση του επιχειρηματικού κλίματος. Αυτό μας κάνει να μετανιώνουμε για τις χαμένες ευκαιρίες κι αυτό γιατί οι περισσότεροι δείκτες της έρευνας, βρίσκονται στην δικαιοδοσία του. Γίνεται λόγος για καθαρά διοικητικές διαδικασίες, η βελτίωση των οποίων εξαρτάται από την πολιτική βούληση. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, που συναντούν οι επιχειρήσεις, αφορούν σε παράλογες και ξεπερασμένες απαιτήσεις ο αντίκτυπος των οποίων επηρεάζει όλους. Όταν οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους ή να ξεκινήσουν νέες, αυτό δημιουργεί προβλήματα στις παρεμφερείς επιχειρήσεις, μειώνει τις επιλογές των ντόπιων καταναλωτών και τις δυνατότητες των τοπικών επιχειρηματιών στον ισότιμο ανταγωνισμό με τους επιχειρηματίες από χώρες στις οποίες το επιχειρηματικό κλίμα είναι καλύτερο.

Παρ’ όλα αυτά, η Σφέτλα Κωσταντίνοβα θεωρεί ότι τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες οργάνωσης της διοίκησης, με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των απολογισμό τους μέσα στο διάστημα του έτους. 

Η έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης μπορούν να γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα και χώρες όπως η Εσθονία π.χ., όπου μέσα σε ένα ή δύο χρόνια αποδείχτηκε ότι το κράτος μπορεί να αντιγράψει καλές πρακτικές από αλλού και να τις προσαρμόσει έτσι ώστε να γίνουν λειτουργικές.

Η Μακεδονία δίνεται σαν παράδειγμα χώρας η οποία , μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια, ανέβηκε κατά 40 θέσεις στην κατάταξη και βρίσκεται, πλέον στην 15η θέση. Η Σφέτλα Κωνσταντίνοβα πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση και η Βουλγαρία να σημειώσει πρόοδο το επόμενο έτος. Λέει όμως ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό, μια και η χαμηλότερη βαθμολόγηση της Βουλγαρίας είναι σε δυο δείκτες που αφορούν στην απονομή δικαιοσύνης, στην οποία η εκτελεστική εξουσία έχει, όπως πρέπει άλλωστε, περιορισμένη δικαιοδοσία. Το δικαστικό σύστημα πρέπει να υποστεί μεταρρύθμιση, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να αποκτήσουν όλοι την σιγουριά σε ότι αφορά στην ιδιοκτησία και τις επιχειρήσεις τους. Οι δυο αυτοί δείκτες, που αξιολογούν την λειτουργία του δικαστικού συστήματος, είναι η διαδικασία πτώχευσης και η εφαρμογή των συμβάσεων. Αυτό δείχνει ότι η πρόοδος της Βουλγαρίας, μέσα στην τελευταία δεκαετία, είναι ελάχιστη και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σε μια από τις τελευταίες θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάφραση: Σταύρος Βανιώτης

Περισσότερα στην κατηγορία

Τα βουλγαρικά παραδοσιακά τρόφιμα θα προστατεύονται από την ΕΕ

Δ ημοφιλείς βουλγαρικές μάρκες γιαουρτιού, κασεριού, τυριού, και άλλων προϊόντων θα έχουν ευρωπαϊκή προστασία εντός 2-3 μηνών. Τότε θα ψηφιστούν και νομοθετικές αλλαγές σχετικά με τις εμπορικές επωνυμίες και τις γεωγραφικές..

δημοσίευση: 7/7/18 9:30 AM

Η Βουλγαρία και η Ιαπωνία πρέπει να διευρύνουν την οικονομική τους συνεργασία

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ιαπωνίας ανέρχονται στο ποσό των 163 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις δυνατότητες των δύο χωρών, τόνισε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τομισλάβ Ντόντσεφ κατά τη..

δημοσίευση: 6/30/18 9:15 AM

Η Βουλγαρία θα αρχίσει, τις επόμενες ημέρες, συνομιλίες για την ένταξή της στην Τραπεζική Ένωση και τον ΜΣΙ 2

Βούλγαροι αξιωματούχοι επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συζητήσουν, εντατικά, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Βουλγαρίας στην Τραπεζική Ένωση και τον ΜΣΙ 2. Την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών..

δημοσίευση: 6/17/18 9:05 AM