Results: author Miglena Ivanova
Change search

Radio Kina në gjuhën bullgare: U japim bullgarëve informacion të saktë për Kinën

“ Radioja jonë dëshiron të reklamojë Kinën në gjuhë të ndryshme, sepse shumë njerëz në botë nuk e kanë përfytyrim të saktë për vendin tonë. Mendoj, se Bullgaria është mikja më e rëndësishme e Kinës, sepse ajo ishte shteti i dytë, i cili vendosi..

26.04.18 в 13:10 | SHOQËRI

Radio China en búlgaro: Damos a los búlgaros una idea precisa de China

Nuestra radio quiere promocionar China en diversos idiomas, porque mucha gente por el mundo no tiene una idea clara sobre nuestro país. Además, pienso que Bulgaria es el amigo más importante de China, ya que fue el segundo país en establecer relaciones..

23.04.18 в 12:29 | SOCIEDAD

Bullgaria e Vollgës – porta mesjetare midis Lindjes dhe Perëndimit

Pas shpërbërjes së Bullgarisë së Vjetër të Madhërishme të khanit Kubrat, biri i tij i dytë Kotrag nisi në veri në krye të fisit protobullgar kotargi. Ata u vendosën përgjatë rrjedhjes së lumit Sredna Vollga dhe te viti 660 formuan Bullgarinë e..

14.04.18 в 14:15 | HISTORI
The magnificent dome of the Old Bank of Sofia in Moscovska Str., architects Georgi Fingov, Dimo Nichev, Nikola Yurukov, 1910-1913

Historical Routes Sofia reveal the mysteries of the capital city in the post-liberation years

On 3 April, 1879, the Constituent Assembly, sitting in the old Bulgarian capital Turnovo proclaimed Sofia capital of free Bulgaria. “Different towns were considered as prospective capitals of the country – Sofia, Plovdiv, Turnovo...

08.04.18 в 08:10 | Tourism

Parliamentary stenographer Karamfil Matev: shorthand is not merely boutique profession

You are a student who does consecutive interpreting or has to make shorthand notes. Then, start learning stenography. It will be your indispensable assistant. The Chairman of the National Association of Stenographers, Typists and Computer..

07.04.18 в 08:00 | Life
Kupola e bukur e Bankës së vjetër të Sofjes në rrugën “Moskovska” Nr. 19, 1910-1913, arkitektët janë Georgi Fingov, Dimo Niçev, Nikolla Jurukov

Si dukej Sofja pas Çlirimit – një shëtitje e vogël

Më 3 prill të vitit 1879 Kuvendi Themelues (Kuvendi i parë Popullor pas Çlirimit), që zhvillonte punimet në qytetin Tërnovo, e shpalli Sofjen kryeqytet të Bullgarisë së porsaçliruar. “ Kishte variante të ndryshme se cili qytet të bëhet..

03.04.18 в 12:36 | TURIZËM

El taquígrafo del Parlamento Karamfil Matev: “La taquigrafía no es simplemente una profesión boutique”

Si es Ud. estudiante, hace traducción consecutiva o debe tomar notas, empiece a estudiar taquigrafía que será su ayudante irremplazable. El presidente de la Asociación Nacional de los Mecanógrafos, Taquígrafos y Operadores de Computadora, Karamfil..

03.04.18 в 10:45 | CULTURA

Con Historical Routes Sofia por los secretos de la Sofía post-Liberación

El 3 de abril de 1879 la Asamblea Constituyente, reunida en la antigua capital de Tarnovo, declaró Sofía capital de la Bulgaria libre. Había diversas opciones de ciudades que podían ser declaradas capital: Sofía, Tarnovo y Plovdiv. El..

02.04.18 в 13:10 | TURISMO

Stenografi parlamentar Karamfill Matev: Stenografia nuk është një mjeshtri e vjetruar

Në se keni domosdoshmëri të shkruani me shpejtësi ligjërimin e ndonjërit, atëherë ndihmësi i pazëvendësueshëm është stenografia. Për magjinë e saj flet kryetari i Shoqatës Kombëtare të Stenografëve, Daktilografistëve dhe Operatorëve Kompjuterikë..

02.04.18 в 12:27 | KULTURË

Volga Bulgaria – Medieval gateway between East and West

After the decay of Old Great Bulgaria of ruler Khan Kubrat his second son Kotrag migrated northwards with another group of Proto Bulgarians. He settled in the Middle Volga basin and around the year 660 founded Volga Bulgaria. Today evidence of..

17.03.18 в 10:05 | History and religion