Results: author Miglena Ivanova
Change search

Bessarabian Bulgarians in Brazil or how far do Bulgarian roots reach?

During the 20s of the 20 th century more than 10,000 Bessarabian Bulgarians moved from Romania to Brazil. These were people from villages all across Bessarabia. They were lured to go by tempting offers and stories that “bread was growing on..

29.04.18 в 09:25 | Life

¿Cuán lejanas son las raíces búlgaras?

En los años 20 del s. XX más de 10 mil * búlgaros besarabios se trasladan de Rumanía a Brasil. Hubo emigrantes de todas las aldeas besarabias. Se les habían hecho propuestas atractivas y relatos de que en Brasil “los panes crecían en los árboles”. Esta..

28.04.18 в 09:10 | SOCIEDAD

China Radio in Bulgarian: We give Bulgarians the correct idea of China

“ Our Radio aims to promote China in various languages because many people across the world do not have the correct idea about China. Besides, I believe that Bulgaria is China’s best friend, because it was the second country that established..

28.04.18 в 08:15 | Life

Bullgarët e Basarabisë në Brazil: sa të largëta janë rrënjët bullgare?

Gjatë viteve të 20-të të shekullit të XX-të më se 10 000 bullgarë nga Besarabia e Rumanisë u shpërngulën në Brazil. Arsyeja për këtë valë të madhe të emigracionit ishin agjitacionet, propozimet dhe tregimet tërheqëse – kjo ishte etapa e radhës e..

26.04.18 в 13:46 | SHOQËRI

Radio Kina në gjuhën bullgare: U japim bullgarëve informacion të saktë për Kinën

“ Radioja jonë dëshiron të reklamojë Kinën në gjuhë të ndryshme, sepse shumë njerëz në botë nuk e kanë përfytyrim të saktë për vendin tonë. Mendoj, se Bullgaria është mikja më e rëndësishme e Kinës, sepse ajo ishte shteti i dytë, i cili vendosi..

26.04.18 в 13:10 | SHOQËRI

Radio China en búlgaro: Damos a los búlgaros una idea precisa de China

Nuestra radio quiere promocionar China en diversos idiomas, porque mucha gente por el mundo no tiene una idea clara sobre nuestro país. Además, pienso que Bulgaria es el amigo más importante de China, ya que fue el segundo país en establecer relaciones..

23.04.18 в 12:29 | SOCIEDAD

Bullgaria e Vollgës – porta mesjetare midis Lindjes dhe Perëndimit

Pas shpërbërjes së Bullgarisë së Vjetër të Madhërishme të khanit Kubrat, biri i tij i dytë Kotrag nisi në veri në krye të fisit protobullgar kotargi. Ata u vendosën përgjatë rrjedhjes së lumit Sredna Vollga dhe te viti 660 formuan Bullgarinë e..

14.04.18 в 14:15 | HISTORI
The magnificent dome of the Old Bank of Sofia in Moscovska Str., architects Georgi Fingov, Dimo Nichev, Nikola Yurukov, 1910-1913

Historical Routes Sofia reveal the mysteries of the capital city in the post-liberation years

On 3 April, 1879, the Constituent Assembly, sitting in the old Bulgarian capital Turnovo proclaimed Sofia capital of free Bulgaria. “Different towns were considered as prospective capitals of the country – Sofia, Plovdiv, Turnovo...

08.04.18 в 08:10 | Tourism

Parliamentary stenographer Karamfil Matev: shorthand is not merely boutique profession

You are a student who does consecutive interpreting or has to make shorthand notes. Then, start learning stenography. It will be your indispensable assistant. The Chairman of the National Association of Stenographers, Typists and Computer..

07.04.18 в 08:00 | Life
Kupola e bukur e Bankës së vjetër të Sofjes në rrugën “Moskovska” Nr. 19, 1910-1913, arkitektët janë Georgi Fingov, Dimo Niçev, Nikolla Jurukov

Si dukej Sofja pas Çlirimit – një shëtitje e vogël

Më 3 prill të vitit 1879 Kuvendi Themelues (Kuvendi i parë Popullor pas Çlirimit), që zhvillonte punimet në qytetin Tërnovo, e shpalli Sofjen kryeqytet të Bullgarisë së porsaçliruar. “ Kishte variante të ndryshme se cili qytet të bëhet..

03.04.18 в 12:36 | TURIZËM