Results: author Miglena Ivanova
Change search

Një shëtitje në Vidin me Volen Antovin

Qyteti Vidin u themelua si një kështjellë keltësh me emrin Dunonia gjatë shekullit III para Krishtit. Romët e pushtuan dhe e forcuan në shekullin I, kurse vendbanimi romak mori emrin Bononia. Gjatë Mesjetës, tashmë me emrin Bdin, ai hyri në..

11.03.18 в 10:15 | TURIZËM

Un paseo por la ciudad de Vidin

La ciudad de Vidin, en el noroeste de Bulgaria, surgió en el siglo III a.C. como una fortaleza celta llamada Dunonia. En el siglo I los romanos la conquistaron, reforzándola, y dieron al asentamiento fortificado el nombre de Bononia. En la Edad Media,..

05.03.18 в 09:00 | TURISMO

Tour around Vidin with Volen Antov

The town of Vidin situated in Bulgaria’s northwest, on the Danube River, emerged in the 3 rd century BC as an ancient Celtic fortress under the name Dunonia. The Romans conquered the fortress in the 1 st century AD and renamed it to..

04.03.18 в 08:00 | Life
Prezantimi i robit të luftës Osman pasha para perandorit Aleksandër II

Arkivi Shtetëror Rus ruan kujtimin për Luftën Ruso-Turke 1877-1878, Çlirimtare për Bullgarinë

Në Arkivin Shtetëror Rus për Dokumente të Kinemasë dhe Fotografisë ruhen afro një milion e gjysmë dokumente fotografike nga veprimtari të ndryshme jo vetëm në Perandorinë Ruse, në Bashkimin Sovjetik dhe në Federatën Ruse, por edhe nga historia e..

02.03.18 в 10:45 | HISTORI
Presentación del cautivo Osmán bajá al emperador Alejandro II, fototipia artística

Fotos del Archivo Estatal Ruso guardan recuerdos de la Guerra Ruso–Turca de Liberación de Bulgaria

El Archivo Estatal Ruso de Documentos Fotográficos y Cinematográficos atesora un millón y medio de documentos fotográficos, aproximadamente, que presentan diferentes acontecimientos tanto de la vida en el Imperio Ruso, la Unión de Repúblicas Socialistas..

02.03.18 в 09:15 | HISTORIA
Presenting the captured Osman Pasha to Emperor Alexander II, artistic phototype

Photos at Russian State Archive keep memories of the Russo-Turkish War of Liberation

The Russian State Film & Photo Archive keeps roughly 1.5 million photo documents featuring various events not only from the history of the Russian Empire, the Soviet Union and the Russian Federation but also from the history of the world. The..

02.03.18 в 09:10 | History and religion

Asen Mlladenov për të kaluarën dhe për të tanishmen e krahinës së qytetit Trën

Nuk është i dashuruar pas krahinës së qytetit Trën vetëm ai i cili nuk ka qenë aty. Për të kaluarën dhe për të tanishmen e këtij “diamanti të papërpunuar” të Bullgarisë  flasim me Asen Mlladenovin, një banues vendës prej nëntë brezave dhe..

25.02.18 в 11:45 | SHOQËRI

Alpinisti 88 vjeçar Boris Tueçki: “Bullgaria është vendi më i bukur!”

Boris Tueçki filloi të merret më alpinizëm në moshën 30 vjeç. “ Pak më vonë, sepse i bëja studimet në mbrëmje dhe punoja... Por kisha nevojë për t’u çlodhur dhe kështu fillova të shëtis në male ” – na tregon alpinisti. Sot, në moshën 88 vjeç,..

24.02.18 в 11:20 | TURIZËM

El pasado y el presente de la región de Tran

Es suficiente tan sólo una visita a la región de Tran para enamorarse del lugar. Sobre el pasado y el presente de este “diamante sin cortar” de Bulgaria habla Asén Mladenov, lugareño de esa región, cuya familia ha estado viviendo allí durante nueve..

24.02.18 в 09:00 | SOCIEDAD

Asen Mladenov about the region of Trun – past and present

It takes but one visit to Trun and its environs to fall in love with the place. We talk to Asen Mladenov, a resident of the area whose family has been living here for nine generations, about this “uncut diamond” of Bulgaria. For 30 years he has..

18.02.18 в 08:15 | Life