Results: author Miglena Ivanova
Change search

Asen Mlladenov për të kaluarën dhe për të tanishmen e krahinës së qytetit Trën

Nuk është i dashuruar pas krahinës së qytetit Trën vetëm ai i cili nuk ka qenë aty. Për të kaluarën dhe për të tanishmen e këtij “diamanti të papërpunuar” të Bullgarisë  flasim me Asen Mlladenovin, një banues vendës prej nëntë brezave dhe..

25.02.18 в 11:45 | SHOQËRI

Alpinisti 88 vjeçar Boris Tueçki: “Bullgaria është vendi më i bukur!”

Boris Tueçki filloi të merret më alpinizëm në moshën 30 vjeç. “ Pak më vonë, sepse i bëja studimet në mbrëmje dhe punoja... Por kisha nevojë për t’u çlodhur dhe kështu fillova të shëtis në male ” – na tregon alpinisti. Sot, në moshën 88 vjeç,..

24.02.18 в 11:20 | TURIZËM

El pasado y el presente de la región de Tran

Es suficiente tan sólo una visita a la región de Tran para enamorarse del lugar. Sobre el pasado y el presente de este “diamante sin cortar” de Bulgaria habla Asén Mladenov, lugareño de esa región, cuya familia ha estado viviendo allí durante nueve..

24.02.18 в 09:00 | SOCIEDAD

Asen Mladenov about the region of Trun – past and present

It takes but one visit to Trun and its environs to fall in love with the place. We talk to Asen Mladenov, a resident of the area whose family has been living here for nine generations, about this “uncut diamond” of Bulgaria. For 30 years he has..

18.02.18 в 08:15 | Life

Climber Boris Tuechki, 88: I love all Bulgarian mountains, but Pirin holds the deepest place in my heart

Boris Tuechki started climbing mountains when he was 30. “I started a bit late because I had evening classes, I had a job… But what I needed was a way to unwind, so I took to the mountain,” says the climber, now 88. Boris Tuechki has..

13.02.18 в 15:59 | Tourism

Bullgarët e Banatit – e kaluara dhe e tanishmja

Historia dhe kultura e bullgarëve të Banatit të Rumanisë, Serbisë dhe Bullgarisë dhe identiteti i tyre janë në qendrën e vëmendjes së Konferencës “Bullgarët e Banatit – përpara dhe tani”. Organizator i veprimtarisë janë Instituti i Etnologjisë dhe..

27.01.18 в 10:15 | SHOQËRI

Banat Bulgarians in Vinga- past and present

The history, culture and identity of the Banat Bulgarians in Romania, Serbia and Bulgaria are in the focus of attention of the conference named “Banat Bulgarians - Before and Now” held in Bulgaria’s capital Sofia. The event is organized by..

26.01.18 в 15:00 | Life

Los búlgaros del Banato: su pasado y su presente

La historia y la cultura de los búlgaros del Banato, radicados en Rumanía, Serbia y Bulgaria, y su identidad están en el foco de la conferencia , celebrada el 26 de enero en Sofía y titulada “Los búlgaros del Banato: antes y ahora”. Son organizadores..

26.01.18 в 14:30 | SOCIEDAD
Shpella Parmak Kaja pranë fshatit Noçevo, në afërsi të qytetit Asenovgrad

Enigmat e shpellave mitra

Shpella e parë mitër në Bullgari u zbulua nga speleologu Minço Gumarov në vitin 2001. Arkeologu profesor Nikollaj Ovçarov e datoi te shekujt XI – X para erës sonë, pra koha e trakëve. Forma e këtyre shpellave provokon interesin e ekspertëve dhe..

13.01.18 в 11:25 | TURIZËM

Natalia Maeva për jetën përpara dhe pas transplantimit pulmonar

Historia e Natalia Maevës është emocionuese dhe frymëzuese për shkak të kurajës së saj dhe të etjes për jetë. Në të njëjtën kohë ve  pyetje të shumta për gjendjen e sistemit shëndetësor bullgar. Gjatë vitit 2009 Natalia është diagnostikuar me..

03.01.18 в 11:17 | SHOQËRI