Results: author Miglena Ivanova
Change search
Kamaret ndodhen në lartësi deri më 50 m. mbi tokë.

Misteret shkëmbore prej kohërave të lashta pranë fshatit Dëzhdovnica

Në pjesën lindore të malit të Rodopeve dhe kryesisht përgjatë rrjedhjes së lumit Arda, shumë kamare të gdhendura në shkëmbinj, tashmë një shekull tërheqin vëmendjen e arkeologëve dhe kërkuesve-amatorë. Pavarësisht nga kjo ato akoma fshehin shumë..

10.06.18 в 15:05 | HISTORI
Manastiri “Shpërfytyrimi i Zotit”

Trashëgimia arkitekturore e mjeshtrit të parë Koljo Fiçeto

Kisha “Trinia e Shenjtë” në qytetin Svishtov, ura mbi lumin Drjanovska në qytetin Drjanovo, kisha “Shenjtorët Kirill dhe Metodij” dhe Shtëpia me majmunin në qytetin Tërnovo, një pjesë nga manastiri “Shndërrimi i Zotit” (bashkë me kambanoren), ura..

09.06.18 в 13:15 | HISTORI
The niches are situated over 50 meters above the ground level

Ancient stone mysteries near village of Dazhdovnitsa

Many ancient cult niches chiseled in the rocks in the Eastern Rhodopes, especially along Arda River have been attracting the attention of archaeologists and amateur explorers for over a century. However, they are still hiding many secrets. We..

06.06.18 в 13:13 | History and religion
Los nichos están dispuestos a 50 m de la tierra

Enigmas de piedra de tiempos antiguos cerca del pueblo de Dazhdovnitsa

En los montes Ródope Occidentales, y especialmente en el valle del río Arda, numerosos nichos de culto tallados en la roca en la Antigüedad atrajeron la atención de arqueólogos e investigadores hace más de un siglo. A pesar de ello, todavía ocultan..

06.06.18 в 13:11 | HISTORIA
El Monasterio de la Transfiguración

El legado arquitectónico del maestro constructor Kolio Ficheto

La iglesia de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Svistov, el puente sobre el río Drianovska, en Drianovo, la iglesia de los Santos Cirilo y Metodio, la Casa del Monito en Tirnovo, parte del Monasterio de la Transfiguración junto con el campanario, el..

03.06.18 в 09:10 | HISTORIA
Preobrazhenski Monastery (Monastery of the Transfiguration)

Architectural heritage of grand master Kolyo Ficheto

The Saint Trinity Church in Svishtov, the Bridge over Dryanovska River in the town of Dryanovo, the St. St. Cyril and Methodius Church and the House with the Monkey in Veliko Tarnovo, the Bridge over Yantra River in Byala, part of the..

03.06.18 в 08:00 | History and religion
Zahari Milenkov tregon...

Muzeu për Historinë e Radios tregon...

“Alo, alo! Radio Sofja!” Këto janë fjalët e para, të cilat u dëgjuan në eterin bullgar në fund të vitit 1929. Ato u shqiptuan në oborrin e   Punishtes Ushtarake dhe Inxhinierike në Sofje nga Georgi Vëllkov para një mikrofoni të vogël dhe të..

08.05.18 в 12:25 | KULTURË
Zahari Milenkov recounts

Fascinating stories told by the Museum of Radio History

„Hello, hello! Radio Sofia!” These were the first words that echoed in the first broadcast from Bulgaria in 1929. They were articulated from the yard of the Military Engineering Workshop in Sofia by Georgi Valkov who spoke in front of a simple carbon..

07.05.18 в 10:30 | Culture
Zajari Milenkov relatando…

El Museo de la Historia de la Radio nos cuenta…

¡Hola, hola! ¡Radio Sofía! Estas son las palabras que se escucharon en la primera emisión de radio en Bulgaria a finales de 1929 pronunciadas en el taller de ingeniería militar en Sofía por Gueorgui Valkov delante de un sencillo micrófono de carbón...

07.05.18 в 10:05 | SOCIEDAD

Bessarabian Bulgarians in Brazil or how far do Bulgarian roots reach?

During the 20s of the 20 th century more than 10,000 Bessarabian Bulgarians moved from Romania to Brazil. These were people from villages all across Bessarabia. They were lured to go by tempting offers and stories that “bread was growing on..

29.04.18 в 09:25 | Life