Results: author Miglena Ivanova
Change search

Manastiri i Sukovos – një tempull bullgar në Serbi

Ka një lumë përrallor i cili buron në Serbi dhe rrjedh në drejtim të Bullgarisë. Ky është lumi i Ermës. Në bregun tij të djathtë, në afërsi të fshatit Sukovo gjendet Manastiri “Fjetja e Shën Marisë” – një oazë për ata të cilët kërkojnë paqe..

16.03.14 в 08:00 | HISTORI
“Beteja për Shipkën” – piktor Dimitër Gjuxhenov

Prof. Pllamen Mitev: “Ende ka faqe të pashkruara për Luftën çlirimtare”

Sot Bullgaria shënon festën e saj kombëtare. Më 3 mars para 136 vitesh në qytetin Shën Stefani afër Stambollit u nënshkrua Traktati i Paqes i San Stefanos, me të cilën iu dha fund Luftës Çlirimtare Ruso-Turke nga vitet 1877-1878. Pas afro pesë..

03.03.14 в 09:00 | HISTORI

La Guerra de Liberación de Bulgaria de la dominación otomana (1877-1878)

Hoy, Bulgaria celebra su Fiesta Patria. Un 3 de marzo hace 136 años en San Stefano, cerca de Estambul, fue firmado un tratado de paz que puso fin a la guerra ruso-turca de 1877-78. Tras casi cinco siglos de dominio otomano, ante Bulgaria se abrían..

03.03.14 в 08:00 | HISTORIA
The battle for Shipka Peak by Dimitar Gyudjenov

Prof. Plamen Mitev: The War of Liberation still has its unwritten pages

Today Bulgaria marks its national day. A peace treaty was signed in San Stefano on March 3, 136 years ago putting an end to the Russo-Turkish war of 1877-1878. After almost five centuries of Ottoman domination, new vistas opened up before our..

03.03.14 в 08:00 | History and religion

El monasterio de Sukovo, un sagrado lugar búlgaro en Serbia

Hay un río mágico que nace en las actuales tierras serbias y fluye hacia Bulgaria. Serpentea, regalándonos una belleza divina, y regresa en territorio serbio donde desemboca en el Nishava. Se trata del río Erma. En Serbia, en la ribera derecha de este..

23.02.14 в 09:00 | HISTORIA

Sukovo Monastery – a Bulgarian sanctuary in Serbia

There is a fabulous river that springs in today’s lands of Serbia and then heads to Bulgaria. It curves, bringing divine beauty here and then gets back to the neighboring territory, where it flows into the Nishava River. We are..

22.02.14 в 08:15 | History and religion

Sifu Josif Heder and the magic of Wing Chun

An ancient and beautiful legend, originating from China involved a young woman Yim Wing-chun , (Wing Chun literally means 'forever springtime' or 'praising spring',) and a local warlord, who was determined to turn the maiden into his wife,..

02.02.14 в 08:15 | Life