Кой председателства в периода 2016-2030 г.?

Нидерландия — януари-юни 2016 г.

Словакия — юли-декември 2016 г.

Малта — януари-юни 2017 г

Естония — юли-декември 2017 г.

България — януари-юни 2018 г.

Австрия — юли-декември 2018 г.

Румъния — януари-юни2019 г.

Финландия — юли-декември 2019 г

Хърватия — януари-юни 2020 г

Германия — юли-декември 2020 г.

Португалия — януари-юни 2021 г.

Словения — юли-декември 2021 г.

Франция — януари-юни 2022 г.

Чешка република — юли-декември 2022 г.

Швеция — януари-юни2023 г.

Испания — юли-декември 2023 г.

Белгия — януари-юни2024 г.

Унгария — юли-декември 2024 г.

Полша — януари-юни2025 г.

Дания — юли-декември 2025 г.

Кипър — януари-юни2026 г.

Ирландия — юли-декември 2026 г.

Литва — януари -юни2027 г.

Гърция — юли-декември 2027 г.

Италия — януари-юни2028 г.

Латвия — юли-декември 2028 г.

Люксембург — януари-юни2029 г.

Нидерландия — юли-декември 2029 г.

Словакия — януари-юни2030 г.

Малта — юли-декември 2030 г.