Еврофорум в София в областта на пенсионното осигуряване

Снимка: БГНЕС

Очаква се приемането на специален регламент на ЕС за въвеждане на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване.

Това стана ясно на международна конференция, която се провежда в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Предвижда се доставчици на новия пенсионен продукт да бъдат не само пенсионните фондове, но и застрахователни, инвестиционни дружества и банки. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви: 
"Проблемите на доходите на пенсионерите в България са едни от най сериозните проблеми, пред които е изправено нашето общество. В качеството си на отговарящ за икономическата и демографската политика в правителството на Република България смятам, че не е нормално пенсионерите в България да имат средна пенсия от 345 лева при среден осигурителен доход 821 лева. Това налага сериозен дебат, естествено изисква и  бюджет за коригирането на състоянието на пенсионната система в страната."

Става въпрос за един от най-мащабните трансгранични проекти в областта на пенсионното осигуряване. Еврокомисията обяви официално намерението си за въвеждането на подобен унифициран режим преди една година. Регламентът създава общоевропейска рамка на доброволна система за лично пенсионно осигуряване със стандартизирани характеристики. Идеята е чрез специален регламент да се допълват съществуващите национални пенсионни схеми в държавите членки на ЕС с нов общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване. На форума ще бъдат обсъдени и пазарните секции от въвеждането на такъв продукт.