Как да гласувам

Информационно-разяснителна кампания на ЦИК за гласуване на изборите за Европейски парламент на 26 май

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференция

Машинно гласуване

Машинно гласуване на избиратели