Споразумение за условията на отразяване на предизборната кампания по БНР, декларация за присъединяване към него и график за участие в безплатните диспути по „Хоризонт“

На 23.04.2019 г. упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май подписаха днес в сградата на БНР споразумение, предложено от Генералния директор на БНР. То включва формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите, както и условията, при които предизборната кампания ще бъде отразявана в програмите на БНР.

Пълният текст на споразумението може да бъде видян тук.

Оттук можете да изтеглите Декларация за присъединяване към споразумението.

График за участие в безплатните диспути по програма „Хоризонт“ на БНР съгласно определения от ЦИК жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.