Работещите пенсионери в Европа и в България


Най-голям е делът на работещите пенсионери в Норвегия  и Исландия - над 35%, а най-малък - в Испания и Гърция, под 5%. Това сочат данни от анализ на Евростат за състоянието на населението на пенсионна възраст в ЕС-28 през 2012 г.

Над 60% от пенсионерите в България, които продължават допълнително да се трудят, правят това поради финансови причини. Около 15% от работещите български пенсионери се трудят допълнително, за да получат право на по-голяма пенсия и да увеличат доходите си, а едва около 10% правят това заради удовлетворението от работата, отчита Евростат.

Броят на пенсионерите у нас варира около 2,2-2,3 млн. души, а средният годишен размер на изплатена пенсия на един пенсионер у нас за всички видове пенсии достига около 2500 лв. годишно, сочат данни на националната статистика.

Най-значителен дял от пенсионери, които въпреки възрастта си продължават да се трудят - но заради удоволствието от работата, е отчетен в Норвегия и Дания - над 80% от възрастните хора там, които работят, го правят не заради пари, а за удоволствие. Около 70% от пенсионерите в Люксембург, Белгия, Холандия и Швеция също остават на трудовия пазар заради удовлетворението от работата, а не поради належащи финансови причини, отчита Евростат. На другия полюс са пенсионерите в Румъния и Гърция, където близо 90% от работещите възрастни хора правят това поради финансови причини. Според анализа на Евростат пенсионерите, които работят допълнително поради финансови причини, обикновено се трудят много повече часове от онези, които работят заради удовлетворението от работата.

Като цяло в ЕС около 63% от работещите пенсионери правят това поради финансови причини, а 37% - заради удоволствието от работата.

Как се чувстват пенсионерите на пазара на труда в България разбираме от анкетата на стажант-репортерката Таня Димова.

Какво излиза от изследванията върху участието на възрастните хора на пазара на труда когато сравним европейските и националните измерения на темата пък научаваме от разговора на Ирина Недева с гл. ас. д-р Камелия Петкова от Института за изследване на обществата и знанието.
Най-голям проблем имат пенсионерите в селата. В сравнение с граводете там са най-високи нивата на бедност сред възрастното население и липсата на всякакви възможности. Същевременно с това, българските социолози отчитат, че за България също толкова сериозен проблем е заплахата от безработица в пенсионна възраст за разлика от другите страни членки на ЕС. Много важно според изследователката е политиците и държавната администрация, както и синдикатите да използват по смислен начин данните от Наблюдението на доходите и условията на живот (SILC) за анализ и формиране на политики.