Еврорадиоигри: За повече сигурност на границите на ЕС

След няколко седмици на интензивни преговори между евродепутатите, Европейската комисия и Съвета на ЕС на 6 юли, ЕП гласува да бъде създадена Европейска гранична и брегова охрана, която да подпомага държавите членки при охраната на техните граници в случай на засилен миграционен натиск.
Нейната работа ще се ръководи от новосформирана агенция. В обхвата на  Европейска гранична и брегова охрана са и България, Румъния и Хърватия.
Какъв е механизмът, по който ще бъде организирана работата й и какви са ползите за България? На този въпрос отговаря евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Филиз Хюсменова.