Искра Михайлова: Сигурността, бежанският въпрос и изпълнението на Оперативните програми -приоритети в работата на ЕП през 2017г.

 

 10 години България е част от голямото семейство на държавите членки на Европейския съюз. За опита и наученото споделя българският евродепутат Искра Михайлова:

  „Европейският съюз е организация в която можеш да играеш важна роля при взимането на решения“.

  Основните приоритети в работата на Европейския парламент през 2017 година са свързани със сигурността на европейските граждани и конкретните мерки с бежанския поток, каза евродепутатът Искра Михайлова. Тя поясни, че в тази връзка се променя и бюджета на ЕС.

  „Преминахме през промяна на многогодишната финансова рамка за периода до 2020 година. Това ще бъде част от законодателната програма на Парламента през следващите шест месеца т.нар. пакет Омнибус, за да може да се гарантира  финансирането на граничната и бреговата охрана,  както и инвестициите в страни извън ЕС за намаляване на потока на бежанците“, обясни Искра Михайлова. Тя подчерта, че друга важна тема през този мандат на Парламента са промените в климата, а в Комисията по регионално развитие, на която Михайлова е председател, активно анализират тези въпроси, тъй като част от финансирането е по линия на регионалната политика и Структурните фондове. Българският евродепутат посочи, че изпълнението на Оперативните програми в страните членки е  „болен“ въпрос и продължава да е приоритет на парламентарната комисия по регионално развитие.

"Евранет плюс" на Радио Благоевград можете да чуете в звуковия файл.