ЕП одобри нови правила за контрол върху чуждестранните бойци и „вълците единаци“


Според регламент, гласуван вчера в Европейския парламент, всички граждани на ЕС и трети страни, които преминават външните граници на Съюза, трябва да бъдат проверявани в съответните бази данни, например за изгубени или откраднали документи.

„Обезопасяването на външните ни граници означава изграждането на силен щит срещу тероризма в Европа и опазване на правото на живот, от което произтичат всички останали права. Всеки живот, който успеем да спасим чрез разкриването на потенциален чуждестранен боец, си струва усилието," каза докладчикът Моника Маковей.

Промяната в правилата е в отговор на терористични атентати в Европа, като тези в Брюксел, Париж и Берлин.

ЕП одобри нови общоевропейски правила за справяне с нарастващата заплаха от пътуване на „чуждестранни бойци“ до зони на конфликт с цел тероризъм и с „вълците единаци“, които планират самостоятелни атаки.

Новата директива за борба с тероризма ще допълни съществуващата правна рамка на ЕС по отношение на терористичните престъпления и ще разшири обхвата на правилата, така че в тях да бъдат включени и възникващи заплахи.

В дебат преди гласуването докладчикът Моника Холмайер каза: „Трябва да спираме извършителите, преди да извършват своите нападения, а не да изразяваме съжаление, когато вече е късно.“ Тя добави също, че е постигнат "добър баланс между подобряването на безопасността и стриктната защита на основните права, защото няма смисъл от безопасност без права.“ Новата директива включва и разпоредби за оказване на помощ на жертвите на тероризма, за да се гарантира, че те и техните семейства ще получат незабавна помощ след евентуална атака. Държавите членки следва да гарантират, че всички жертви на тероризма имат достъп до служби за подкрепа, че ще им бъде оказвано съдействие за връщане в техните родни страни, в случай, че терористичното престъпление е извършено, докато са пребивавали в друга държава членка. Трябва да бъде включена и медицинска и психологическа помощ, както и съвети относно правни и финансови въпроси.