Проектът Европейска културна столица може да роди и нов вид туризъм

През 2019 година той може да тръгне от Пловдив. 

Тази теза обедини участниците  в Международния симпозиум „Консервация и реставрация на мозайки“ с участието на експерти от  9  държави. 

Именно заради мозайките и въпросите, свързани с тяхната реставрация и експониране, градът ще се превърне в притегателен център  за археолозите поне за следващите 10 години. 

Директорът на центъра за археологическа консервация в Рим - Роберто Нарди бе основен лектор на форума.

Според него съхранението  и експонирането на старините не трябва да се осъществява в ущърб на съвременния живот на града , а с постигането на баланс между миналото и  настоящето.