Евросправочник на слушателя: Ползотворни търговски споразумения

Търговските споразумения между Европейския съюз и други страни насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти в страните от общността. Те са засилили износа на селскостопански продукти от Европейския съюз и заетостта в отрасъла, както и в други икономически сектори – данни от независимо проучване, възложено за изпълнение от Европейската комисия за търговските споразумения с три държави – Мексико, Южна Корея и Швейцария.
Евродепутатът Владимир Уручев съобщава, че споразуменията са допринесли за увеличаване на търговията и в двете посоки, като отбелязва нарастване на износа на Европейския съюз и увеличаване на вноса на продукти от тези три държави. Така потребителите и предприятията получават по-добър достъп до селскостопански хранителни продукти.
Важен извод от проучването е, че увеличеният внос оказва слабо въздействие върху вътрешното производство в Европейския съюз. Отражението се изразява предимно в заместване на вноса от други трети държави или в увеличение на потреблението в страните членки от общността. Износът на селскостопански хранителни продукти от тях достигна рекордни стойности през 2016 година.
Комисарят на Европейския съюз по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: Само тези три споразумения са увеличили износа на селскостопански хранителни продукти от Европейския съюз с над 1 милиард евро и са повишили добавената стойност в отрасъла с 600 милиона евро. Важно е също така да се отбележи, че нарастването на износа е осигурило хиляди работни места в Европейския съюз. Повечето от тях са в областта на селскостопанските хранителни продукти, включително в първичното селскостопанско производство. Данните ясно показват, че амбициозните и балансирани търговски споразумения са в полза на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.