Работодателите в селското стопанство и туризма вече могат да наемат сезонни работници от страни извън ЕС

Работодателите в селското стопанство и туризма у нас вече могат да наемат сезонни работници от страни извън Европейския съюз за срок до 90 дни. Това предвиждат Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за прилагането му, одобрени миналата година. С тях в българското законодателство бяха въведени разпоредбите на европейска директира от 2014 година за сезонните работници. През януари 2017 година бяха одобрени и секторите за сезонна заетост - селско, горско и рибно стопанство, хотелиерство и ресторантьорство. Лиляна Георгиева, началник отдел в дирекция "Международна трудова миграция и посредничество" в Агенцията по заетостта, посочи какво предвижда европейската директива и какви са изискванията към работодателите и към сезонните работници. 

В зимни курорти у нас вече работят близо 20 сезонни работници, предимно от Украйна и Молдова. 

Една от големите  браншови организации в туризма - Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация - смята да се възползва от възможността за летния сезон и да наема сезонни работници до 90 дни от трети страни. Според Веселин Налбантов, главен секретар на браншовата организация, европейската директива ще облекчи бранша. Той ще разчита на сезонни работници от Украйна и Беларус. Наемането на сезонни работници от страни извън Европейския съюз за три месеца няма да реши проблема с липсата на подготвени кадри в малките морски курорти, смята Таня Желязкова, председател на сдружение "Всички за Лозенец".

Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu