Ползите от европейската програма „Еразъм +“ за разкриването на социални предприятия в България

Снимка: ec.europa.eu
През 2017 г. отбелязваме 30 години от създаването на Програма „Еразъм“ на Европейския съюз. Давайки възможност на млади хора, студенти, ученици, възрастни обучаеми, учители, доброволци и хора, работещи с младежи, да разширят своя хоризонт, да стажуват и да се обучават в страни от ЕС, досега от нея са се възползвали повече от 5 милиона души.
От ползите на програмата вече се убеждават десетки младежи с интелектуални затруднения, включени в проекта „Candle”, изпълняван от Националната асоциация на ресурсните учители в България с партньорски организации от Литва, Турция, Румъния, Англия и Италия. С финансова подкрепа от 76 000 евро до края на годината ще се открият седем социални предприятия за производство на декоративни свещи в изброените държави. Едната част от спечелените след продажбата на свещите пари ще отива за възнагражденията на самите работници, а другата - ще бъде реинвестирана в производството. По този начин младите хора с интелектуални затруднения ще могат да усвоят целия цикъл - от производството, през търговията и печалбата, до инвестирането - вярва Калоян Дамянов, учредител на Националната асоциация на ресурсните учители. Той и неговите колеги вече са открили какво означава плюсът в програмата „Еразъм+“ на Европейската комисия и с радост го споделят с нас. Чуйте!