Учениците от ЕС ще получават мляко, плодове и зеленчуци по нова схема

От първия ден на учебната 2017/ 2018 г. в целия ЕС се прилага нова схема за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата, финансирана от бюджета на Европейския съюз. Тя има за цел да възпитава здравословни хранителни навици у децата. Въпреки че не е задължително, всички 28 страни членки участват в инициативата, казва евродепутатът от Партията на европейските социалисти Момчил Неков:

От тази година, с изключение на Великобритания, която се възползва само от "Училищно мляко“, всички държави-членки са включени в схемите за "Училищен плод" и "Училищно мляко“, дори и Финландия. Финландия не беше в тази група. От тази гледна точка, самите програми се смятат за изключително успешни на европейско ниво и бюджетът постоянно се увеличава.

Децата в училищна възраст ще получават с предимство пресни плодове, зеленчуци и мляко. С одобрението на националните здравни органи могат да бъдат раздавани и преработени продукти, като супи, плодови пюрета, сокове, кисели млека и сирена. Не се допуска добавянето на захар, сол и мазнини, освен ако националните здравни органи разрешат ограниченото им използване. Изборът на продуктите зависи от здравни и екологични съображения, тяхната сезонност, разнообразие и наличност, като предимство се отдава на продуктите от Европейския съюз. Финансирането от европейския бюджет не е ново, но сега различните програми се обединяват в един юридически инструмент за намаляване на бюрокрацията, обясни евродепутатът Момчил Неков:

За да се намалят административните разходи, двете схеми "Училищен плод“ и "Училищно мляко“ са съчетани в една програма, като основната цел, е да влязат повече здравословни храни в училищата и детските градини. Целевата група, за която говорим е от 3-годишните до 10-годишните деца.

Общо 250 млн. евро е финансирането от Европейския съюз за учебната 2017/2018 година. 145 млн. евро са предвидени за плодове и зеленчуци и 105 млн. евро за мляко. За новата учебна година на България се падат над 2 милиона и 600 000 евро субсидия за плодове и зеленчуци в училищата и около милион и 600 000 евро за мляко. По данни на евродепутата Момчил Неков почти всички български училища са включени в новата схема на ЕС:

Всяко училище само си кандидатства. Около 98 % от децата в целевата група от три до десет години са включени в схемата, което само по себе си говори, че почти всички училища в България са кандидатствали по схемата.

Според евродепутата Момчил Неков, ползите от новата схема за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училище са няколко:

Създава се поведенчески модел, стимулират се местните производители на мляко, плодове и зеленчуци. В същото време пред скоба се изкарват организации на производители и затворени цикли на производство в местните региони.

Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu