Туризмът като генератор на икономически растеж в Европейския съюз


Туризмът като генератор на икономически растеж в Европейския съюз - това бе темата на международна конференция, организирана преди дни от Европейския парламент.

Проблемът бе формулиран още в началото на дискусиите от председателя на парламента Антонио Таяни: Напредъкът на технологиите може да коства на европейците десетки милиони работни места в близките години. Задачата на политиците е да намерят алтернативна заетост.

Трябва да се съсредоточим по-решително върху отрасли като туризма, които, макар и засегнати от дигиталната революция, ще разчитат и занапред на работна ръка.

Днес, при 550 милиона туристи годишно, туристическият и свързаните с него отрасли заемат 10 на сто от БВП на Евросъюза. Потенциалът, според Таяни, е още по-голям:

Ако всички работим заедно, удвояването на броя на туристите през следващото десетилетие няма да е мираж. Помислете само колко работни места ще бъдат създадени от един милиард посетители в ЕС!

Но прогнозите не са добри - ако днес Европа е все още водеща дестинация, то след 12-13 години делът й в глобалния пазар ще падне от 50 до 41 на сто. Участниците в конференцията посочиха част от проблемите, които спъват бранша:

Голямата пречка, за която никой не иска да говори, остава рестриктивният визов режим. Създаването на Шенгенското пространство допринесе съществено за стимулиране на пътуванията в Съюза, но също така направи континента ни по-малко достъпен за посетители от други страни, констатира председателят на Европейската комисия по пътуванията Петер Де Вилде, а Сузане Краус-Винклер от Европейската хотелиерска и ресторантьорска асоциация добави:

Туризмът е готов да създаде нови работни места, но просто не може да намери необходимите квалифицирани служители. Схемите за обучение трябва да бъдат направени по-качествени, по-ефективни и по-привлекателни.

Европейските парламентаристи са наясно с проблема с квалификацията на работниците. По думите на Таяни, решаването му трябва върви ръка за ръка с издигането на по-западналите региони и с преодоляването на младежката безработица:

Следващият бюджет на ЕС трябва да даде стимули за обучението на лица под 25 години чрез облекчаване на данъчното бреме.

В следващия общ бюджет трябва да бъдат заделени средства за рекламиране на Европа като привлекателна дестинация за посетителите от развиващите се пазари, защото основният конкурент на Франция не е Испания, а Америка, Азия, Карибите и Пасификът, добави председателят на ЕС.

Заключението му: Европейската комисия е длъжна да изработи стратегия и да заложи необходимите средства за развитието на туризма. Тя трябва да наложи правила на пазара за дигитални услуги, така че малките и средни предприятия, които сега са натоварени с редица изисквания и данъци, да получат шанс срещу компании като Airbnb и Uber.

Посланието от Европейския парламент днес е ясно: освен стимулираща среда за иновациите, пазарът на ЕС трябва да бъде и място, където правилата на конкуренцията се прилагат и условията са еднакви за всички.