Промени в Шенгенския кодекс

Автор:
В резултат на многократното въвеждане на вътрешен граничен контрол между различни европейски страни – Австрия и Германия, Дания, Швеция и Норвегия и др., през изминалата седмица ЕК предложи промени в Шенгенския кодекс с цел по-голяма защита и укрепване на Шенгенското пространство. Комисията също така препоръча България и Румъния да бъдат приети като пълноправни негови членове, за да може всички европейски страни заедно да отговорят на предизвикателствата, породени от миграционната криза и терористичните нападения в различни европейски страни.
Какво целят предложените от ЕК мерки и какъв ще бъде ефектът за сигурността на общото европейско пространство и за България в частност – попитахме евродепутата Емил Радев, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на Правната комисия.