Момчил Неков: Европейската програма за умения е изключително полезна, но трябва да се засили социалното ѝ измерение


До 2025 г. близо половината работни места в Европа ще се нуждаят от висококвалифицирана работна ръка. А проучванията сочат, че на поне 70 милиона европейци липсват адекватни умения за четене и писане. Още по - голям брой имат слаби умения в областта на цифровите технологии и ниска математическа грамотност. Твърде малко хора имат предприемаческа нагласа и компетентности, които да им позволят да започнат собствен бизнес и да се приспособят към бързо променящите се изисквания на пазара на труда. За справяне с тези предизвикателства спомага Европейската програма за умения. Според евродепутата от Партията на европейските социалисти Момчил Неков програмата е изключително полезна, но трябва да се засили социалното и измерение.
Много от проблемите, които наблюдаваме, те се случват в ранните години на един индивид. Има консенсус, че образованието спомага за социалното сближаване, борбата с неравенствата и бедността. Ако  искаме да ги решим тези проблеми, ние още от самото начало, от най - ранна детска възраст трябва да имаме ориентиране на децата  и включване в образователната система. И тук един от основните проблеми е ранното отпадане от учебната система. В България най - лошото е, че този процент беше започнал да се смъква, беше стигнал до 14 процента ранно отпаднали от училищата, но отново започна да се покачва. При условие, че целта на ЕС е тези, които са отпаднали от училищата да са под 10 процента
Евродепутатът Момчил Неков е на мнение, че днес работодателите не търсят толкова дипломи за висше образование. Те имат нужда от амбициозни хора, притежаващи широк набор от умения като работа в екип, самоувереност, лидерски качества и предприемачески дух. 
"И бизнесът все повече търси тези качества, които се учат извън учебната система. В случая проблемът, е в ниското инвестиране в квалификация и преквалификация на кадрите. Бизнесът от една страна предвижда за много кратък период от време, примерно само за една година какви кадри биха му трябвали и от друга страна, той не иска да инвестира в кадрите, защото се страхува, че след като инвестира в тях, те ще тръгнат да си търсят по - висока работа. А добавената стойност идва от качеството на работника и от неговите квалификации, и умения, а не от количеството." 
Еврокомисията поставя акцент и върху развитието на дигиталните умения. За да бъдат реално ефективни националните стратегии за насърчаване на дигиталните умения, трябва да се обърне специално внимание на ролята на учителите във всички нива на образованието, казва Момчил Неков. 
"При условие, че те реално са основният стълб в образователната система и в тази промяна, как те биха се справили с тези предизвикателства в дигитализацията, на новите технологии, които са въведени в училищата, ако те не са обучени. Как те биха обучавали след това учениците?"
И още.. трябва да се увеличи привлекателността на професионалното образование, казва Момил Неков. 
"Ако едно дете започне в професионална гимназия, чрез дуалната система на 20 години вече може да работи в определена фирма. Учебните програми да се изработват заедно с работодателите."
Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu