Създаването на заетост и повече перспективи за младите са сред най-ефикасните начини за борба с радикализацията


Превенцията на радикализацията сред младите хора като успешен модел на борба с тероризма е сред водещите теми за  Европейски съюз. Изводът, който се наложи и  след последната неформална среща на външните министри на страните от ЕС в Талин през септември, е,  че наред със създаването на подходящи образователни програми, създаването на заетост и повече перспективи за младите хора са сред най-ефикасните начини за борба с радикализацията и екстремизма, а форматът на разговорите бе разширен с участието на вншните министри на страните-кандиатки за членство.
Върховният представител на ЕС по външните работи и сигурността Федерика Могерини:
Как да се обърнем към младите хора, говорейки за опасността от радикализация, как да направим борбата ефективна - в това отношение, мисля, ние европейците, има какво да научим и да се вслушаме. Обмяната на идеи със страните-кандидатки в това отношение е много важна, за да бъдат допълнени мерките на ЕС в борбата с тероризма, заяви Федерика Могерини.
Българският вицепремиер и външен министър Екатерина Захариева призова правителствата  да се насочат към причините, пораждащи уязвимост сред по-младото население. В контекста на рисковете от радикализация и прояви на екстремизъм, Захариева акцентира на приоритетното значение на европейската перспектива за страните от Западните Балкани, които са не само кандидатки за членство в ЕС, но и част от региона, силно застрашен от това явление. 
Те трябва да имат ясна перспектива и младите хора там трябва да имат ясна перспектива.
Не само техническите антитерористични мерки, които  да се предприемат съвместно, но и категорично мерки, свързани с интеграцията, социалните и икономическите възможности,  биха помогнали за предотвратяването на тероризма и радикализирането на млади хора в Европа, категорични са експерти.
Не случайно приоритет на Българското председателство на ЕС ще бъдат освен дебатите за сигурността и икономиката,  и даването на перспектива на младите хора. Министърът за българското председателство Лиляна Павлова допълни:
Младежката безработица, демотивацията на младите , обучението на младите е важна тема за това не само те да бъдат нашето бъдеще, но да бъдат и двигателите на нова Европа след 2020 
И ако един от пътищата за интегриране на младите хора са образователните програми, финансирани с европейски средства, то въпросът, който стои сега на дневен ред, е ще бъдат ли отделени допълнителни средства за тях в следващата Многогодишна финансова рамка:
Евродепутатът Сабине Ферхайнен, ЕНП-Германия:
Тези програми, които са много важни за взаимното израстване на младите хора, превръщайки ги в истински европейци, давайки им шанс за опознаване през границите и натрупване на опит,  то техните бюджети са крайно недостатъчни. И когато дойде моментът да дискутираме финансирането им, то парите за тях трявна да бъдат удвоени.
Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu