Богдан Здройевски: Ако популяризирате културното наследство, можете да подобрите цялостно реномето на страната

Снимка: радио Видин


По решение на Европейския парламент 2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство. Инициативата цели да припомни значението на културата както от икономическа гледна точка, така и по отношение на формирането на ценности.
Според оценки в сектора работят 300 000 души на територията на Европейския съюз, а още 7,8 милиона работни места са косвено свързани с културното наследство. Изследвания на сектора показват, че инвестирането на едно евро в опазването и развитието на културното наследство носи възвръщаемост от над 20 евро. 
Европейската година на културното наследство съвпада с Българското председателство на Съвета на ЕС. Това е предизвикателство и предимство пред българските градове, които са исторически столици, коментираха във Велико Търново членове на Европейския парламент от Комисията по култура и образование.
Нужно е по-добро взаимодействие между заинтересованите страни в цяла Европа, посочи Сабине Ферхайен от Европейската народна партия.
Едно от големите постижения на ЕС са именно обменът и интеграцията. 
Много положително бях изненадана от многообразието на културните блага във Велико Търново. Мисля, че те трябва да се популяризират в по-голяма степен в цяла Европа. Мрежите могат да допринесат в разпространяването на такава информация, за разпространяването на опит. При установяването на мрежи между институции в областта на културата, музеи, отделни творци. Много е важно да се осъществява такъв обмен, да се разпространява знание, да се популяризират културните блага. 
Популяризирането на културата е важно за реномето на всяка страна, коментира Богдан Здройевски от Европейската народна партия, който 7 години беше министър на културата в Полша. 
Важно е човек да направи добър избор и да прилага ефективни мерки за популяризиране, защото културата може да допринесе за повишаване на реномето на една страна. Ако популяризирате културата си, културното си наследство, можете да подобрите цялостно реномето на страната. Подобни мерки за популяризация са нещо, в което културата се вписва като средство, а не като самоцел. Как можете да се възползвате от културата като средство? Можете да я използвате в Брюксел например или по време на различни прояви. Има нещо много по-важно - популяризиране на друго ниво, на ниво институции и отделни творци и на ниво културно наследство. Тези мерки трябва да се предприемат тук. 
Богдан Здройевски посочи още, че Българското председателство на Съвета на ЕС по време на европейската година на културното наследство може да даде тласък и в развитието на туризма. 
Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu