Доброволчеството ще е сред приоритетите на българското европредседателство

Един от приоритетите по време на българското европредседателство ще бъде Европейският корпус за солидарност. Той има две направления на дейност – доброволческа и професионална. От гледна точка на законодателната рамка, само две държави в Евросъюза – България и Словения, все още нямат Закон за доброволчеството, казва евродепутатът Момчил Неков. Това означава, че не са регламентирани нито правата, нито отговорностите на доброволците. По думите му за тях трябва да бъде осигурен неплатен отпуск, доброволческият труд да се признава за стаж, да се плащат здравните и социалните осигуровки, когато не са обезпечени, да има застраховка против злополука и покриване на разходите по доброволческата дейност. Ако България не приеме Закон за доброволчеството, няма да може да ползва и финансиране от Европейския корпус за солидарност, каза още евродепутатът Момчил Неков, автор на Законопроекта за доброволчеството.