Засилен контрол над паричните средства ограничава финансирането на тероризма и прането на пари в ЕС


Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на нов европейски регламент за паричните средства, които влизат и излизат от Европейския съюз. Целта е да се постигне по-ефективна борба с прането на пари и с тероризма, обясни българският евродепутат Емил Радев, който е докладчик по темата.

С новия регламент се запушват пропуските в законодателството, дава се нова дефиниция на понятието парични средства, която вече ще включва и високоликвидните стоки, както и анонимните предплатени карти. Практически, преговорите по този важен  регламент ще започнат януари или февруари 2018 година,  под българско председателство, като целта е изработване на едно наистина много добро законодателство, което да контролира финансовите потоци от и към Европейския съюз, казва  Емил Радев:

Законодателството във връзка с контрола на паричните средства, които влизат и излизат от ЕС, на практика е много важно, с цел ограничаване и прането на пари и нелегалните потоци от финансови средства, ценни предмети и така нататък, които преминават през външните европейски граници, за които трябва да става ясно за какво се използват, защото виждаме и много случаи на финансиране на организирана престъпност, на терористични организации. Затова засилване на контрола по външните европейски граници и контролиране на финансовите средства, които преминават, е едно от основните неща, за да спрем и ограничим и финансирането на организираната престъпност и разбира се, да спрем достъпа на финансови средства до организации, които могат да извършат потенциално терористична дейност.  И бих казал, че през новата 2018-та година ще имаме вече влязло в сила законодателно предложение и ще могат новите постановки да действат и да направят много по-ефикасен контролът над парични средства през външните европейски граници. 

Дава се нова дефиниция на „парични средства“ – това означава ли разширяване на  категорията, която да възпрепятства финансирането на тероризма и прането на пари?

Разбира се. И се разширява и се дава точна дефиниция на „парични средства“ , а вече оттам нататък влизат и анонимните предплатени карти, други ценности и много по-ефикасно ще стане на практика отнемането на незаконно преминаващите парични средства през границите. Даваме възможност при съмнение, че тези средства са незаконни или отиват за финансиране на някаква криминална или терористична дейност, те да бъдат задържани. Все пак, се дават на контролните органи още по-големи правомощия, защото знаете, че веднъж минат ли през границата, много трудно се контролират оттам нататък тези парични ценности.

Всъщност, реализацията на тази идея ще започне при българското председателство на ЕС, нали така?

На практика да. Ние ще довършим този процес, но практически, той вече е на 99 процента готов.