Европейската сметна палата проверява изразходването на парите за хуманно отношение към животните

Европейската сметна палата проверява как се изразходват евросредствата, отделени за хуманно отношение към животните, казва Януш Войчеховски, член на Европейската сметна палата и дългогодишен евродепутат. Той уточнява, че проверката е започнала през юни миналата година, а резултатите ще бъдат оповестени към края на тази година. Проверката е всъщност негов ангажимент в качеството му на председател на Интергрупата за благосъстояние и защита на животните в Европейския парламент, поет преди да стане член на Сметната палата през 2016 г., уточнява Януш Войчековски
"Виждането ни за този одит е да проверим прилагането на  Стратегията за хуманно отношение към животните, приета до 2020 година, и то не само от финансова гледна точка. Сметната палата вече не е само органът, който следи как се изразходват евросубсидиите, но е и защитникът на  европейските ценности, европейските принципи. Разбира се, че финансите са на първо място, но проверяваме и до каква степен тежат европейските ценности. добър пример за това е именно хуманното отношение към животните. Одитът е и на национално равнище, работим с местните Сметни палати."
По повод нерешеният от години проблем със спазване правата на животните при транспортирането им към трети страни, най-вече от Холандия за Турция, Януш Войчековски заявява
"Трябва да проверим как работи контрола по цялата верига, отговорна за спазване на стандартите за хуманно отношение към животните - санитарно-ветеринарните органи, пътните контролни органи, понякога и полицията. Това е най-важният въпрос при тази проверка. Не е необходимо само ди има добра регулация, но и тя да се спазва."
У нас едва през втория програмен период, едва миналата година,  Министерството на земеделието предвиди евросубсидии за  подпомагане на фермери по Мярка 14 "Хуманно отношение към животните". Не е ясно колко пари от Брюксел отиват за работа с бездомните животни и овладяване на популацията им.