Обединена Европа и нейните приоритети (обобщение - февруари)

Интеграцията на Западните Балкани, единен Европейски съюз, цифровата икономика, визите със САЩ и защитата на личните данни са най-четените публикации на интернет страницата Euranet plus на БНР за месец февруари 2018 година.

Среща на лидерите на 17 май в София

Темата за интеграцията на държавите от Западните Балкани е важна не само за региона, но и за целия Европейски съюз. Неслучайно тя е във фокуса на българското председателство на Европейския съвет. На 17 май в София предстои да се проведе среща на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС и от Западните Балкани. Предложението дойде от председателя на Европейския съвет Доналд Туск и е залегнало в работната програма на Европейския съвет до средата на 2019 г. Основание за това е фактът, че "Западните Балкани са стратегически много важни" и "рано или късно ще се присъединят към Европейския съюз".

Българското председателство

В навечерието на публичния дебат „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за Федерален съюз“ – eвродепутатът, заместник-председател на групата на ЕНП, заместник-председател на Съюза на европейските федералисти и председател на българската секция на организацията Андрей Ковачев коментира темата пред БНР в аванс.
В условията на евроскептицизъм и крайни прояви на национализъм, въпросът за бъдещето на Европа и обединението на ЕС става водещ и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Конкурентна икономика

Цифровата икономика – един от приоритетите на Българското председателство, става все по-важна за ЕС и за големите икономики в него. В този сектор Европейската комисия вижда шанс европейската икономика да стане по-конкурентоспособна на глобалния пазар. За да се случи това, Европа има сериозни планове и очаквания. Целите са повече бизнес, по-голям дял на цифровата икономика, по-добра позиция на ЕС като място за иновации, но и по-голяма сигурност в интернет. Еврокомисарят по цифрово общество и цифрова икономика Мария Габриел е категорична, че „няма държава-членка, която може сама да направи необходимите инвестиции, а е факт, че Европа днес изостава и не е в Топ 10 в света“.

Безвизов режим със САЩ

Възможно ли е да отпаднат визите за български граждани за Съединените американски щати и какво казва европейското законодателство по темата? 

По думите на евродепутата Емил Радев европейското законодателство е категорично, че всички трети държави, спрямо които държавите-членки на Европейския съюз са въвели безвизов режим, също трябва и те реципрочно да въведат безвизов режим. 
В момента обаче САЩ имат визи за пет европейски държави членки, включително и за България. „Съгласно европейското законодателство още през април 2016 година Европейската комисия трябваше да излезе с делегиран акт и да предложи на Европейския парламент и на Европейския съвет да се въведат визи за Съединените американски щати, защото все още петте държави също имат визи за пътуване в САЩ”, каза Радев. По думите му този делегиран акт е израз на европейската солидарност към всички държави членки.
Въпросът е какво е по-вероятно да се случи сега - отпадане на визите за български граждани за САЩ или въвеждане на визи за американските граждани.

Неприкосновеност на личните данни

Общият регламент за защита на данните (GDPR),който заменя Директивата за защита на данните, ще хармонизира законите за неприкосновеност на личните данни с цел защита и укрепване на неприкосновеността на личния живот на гражданите на Европейския съюз и ще промени начина, по който организациите подхождат към поверителността. Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е най-важната промяна в регулирането на неприкосновеността на личните данни в ЕС за последните 20 години.
Защитата на личните данни е приоритет на Българското председателство, а България ще работи усилено за развитието на единния цифров пазар. Това стана ясно на конференцията: „GDPR Sofia“, която обсъди Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation).
Форумът, организиран от Дигитална национална коалиция, се проведе под патронажа на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС. По време на дискусиите бяха обсъдени новите правила, задължения и ползи за бизнеса след въвеждането на регламента, който ще замени националните законодателства на държавите от ЕС.
Според проучване на Европейската комисия, 80% от гражданите на ЕС смятат
, че нямат контрол над личните си данни, а общият регламент за защита на личните данни цели това да се промени.
Амбициозната програма на Българското председателство предвижда приключването на реформата в няколко области, сред които авторското право, приемането на електронния код (БЕРЕК), регламента за свободно движение на не-лични данни.
Голямо предизвикателство е и приемането на регламента за неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации, наречен: Е-privacy. Този регламент ще конкретизира и допълни общия регламент за защита на данни по отношение на електронните съобщителни данни, които се квалифицират като лични данни.

Българското председателство вече започна обсъжданията на експертно ниво в Съвета на ЕС за двата регламента и как те ще бъдат прилагани на практика.

Мерки срещу пране на пари

Брокерите на недвижими имоти ще подават информация за сделки над 10 хил. евро
До 2 години в ЕС ще действат нови мерки за борбата с пране на пари и финансирането на тероризма. В публичните регистри ще могат да се виждат кои са реалните собственици на фирми и на тръстове. Заинтересованите лица при обществен интерес могат да имат достъп до тези регистри, освен органите които отговарят за прането на пари. Слага се край на анонимните банкови сметки и на анонимните сейфове. Ще се създаде регистър във всяка държава-членка и регистрите между отделните страни ще се свържат.